Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA, întrunită ad-hoc în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, în prezenţa acţionarilor Rădulescu Tudor Elena Maria, Marica Andreea Ioana şi Tudor Constantin, reprezentând 100% capitalul social a decis cu unanimitate de voturi revocarea lui Ciobanu Lucică din funcţia de membru al consiliului de administraţie. Acționarii SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA au mai decis numirea lui Ionuț Dumitrache (37 de ani) în funcţia de membru al consiliului de administraţie pe o durată a mandatului de 4 ani. Se actualizează actul constitutiv al SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA, ca urmare a hotărârii, care va fi semnat de Gheorghe Uță, în calitate de preşedinte al consiliului de administraţie şi director general al societăţii şi se va depune la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea în vederea înregistrării. La începutul acestui an, acționarii SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA au aprobat suplimentarea liniei de credit contractată de la CEC Bank – Sucursala Râmnicu Vâlcea, în baza contractului de credit nr. 20211/223 din data de 15 decembrie 2010, cu suma de 1,5 milioane de euro, rezultând un plafon al liniei de credit de 2,5 milioane de euro. Garanţiile constituite de SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA au fost următoarele: ipotecă imobiliară rang II asupra imobilului situat pe Platforma Industrială Căzăneşti nr. 1 (compus din teren în suprafaţă de 8.235 mp, construcţii aferente şi hală prelucrări mecanice); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială Căzăneşti nr. 1 (compus din teren în suprafaţă de 2727 mp şi pavilion administrativ); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială (compus din teren în suprafață de 8478 mp şi construcţiile aferente); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială Căzăneşti nr. 1 (compus din teren în suprafaţă de 2233 mp şi construcţia anexă aferentă); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială Căzăneşti nr. 1 (compus din teren în suprafaţă de 2921 mp şi hală industrială, magazie produse tehnice); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială Căzăneşti nr. 1 (compus din teren în suprafaţă de 7161 mp şi construcţia industrială şi edilitară); ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului situat pe platforma industrială Căzăneşti (compus din teren în suprafaţă de 9031 mp şi construcţia anexă aferentă); ipotecă mobiliară asupra soldurilor creditoare în lei şi în valută ale conturilor curente sau subconturilor deschise în viitor de către SC Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea SA la CEC Bank, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *