Acţionarii SC MW România SA, convocaţi să aprobe repartizarea întregului profit net obţinut anul trecut cu titlu de dividende

Zilele trecute, Consiliul de Administraţie alZilele trecute, Consiliul de Administraţie al SC MW România SA Drăgăşani a decis convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 15 aprilie 2020. Ordinea de zi cuprinde următoarele propuneri: analizarea şi aprobarea raportului anual de activitate al consiliului de administraţie al societăţii şi a raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2019; analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC MW România SA aferente anului fiscal 2019 (bilanţul contabil, contul de profit sau pierderi, fluxul de numerar, modificările privind capitalurile proprii, politica contabilă şi notele de informare) şi descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru anul fiscal 2019; repartizarea întregului profit net înregistrat de SC MW România SA în anul fiscal 2019, cu titlu de dividende, către acţionarii societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă 20 martie 2020, proporţional cu cota-parte deţinută de către aceştia din capitalul social al societăţii (plata dividendelor se va face în termen de 90 de zile lucrătoare de la data aprobării repartizării întregului profit înregistrat de societate în exerciţiul financiar încheiat în anul 2019); împuternicirea directorului general al SC MW România SA şi a directorului economic al societăţii, pentru a acţiona separat şi cu puteri depline în vederea depunerii la autorităţile publice competente a situaţiilor financiare ale societăţii aferente exerciţiului financiar al anului 2019, în termenele prevăzute de lege, putând semna, modifica, depune sau ridica, atât în numele şi pentru SC MW România SA, cât şi în numele şi pentru acţionarii societăţii, toate şi orice documente necesare ducerii la îndeplinire a mandatului acordat, având puterea de a subdelega oricare dintre aceste atribuţii unul salariat al societăţii. În cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al România, acţionarii SC MW România SA, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii, pot înainta preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC MW România SA. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Anul trecut, acţionarii SC MW România SA au aprobat revocarea lui Andrea Rodella, din funcţia de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie al societăţii. În aceste condiţii, SC MW România SA este administrată de următorii administratori: Gabriele Perris Magnetto, Giuseppe Ulisse Gittani, Andrea Tola, Alessandro Amberti şi Adrian Vincent Gordon. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC MW România SA este Gabriele Perris Magnetto. a decis convocarea şedinţei Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 15 aprilie 2020. Ordinea de zi cuprinde următoarele propuneri: analizarea şi aprobarea raportului anual de activitate al consiliului de administraţie al societăţii şi a raportului auditorului financiar pentru exerciţiul financiar 2019; analizarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC MW România SA aferente anului fiscal 2019 (bilanţul contabil, contul de profit sau pierderi, fluxul de numerar, modificările privind capitalurile proprii, politica contabilă şi notele de informare) şi descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru anul fiscal 2019; repartizarea întregului profit net înregistrat de SC MW România SA în anul fiscal 2019, cu titlu de dividende, către acţionarii societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de referinţă 20 martie 2020, proporţional cu cota-parte deţinută de către aceştia din capitalul social al societăţii (plata dividendelor se va face în termen de 90 de zile lucrătoare de la data aprobării repartizării întregului profit înregistrat de societate în exerciţiul financiar încheiat în anul 2019); împuternicirea directorului general al SC MW România SA şi a directorului economic al societăţii, pentru a acţiona separat şi cu puteri depline în vederea depunerii la autorităţile publice competente a situaţiilor financiare ale societăţii aferente exerciţiului financiar al anului 2019, în termenele prevăzute de lege, putând semna, modifica, depune sau ridica, atât în numele şi pentru SC MW România SA, cât şi în numele şi pentru acţionarii societăţii, toate şi orice documente necesare ducerii la îndeplinire a mandatului acordat, având puterea de a subdelega oricare dintre aceste atribuţii unul salariat al societăţii. În cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al România, acţionarii SC MW România SA, reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al societăţii, pot înainta preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de la SC MW România SA. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, se va publica în Monitorul Oficial al României cu cel puţin 10 zile înaintea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. Anul trecut, acţionarii SC MW România SA au aprobat revocarea lui Andrea Rodella, din funcţia de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie al societăţii. În aceste condiţii, SC MW România SA este administrată de următorii administratori: Gabriele Perris Magnetto, Giuseppe Ulisse Gittani, Andrea Tola, Alessandro Amberti şi Adrian Vincent Gordon. Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC MW România SA este Gabriele Perris Magnetto.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *