Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de unic acționar) a aprobat zilele trecute metodologia de alocare a cheltuielilor indirecte şi a cheltuielilor generale de administraţie, pe activităţi, la SC ETA SA. În baza prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, modificată şi completată şi ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor de utilităţi publice, prin hotărârea nr. 380/28 noiembrie 2018, Consiliul Local a aprobat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze şi microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, inclusiv anexele acestuia. În aplicarea HCL nr. 380/2018 a fost încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, între Municipiul Râmnicu Vâlcea şi SC ETA SA, contract modificat şi completat ulterior, în baza unor hotărâri ale consiliului local. Potrivit prevederilor din contractul de delegare mai sus amintit, SC ETA SA efectuează şi activităţi comerciale conexe serviciului public de transport public, precum transport terţi (transport prin curse regulate speciale pe bază de contract şi transport prin curse ocazionale pe bază de comandă), servicii de reclamă şi publicitate pe mijloacele de transport sau în staţiile acestora, închirieri spaţii ITP terţi, servicii de reparaţii terţi, spălări auto terţi, activităţi de ridicări auto, etc. De asemenea, conform prevederilor anexei nr. 15 – Costuri eligibile incluse în calculul decontării obligaţiei de serviciu public şi cerinţele privind contabilitatea separată – ale aceluiaşi contract, în cazul în care operatorul desfăşoară şi alte activităţi, cota de cheltuieli indirecte provenită din acestea, precum şi cota de cheltuieli generale ale societăţii se vor repartiza pe fiecare element de cheltuieli proporţional cu ponderea acestui element în total cheltuieli. Aceste cheltuieli vor fi evidenţiate în anexe separate. Pentru aceste cheltuieli se precizează cheia de repartizare a acestora pe fiecare activitate. Metodologia de alocare a costurilor indirecte şi administrative se va aproba de către autoritatea contractantă. Astfel, în luna decembrie 2019, SC ETA SA a transmis Primăriei Râmnicului spre aprobare metodologia de alocare a cheltuielilor indirecte şi cheltuielilor generale de administrare pentru toate activităţile desfăşurate precum şi anexele 1-7, respectiv: anexa 1 – cheltuieli generale de administrare; anexa 2 – cheltuieli indirecte; anexa 3 – cheltuieli directe aferente activităţii de transport; anexa 4 – cheltuieli directe aferente activităţii ITP; anexa 5 – cheltuieli directe aferente activităţii de reparaţii auto pentru terţi; anexa 6 – cheltuieli directe aferente activităţii de spălări auto pentru terţi; anexa 7 – cheltuieli directe aferente activităţii ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe străzi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *