Proiect antipoluare pus în practică, la Lungeşti

Comuna Lungești este printre puținele din județ unde s-a implementat un proiect menit să prevină poluarea cu nitriți și nitrați. În acest sens,administraţia locală a atras fonduri de la Ministerul Mediului pentruamenajarea unei platformebetonate de gunoi de grajd unde fermierii din comună să ducă iarna gunoiul provenit de la animalele din gospodărie, iar primăvara să-l ia de acolo şi să-l împrăştie pe ogoare. Este un proiect pentru prevenirea poluării cu nitriţi şi nitraţi a zonei.

Localnicii salută faptul că se face un pas spre civilizaţie

Administraţia locală a demaratproiectul privindrezolvarea problemei gunoiuluide grajd şi resturilor vegetale considerând că estenecesară amenajarea unei asemenea platforme pentru gunoiul de grajd, care este un foarte bun îngrăşământ. El va fi distribuit, conformtehnologiei, în anumite cantităţi pe terenurile din localitate. Dacă acest tip de gunoi este distribuit în cantităţi foarte mari, atunci poate deveni un factor poluant, potrivit administrației locale. Investiţia are două elemente, şi anume construirea unei platforme, dar şi achiziţionarea unor utilaje. Valoarea întregului proiect este de aproximativ 600 de mii de euro. Cetăţenii sunt mulţumiţi, mai ales că fermierii, prin proiectele pe care le depun la APIA, trebuie să facă dovada că au platformă de gunoi sau o fosă vidanjabilă. Dacă duc gunoiul pe platforma special amenajată, primăria le eliberează o adeverinţă şi nu vor mai fi obligaţi să îşi facă lucrările respective din banii proprii. Noul amplasament ar putea fi folosit, într-o mică măsură,şi de cetăţenii localităților vecine.

Nitriţii şi nitraţii sunt componenți naturali ai solului, care provin din mineralizarea substanțelor organice azotoase de origine vegetală și animală, sub acțiunea microorganismelor existente în sol. O parte dintre aceștia este absorbită de rădăcinile plantelor și servește ca materie primă pentru sinteza proteinelor și altor compuși cu azot, iar altă parte este antrenată de apele de suprafață sau de cele care se infiltrează în sol şi, în felul acesta, poluează.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *