Luna trecută, a avut ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC Olănești Riviera SA, cu sediul în Băile Olăneşti, în prezenţa acţionarilor Rădulescu Tudor Elena Maria și Marica Andreea Ioana, reprezentând 100% capitalul social, și care au fost de acord cu întrunirea adunării generale și au constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea dezbaterilor şi deliberărilor adunării. Cei doi acționari au decis, cu unanimitate de voturi, revocarea doamnei Uță Liliana Ioana din funcţia de administrator și preşedinte al Consiliului de Administraţie de la SC Olănești Riviera SA. Totuși, Uță Liliana Ioana îşi va păstra în continuare funcţia de director general al societăţii. Acționarii SC Olănești Riviera SA au mai aprobat numirea începând cu data de 5 octombrie 2019 a doamnei Handolescu Mirela (47 de ani) în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie. Durata mandatului este de 4 ani. S-a actualizat actul constitutiv al societăţii, ca urmare a hotărârii, care va fi semnat de Handolescu Mirela, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Olănești Riviera SA, și care se va depune la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea în vederea înregistrării. SC Olănești Riviera SA a fost înfiinţată în anul 1990 prin Hotărârea Guvernului numărul 1041/1990 şi este predecesoarea Întreprinderii Balneare de Stat Olăneşti, înființată în 1945. Societatea îşi desfășoară activitatea în staţiunea Băile Olăneşti, staţiune balneară de interes general cu caracter permanent, fiind concesionara celor peste 30 de izvoare minerale şi 5 sonde de apă minerală terapeutică. SC Olănești Riviera SA a obținut rezultate deosebite de-a lungul anilor, materializate prin diplome de merit câștigate cu ocazia diferitelor competiții (locul I la Topul Firmelor în anii 2006, 2011 și 2014). SC Olănești Riviera SA îşi desfăşoară activitatea în sfera serviciilor de tratament balnear folosind apele surselor minerale din localitate în cură internă crenoterapie, cură externă – băi minerale, inhalații – aerosoli, injecții. SC Olăneşti Riviera SA, firma care a concesionat izvoarele pe 20 de ani (până în anul 2022), plăteşte Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale o redevenţă de 5% din valoarea apei consumate, plus încă o taxă semnificativa anual. În schimb, este obligată să analizele apele lunar, trimestrial şi să facă cercetare în fiecare an pe partea de indicatori fizico-chimici şi microbiologici. În ceea ce priveşte indicaţiile terapeutice, cercetarea se face o dată la trei ani, cu Institutul de Balneologie. Acesta aprobă sau nu dreptul ca apa să fie folosită pentru indicaţii terapeutice medicale.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *