Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acţionar), întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 octombrie 2019, a decis mandatarea reprezentanţilor acţionarului unic – Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Pieţe Prest SA să îndeplinească atribuţia prevăzută de actul constitutiv al societăţii, respectiv să hotărască cu privire la contractarea unui împrumut bancar – linie de credit în valoare de un milion de lei. În conformitate cu prevederile din actul constitutiv al SC Pieţe Prest SA, adunarea generală este obligată să hotărască cu privire la contractarea de împrumuturi bancare mai mari de 25.000 de euro, inclusiv al celor externe, a creditelor, la constituirea garanţiilor şi cu privire la aprobarea oricărui credit financiar acordat de societate, după înştiinţarea autorităţii publice tutelare. Atribuţia prevăzută mai sus poate fi exercitată numai pe baza unui mandat special din partea Consiliului Local, aşa cum este stipulat la articolul 12.3 din actul constitutiv al societăţii. Cu adresa nr. 15823/16 octombrie 2019, înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 42103/18 octombrie 2019 SC Pieţe Prest SA a comunicat Consiliului Local decizia Consiliului de Administraţie nr. 32/14 octombrie 2019, potrivit căreia se solicită acordarea unui mandat special reprezentanţilor în AGA la această societate să hotărască cu privire la contractarea unei linii de credit, în valoare de un milion de lei pentru finanţare activitate curentă şi acoperirea unor goluri temporare de casă. Prin nota de fundamentare înregistrată la Primăria municipiului sub nr. 42901/23 octombrie 2019, SC Pieţe Prest SA a justificat necesitatea asigurării lichidităţilor corespunzătoare desfăşurării curente arătând în ce constau costurile de acordare a acestui împrumut – linie de credit. Bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Prest SA pentru anul 2019 este de 21,369 milioane de lei la partea de venituri şi un profit în sumă de 2.000 de lei. La întocmirea bugetului pentru anul 2019 s-au avut în vedere realizările la 31 decembrie 2018, precum şi modificările legislative aplicabile în anul 2019. Veniturile din exploatare ale SC Pieţe Prest SA au fost estimate la 21,367 milioane de lei, cu următoarele influenţe: închirieri spaţii şi terenuri şi venituri din pieţe, târguri, suma estimată a se obţine este de 4,76 milioane de lei, în creştere faţă de anul precedent cu suma de 991.771 de lei, ca urmare a modernizărilor efectuate în pieţele de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea şi a Târgului Râureni; venituri care vor fi obţinute din prestări servicii (cimitire, grupuri sociale, parcări publice cu plată, amenajare peisagistică), suma estimată a se obţine fiind de 2,38 milioane de lei; etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *