Veniturile realizate de Consiliul Judeţean Vâlcea în 2019 au fost de 282,6 milioane de lei, cu un excedent de 18 milioane de lei

Recent, Consiliul Judeţean Vâlcea a aprobat execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii la data de 31 decembrie 2019. Bugetul propriu al judeţului Vâlcea pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 a fost aprobat la partea de venituri la un nivel total de 346,9 milioane de lei, din care 213,52 milioane de lei pentru secţiunea de funcţionare şi 133,38 milioane de lei pentru secţiunea de dezvoltare. Având în vedere că bugetul reprezintă instrumentul principal de planificare şi conducere a activităţii financiare, repartizarea veniturilor în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-a făcut în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor, de termenele şi posibilităţile de asigurare a surselor de finanţare şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. Contul de execuţie a bugetului propriu al judeţului Vâlcea prezintă gradul de îndeplinire a ceea ce instituţia şi-a propus în perioada 01.01 – 31.12.2019 şi cuprinde operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în structura în care bugetul a fost aprobat. Analiza financiară a activităţii proprii a Consiliului Judeţean Vâlcea şi a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea presupune analizarea principalilor indicatori economico-financiari privind execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea, la data de 31 decembrie 2019. Indicatorii economico-financiari privind execuţia bugetului propriu al judeţului Vâlcea în perioada anului trecut se referă la: indicatori ai veniturilor; indicatori ai cheltuielilor şi plăţile restante. Din analiza indicatorilor de venituri se constată că, la data de 31 decembrie 2019, veniturile realizate la bugetul propriu al judeţului Vâlcea sunt în sumă totală de 282,62 milioane de lei, din care 209,63 milioane de lei (74,17%) la secţiunea de funcţionare şi de 73 milioane de lei (25,83%) la secţiunea de dezvoltare. În structura veniturilor încasate în secţiunea de funcţionare, ponderea este deţinută de cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi TVA pentru echilibrare, respectiv 97,62% (204,64 milioane de lei, faţă de 209,6 milioane de lei) şi subvenţiile de la bugetul de stat, în procent de 1,34% (2,8 milioane de lei, faţă de 209,6 milioane de lei).

Peste 72% din bugetul pe 2019, plăţi pentru secţiunea de funcţionare

La secţiunea de dezvoltare a bugetului Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul trecut, veniturile încasate au fost reprezentate de încasările din subvenţiile de la bugetul de stat în procent de 57,3% (41,82 milioane de lei, faţă de 73 de milioane de lei) şi sume primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate aferente cadrului financiar 2014-2020, în procent de 40% (29,18 milioane de lei, faţă de 73 de milioane de lei), celelalte categorii de venituri reprezentând 2,72%. Referitor la cheltuielile bugetului propriu al judeţului Vâlcea rezultă că, la data de 31 decembrie 2019, au fost înregistrate plăţi în valoare totală de 264 de milioane de lei, din care 190,83 milioane de lei (72,26%) reprezintă plăţi ale secţiunii de funcţionare şi 73,24 milioane de lei (27,74%), plăţi aferente secţiunii de dezvoltare. În structura cheltuielilor de funcţionare ponderea este reprezentată de cheltuielile cu asigurări şi asistenţa socială, cu suma de 91,27 milioane de lei, ceea ce reprezintă un procent de (47,83%), a cheltuielilor pentru cultură, recreere, religie, cu suma de 32 de milioane de lei (16,82%), cheltuieli privind infrastructura de drumuri judeţene, cu suma de 27,59 milioane de lei (14,46%), cheltuielile autorităţilor publice locale, în sumă de 22,1 milioane de lei (11,58%), celelalte categorii de cheltuieli efectuate în domeniul protecţiei mediului, agricultură, ordine publică şi siguranţă, a datoriei publice locale reprezentând un procent de 9,31%. La cheltuielile din secţiunea de dezvoltare, din suma de 73,24 milioane de lei, un volum important de fonduri a fost utilizat pentru susţinerea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă pentru reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene, respectiv suma de 55 de milioane de lei (75,19%) în sectorul de sănătate, reprezentând transferuri de capital către unităţile spitaliceşti, cu suma de 6,33 milioane de lei (8,65%), cheltuielile pentru asistenţă socială în sumă de 5,23 milioane de lei (7,15%), cheltuielile pentru cultură, recreere, religie, în sumă de 1,24 milioane de (1,7%), celelalte categorii de cheltuieli (autorităţi locale şi protecţia mediului învăţământ) reprezentând 7,35%. În ceea ce priveşte situaţia, plăţilor restante la data de 31 decembrie 2019, valoarea acestora era de 7,78 milioane de lei.

Deficit de 3,34 milioane de lei la bugetele instituţiilor din subordine

Instituţiile publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, respectiv Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Vâlcea, Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Lădeşti, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea, Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăeşti, Spitalul de Psihiatrie Drăgoeşti, Serviciul Public Judeţean de Pază Vâlcea şi Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii au înregistrat la data de 31 decembrie 2019, următorii indicatori economico-financiari: venituri totale (încasări realizate) – 291,56 milioane de lei; plăţi totale – 294,9 milioane de lei; deficit – 3,34 milioane de lei. Precizăm că deficitul, în sumă de 3,34 milioane de lei, se regăseşte la secţiunea de dezvoltare, în sumă de 4,2 milioane de lei (8,35 milioane de lei venituri, faţă de 12,56 milioane de lei cheltuieli), în timp ce la secţiunea de funcţionare se înregistrează excedent în sumă de 856.730 lei (283,2 milioane de lei venituri, faţă de 282,34 milioane de lei cheltuieli). La data de 31 decembrie 2019, din drepturile constatate, în sumă de 318,51 milioane de lei, s-au înregistrat încasări în valoare de 291,56 milioane de lei, respectiv un procent de 91,54%. Încasarea veniturilor în procentul menţionat, a fost influenţată în principal de veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Casa de Asigurări Sociale de Sănătate Vâlcea, în sumă de 121,73 milioane de lei; subvenţii încasate de la alte administraţii, în sumă de 126 de milioane de lei; veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea, în sumă de 29,2 milioane de lei; veniturile încasate în baza contractelor încheiate cu instituţiile de medicină legală, în sumă de 5,23 milioane de lei; alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi, în sumă totală de 3,24 milioane de lei. Bugetele instituţiilor şi serviciilor publice pe 2020 de importanţă judeţeană, cu activitate parţial autofinanţată au fost fundamentate ţinând cont de specificul activităţii fiecărei instituţii. Veniturile instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană provin din: venituri proprii (chirii, taxe şcolare, încasări din vânzări bilete intrare, pliante, vederi, valorificări de produse din activităţi proprii, contracte de colaborare, prestări servicii, contribuţii ale persoanelor asistate, etc.) şi din subvenţii de la bugetul propriu al judeţului. Veniturile totale au fost estimate la nivelul de 23,16 milioane de lei. Veniturile proprii ale instituţiilor şi serviciilor publice de importanţă judeţeană sunt estimate la 2,4 milioane de lei şi au fost evaluate în funcţie de specificul activităţii fiecăreia, iar subvenţiile în sumă de 20,75 milioane de lei se vor acorda în completarea veniturilor proprii ale acestora. În ceea ce privesc cheltuielile, în bugetele pe 2020 au fost cuprinse numai acele cheltuieli pentru care există bază legală de efectuare, nivelul acestora fiind fundamentat la valoarea de 23,16 milioane lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *