Aflată în insolvenţă,  SC Remat SA a avut în 2018 pierderi de 190.000 de euro şi un nivel al datoriilor totale de 2 milioane de euro

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat situaţiile financiare aferente anului 2018 în cazul SC Remat SA Vâlcea, societate aflată în insolvenţă. Astfel, SC Remat SA a avut în 2018 o cifră de afaceri de 15,4 milioane de lei, venituri totale de 16,4 milioane de lei şi pierderi de 877.000 de lei (190.000 de euro). La data de 31 decembrie 2018, SC Remat SA avea următoarele elemente de bilanţ: active imobilizate – 7,9 milioane de lei; stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite şi mărfuri) – 2,3 milioane de lei; creanţe – 1,78 milioane de lei; datorii totale – 9,3 milioane de lei (2 milioane de euro). Societatea avea în anul 2018 sub 50 de angajaţi, un capital social de 1,1 milioane de lei şi are profilul de activitate „Recuperarea materialelor reciclabile sortate”. Cu sediul social în comuna Bujoreni, SC Remat SA este deţinută de Gheorghe Florin Cazacu – 93,05% şi alţi acţionari – 6,95%. Gheorghe Cazacu este preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Remat SA din 2008, ceilalţi doi membri CA fiind Alexandru Stoica şi Mihai Andronache). În prezent, societatea deţine trei centre mari (la Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Horezu) şi 12 puncte de lucru: în Alunu, Băbeni, Brezoi, Frânceşti, Govora, Racoviţa, Râureni şi Voineasa. În afara judeţului Vâlcea, SC Remat SA are puncte de lucru la Constanţa şi Giurgiu. SC Remat SA este o societate privată pe acţiuni înfiinţată în anul 1991, ca parte a vechiului IJRVMR (Întreprinderea Judeţeană de Recuperare şi Valorificare a Materialelor Refolosibile). În 1995 conducerea societăţii începe procesul de privatizare al societăţii transformând astfel angajaţii firmei în acţionari. Începând cu 1995 societatea devine 100% privată. Cantităţile colectate şi prelucrate de SC Remat SA au crescut simţitor odată cu deschiderea de centre proprii noi, precum şi prin înfiinţarea de puncte de lucru temporare în zonele cu resurse. În anul 2010, fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) a aprobat retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa bursieră a acţiunilor emise de SC Remat SA. Societatea a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti începând din 1997, însă la puţin timp, acţionarii societăţii au solicitat retragerea acţiunilor de la tranzacţionare. De atunci şi până în 2010, acţiunile SC Remat SA nu au fost tranzacţionate niciodată, iar CNVM a luat act de solicitarea AGA de la societate abia în octombrie 2010.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *