APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 29 februarie – 06 martie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: N Titulescu intersecție cu B-dul Nicolae Bălcescu, Independenței – Zăvoi Bl 12, Timiș nr. 29 și Episcop Inochenție nr. 12A.

 LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Cetății, Gura Văii, Măceșului, Timiș.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Târgul Goranu, Pasajul Bogdan Amaru, Pasajul Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe str. Nicolae Bălcescu-(barieră Dovali) și str. Cetăţii, necesitând operații de tăiere, spargere și turnare beton; 
  • au fost finalizate lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră pe strada Cetății;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe str. Ada Orleanu nr. 9 și str. Venus nr. 27;
  • a fost refăcută suprafaţa carosabilă pe Str. Rapsodiei, Bl. D1/5 prin tăiere, spargere și turnare beton; 
  • a fost înlocuit branșamentul OL 1 ½  cu țeavă PEHD PN10 D50mm pe B-dul Nicolae Bălcescu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Republicii – Bl. S5/6; str. Săliştea Nouă; str. General Magheru – Bl. G și Bl. S3; str. Regina Maria – Bl. Cozia, Bl. C6 și Bl. R28; Bd. Tineretului – Bl. A64; Aleea Bradului – Bl. C1 și grădinița; Aleea Mioriţei – Bl. N10; str. Nicolae Iorga – Bl. A17/1 și Bl. A27/3; str. Matei Basarab – Bl.118; Bd. Pandurilor – Bl. J/1; str. Dacia – Bl. 84; str. Doctor Hacman – Bl. 85/bis și Bl. 95; str. Crângului; str. Straubing; Calea lui Traian – Liceul Economic; str. Priporu; str. Mihai Eminescu – Bl. S7/3; str. Lucian Blaga – Bl. A38/3 și Bl. A39; str. Episcop Damaschin și str. Primăverii – Bl. B2.

62 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 62 apometre, dintre care 60 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 23 avize de amplasament și un aviz tehnic.      

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *