Prin Decizia nr. 1336/04 noiembrie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare a aprobat retragerea de la tranzacţionarea pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a acţiunilor emise de SC Oltchim SA, începând cu data de 7 noiembrie 2019. De asemenea, prin Decizia nr. 1337/04 noiembrie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis radierea din evidenţa ASF a acţiunilor emise de SC Oltchim SA începând cu data de 7 noiembrie 2019. La luarea deciziei, ASF a avut în vedere prevederile din OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Sentinţa nr. 663/08 mai 2019 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 887/90/2013, prin care s-a dispus trecerea la procedura falimentului a SC Oltchim SA, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11805/12 iunie 2019. Pentru acţiunile emise de SC Oltchim SA nu mai poate fi menţinută o piaţă ordonată, având în vedere deschiderea procedurii falimentului, prevederile din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi din regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă. În urmă cu 11 luni a fost finalizată şi tranzacţia privind vânzarea activelor de pe platforma industrială de la Râmnicu Vâlcea, respectiv activele funcţionale (pachetele 1-5 şi parţial 7), către societatea Chimcomplex SA Borzeşti. Astfel, în data de 7 decembrie 2018, în baza contractului de vânzare active au fost vândute activele (drepturi de proprietate intelectuală, teren, construcţii, bunuri mobile, investiţii în curs) aferente instalaţiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC I, utilităţi, parcul de vagoane de pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea. Valoarea tranzacţiei a fost de 589,329 milioane lei, fără TVA. Ulterior, în aprilie 2019, consorţiul de administratori judiciari ai SC Oltchim SA a depus la Tribunalul Vâlcea raportul privind stadiul de implementare a planului de reorganizare a activităţii Oltchim, prin care s-a solicitat instanţei să ia act că durata de implementare a planului de reorganizare a expirat la data de 22 aprilie 2019 şi să dispună deschiderea procedurii falimentului faţă de SC Oltchim SA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *