Modificări şi în programul de lucru cu publicul al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea

În contextul aplicării măsurilor preventive de combatere a infectării cu coronavirus prevăzute în Hotărârea nr. 2/14.03.2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea, cererile de adeverinţe referitoare la domiciliile avute în România şi cererile pentru eliberarea certificatelor de naştere şi căsătorie în caz de furt, pierdere sau distrugere se vor transmite exclusiv on-line sau prin poştă. Solicitările de adeverinţe referitoare la domiciliile avute în România şi orice menţiuni privind starea civilă a  persoanelor care au ultimul domiciliu înscris în actul de identitate în municipiu şi în localităţile arondate  trebuie să fie însoţite de o fotocopie a actului de identitate şi a dovezii achitării taxei de furnizare date (de 1 leu/persoană în contul IBAN RO63TREZ67121340250XXXXX – titular Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, cod fiscal 2540813) şi se vor transmite pe adresa de e-mail evidentapersoanei@primariavl.ro sau pe adresa Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 6, jud. Vâlcea, CP 240712. Ridicarea adeverinţelor solicitate se va face numai în baza programării ce va fi transmisă prin e-mail sau la numărul de telefon menţionat în cerere.

Cererile pentru eliberarea certificatelor de stare civilă trebuie însoţite de o fotocopie a actului de identitate a  persoanei a cărei naştere sau căsătorie s-a înregistrat în Râmnicu Vâlcea. Certificatul se va  ridica personal de către solicitant – care trebuie să prezinte actul de identitate valabil – de la sediul Direcţiei, la o dată ce va fi comunicată. Modelul de cerere este disponibil în secţiunea Informaţii Publice / Cereri şi Formulare / Cereri şi Formulare Serviciul de Stare Civilă de pe site-ul www.primariavl.ro.

În această perioadă, se recomandă prezentarea la sediul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor pentru solicitarea eliberării unui nou act de identitate numai după expirarea termenului de valabilitate sau în cazul pierderii acestuia. De asemenea, solicitanţii sunt rugaţi să nu se prezinte însoţiţi de minori la sediul DEP pentru cereri privind eliberarea primului act de identitate şi/sau schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *