Consiliul Judeţean Vâlcea a decis numirea unui nou administrator special la CET Govora

Zilele trecute, Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de unic acţionar) a decis mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să desemneze administratorul special, în persoana lui Ştefan Prală, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de mandat al acestuia. Potrivit prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, administrator special este persoana fizică sau juridică desemnată de adunarea generală a acţionarilor debitorului, împuternicită să le reprezinte interesele în procedură şi, atunci când debitorului i se permite să îşi administreze activitatea, să efectueze, în numele şi pe contul acestuia, actele de administrare necesare. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 250/30 octombrie 2017, s-a mandatat reprezentantul acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora, în cadrul procedurii insolvenţei şi să semneze contractul de mandat al acestuia. Totodată, prin hotărârea menţionată, s-a aprobat contractul de mandat al administratorului special al debitoarei CET Govora, precum şi cuantumul indemnizaţiei acestuia. Potrivit prevederilor din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, adunarea generală a acţionarilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special. Totodată conform prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi, în condiţiile legii. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 221/26 noiembrie 2018, a fost desemnat domnul Mutuligă Florin Nicolae ca reprezentant al acţionarului unic Judeţul Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la debitoarea CET Govora. Reprezentantul Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la debitoarea CET Govora SA, potrivit prevederilor din contractul de mandat, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 221/26 noiembrie 2018, îndeplineşte, prin vot, oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *