APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 28 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Râureni, Aurelian Sacerdoțeanu și Antim Ivireanu intersecție cu Inătești.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Marin Sorescu, Cetății și Antim Ivireanu intersecție cu Inătești.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au finalizat lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Cetății;
  • s-au finalizat lucrările de extindere rețea canalizare menajeră PVC Dn 250 pe strada Aleea Melodiei intersecție cu strada Gura Văii;
  • au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Știrbei Vodă nr. 160 și Râureni nr. 133;
  • s-a refăcut canalizare tasată pe strada I. C. Brătianu – blocul A64;
  • s-a executat racord canalizare menajeră Dn 160 pe strada Antim Ivireanu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: bulevardul Pandurilor – blocurile A7 și B11, str. Regina Maria – bl. 12, str. Splaiul Independenței – blocul 6, str. Calea lui Traian – blocurile 1 și L, str. Nicolae Iorga – blocurile A24/I și ANL 9, str. Republicii – blocul R35, str. Henri Coandă – Liceul de Artă, str. I. L. Caragiale – blocul A28/I, str. Știrbei Vodă – blocul P1, str. Gib Mihăescu – blocul S5, str. Mihai Viteazu – blocul 101, str. Iancu Pop – blocul G3, str. Lucian Blaga – blocul A43 și str. Dacia – blocul 15.

13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 de apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 27 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *