Conform datelor Ministerului de Finanţe, SC Cozia Forest SA şi-a diminuat anul trecut cifra de afaceri, la 8,2 milioane de lei, veniturile, la 8,4 milioane de lei, şi a înregistrat pierderi de 205.000 de lei, iar datoriile la 31 decembrie 2018 au ajuns la suma de 4,68 milioane de lei. SC Cozia Forest SA avea în 2018 un număr mediu de salariaţi de 70 de persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Tăierea şi rindeluirea lemnului”. Spre comparaţie, în 2017, societatea a realizat afaceri de 9 milioane de lei, venituri de 8,96 milioane de lei şi un profit de 744.000 de lei. În vara acestui an a avut loc şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Cozia Forest SA, fiind aprobate următoarele propuneri: raportul consiliului de administraţie privind situaţia economico-financiară a societăţii pe anul 2018; raportul de audit financiar pe anul 2018; situaţiile financiare (bilanţ contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie, note explicative la situaţiile anuale financiare) pe anul 2018; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2018; stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019; prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de investiţii pentru anul 2019; împuternicirea Consiliului de Administraţie al SC Cozia Forest SA pentru închirierea spaţiilor disponibile şi valorificarea de active, clădiri şi terenuri, care sunt în conservare de peste 10 ani şi fără perspectivă de utilizare în viitor; modificarea împrumutului contractat de societate de la Banca Comercială Română în baza contractului de împrumut nr. 248/10559/26 aprilie 2005 încheiat între societate, în calitate de împrumutat, şi bancă, în calitate de creditor, precum şi prelungirea liniei de credit overdraft, în sumă de un milion de lei pe 12 luni (cu următoarele garanţii – ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare ale împrumutatului, ipotecă mobiliară asupra stocului de produse finite şi materii prime proprietatea împrumutatului, situat la punctul de lucru situat în oraşul Băbeni, strada Dragoş Vrânceanu. nr. 17, fideiusiune acordată de acţionarul Barbu Nicolae, ipotecă mobiliară asupra creanţelor companiei). Tot acţionarii de la SC Cozia Forest SA au mai aprobat prelungirea duratei împrumutului în sumă de 501.333 de lei cu 12 luni, conform contractului 1395/28 august 2013 şi a actelor adiţionale încheiate între societate, în calitate de împrumutat, şi Nicolae Barbu, în calitate de creditor. Prin Decizia nr. 2.890/22 octombrie 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară a hotărât retragerea de la tranzacţionarea pe Bursa de Valori Bucureşti a acţiunilor emise de SC Cozia Forest SA, începând cu data de 27 octombrie 2015. Expertul evaluator autorizat Doru Puiu Tiberiu a fost numit de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, la solicitarea ASF Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, pentru întocmirea unui nou raport de evaluare a preţului de piaţă a unei acţiuni la SC Cozia Forest SA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *