La data de 25 noiembrie 2019 a avut loc ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 15 noiembrie 2019, fiind aprobate următoarele propuneri: prezentarea situaţiilor financiare ale societăţii pe perioada 2012-30 septembrie 2019 (concluzii şi plan de măsuri care se impun a fi luate imediat şi în perspectivă); vânzarea imobilului aflat în proprietatea SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA, în cotă de 1/1 situat în Boişoara, jud. Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 35101, având nr. Cadastral topografic 35101, în suprafaţă de 848 mp; vânzarea imobilului aflat în proprietatea societăţii, în cotă de 1/1 situat în sat Vlăduceni, comuna Păuşeşti Măglaşi, județul Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 35283, având nr. cadastral topografic 35283, împreună cu construcţiile aferente, identificate cu nr. cadastral topografic 35283 – C1 în suprafaţă de 82 mp, 35283 – C2 în suprafaţă de 176 mp şi 35283 – C3 în suprafaţă de 379 mp. S-a mai decis mandatarea unei persoane să analizeze ofertele, să semneze în numele şi pe seama societăţii contractele de vânzare, să negocieze în mod liber toate clauzele contractelor menţionate, inclusiv preţul, cu respectarea minimului din rapoartele de evaluare ale unui evaluator independent, modalităţile de plată şi scadenţa plăţii, să dea declaraţii, să depună cereri şi să reprezinte societatea în faţa oricărui notar public, oricărei instituţii publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării, autentificării sau înregistrării contractelor menţionate, după caz. S-a aprobat de asemenea mandatarea unei persoane să identifice şi să contracteze un evaluator independent care să întocmească rapoartele de evaluare a imobilelor, precum și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGA ce a fost adoptată, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României. Sistemul alternativ de tranzacţionare pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise de SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA este sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de BVB – ATS. Potrivit raportului administratorului SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA, anul trecut nu au fost tendinţe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale, comparativ cu perioada anului trecut. Nu au fost modificări la cheltuielile de capital curente sau anticipate, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017. Veniturile activităţii de bază nu au suferit modificări, în sensul scăderii acestora la chirii. Nu au fost cazuri în care SC Agromec Râmnicu Vâlcea SA să fie în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în perioada analizată, cu excepţia unor întârzieri în achitarea furnizorilor de utilităţi şi servicii. Nu au fost modificări semnificative privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare şi nu au fost modificări la capitalul social, acesta fiind de 90.440 de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *