APAVIL SA suspendă activitatea de citire a apometrelor și încasare a facturilor prin personalul încasator

Noi măsuri privind prevenirea răspândirii COVID-19 

În vederea respectării unor măsuri de prevenție și protecție a sănătății și integrității fiecărei persoane și pentru a evita răspândirea COVID-19, începând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire încasare prin intermediul cititorilor-incasatori, urmând să deruleze operațiunile de citire aparate de măsură, încasare facturi, încheiere contracte și comunicare clienți, prin corespondență electronică si telefonică.

Accesul publicului în sediile societății din str. Carol I nr 3-5, respectiv  str. Dacia nr. 4, precum și la celelalte puncte de lucru este restricționat, dar se asigură continuitate în programul normal de lucru, fiind permis accesul unei singure persoane cu păstrarea unei distanțe de minim 1,5m.

 1. CITIREA CONTOARELOR

Ȋncepând cu data de 30.03.2020, APAVIL SA suspendă activitatea de citire a apometrelor și încasare a facturilor prin personalul încasator- cititor.

Clienții noștri pot transmite indexul autocitit, în perioada 20-31 a lunii, astfel: 

 • La adresele de e-mail citire.încasare@apavil.ro, facturare@apavil.ro;
 • prin crearea unui cont online pe site-ul societății www.apavil.ro, secțiunea Portal Clienți;
 • prin WhatsApp la numărul: 0755 129 284, fapt ce impune atașarea unei fotografii a indexului de pe apometru și transmiterea: codului de client, numele și prenumele, adresa punctului de consum și indexul apometrului.
 • telefonic, la numărul 0350 419 526 interior 101, 201, 204, 207, 301.

În lipsa comunicării indexului, serviciile furnizate vor fi facturate estimat fie ca medie a consumurilor facturate anterior utilizatorului (media pe ultimele trei luni sau 12 luni, în funcție de evidența citirilor efectuate de către reprezentantul Apavil SA), fie calculat în funcție de cantitatea înregistrată de contorul utilizatorului într-o lună similară a anului precedent. Regularizarea consumului se va face după citirea contorului de către reprezentanții Apavil SA.

 1. DISTRIBUIREA FACTURILOR

Tot ce trebuie să faceți dvs. este să rămâneți acasă și să vă creați cont accesând site-ul societații www.apavil.ro, secțiunea Portal Clienți

Astfel, se pot realiza online următoarele operațiuni: transmiterea indexului contorului, obținerea facturii în format electronic, modalități de plată a facturii, etc.

Având în vedere situația actuală recomandăm clienților noștri să opteze pentru această modalitate. 

Alte modalități de a intra în posesia facturii:

În măsura în care clienții care nu au optat pentru nici una din modalitățile prezentate anterior, facturile vor fi distribuite în funcție de evoluția situației. 

 1.  PLATA FACTURILOR

Plata facturilor se  poate realiza prin următoarele modalități:

 • Online – condiția necesară și suficientă este ca plata prin internet să accepte cardul care trebuie să fie valid, emis sub sigla VISA sau Master Card;
 • Paypoint; 
 • Un-Doi Centru de Plăți;
 • Banca Comercială Română: numerar, ATM, MFM&APT, Debit Direct Intrabancar și Interbancar;
 • Banca Română de Dezvoltare:  numerar, Robo, Debit Direct Intrabancar și Interbancar;
 • Raiffeisen Bank: numerar, ATM, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
 • Alpha Bank: numerar, Internet Banking, Debit Direct Intrabancar;
 • Banca Transilvania: numerar, Internet Banking;
 • CEC Bank: numerar.
 • Casieriile APAVIL SA  – strada Carol I nr. 3-5  orar: luni-joi ora 700-1700  și vineri ora 700-1500   
 • strada Dacia   nr. 4 orar:  luni-joi ora 700– 1430și vineri ora 700-1230

ATENȚIE: Până la intrarea în posesia facturilor, clienții pot efectua plăți estimative folosind codul de bare existent pe facturile emise anterior .

 1.   ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE/ PRESTARE

Actele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare/ prestare, vor fi transmise prin e-mail la adresa contractare@apavil.ro. Relații pot fi obținute telefonic, la numărul: 0350 419 526  interior 302, 309, 310, 312.

 1. EMITEREA AVIZELOR TEHNICE

Documentațiile necesare pentru emiterea avizelor tehnice de specialitate vor fi transmise prin email, la adresa apavil@apavil.ro (peste 10MB se va utiliza serviciul WE TRANSFER). Documentele necesare pentru obținerea avizelor și formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul societății la secțiunea Relații client/Cereri tip.  Avizele vor fi eliberate în format electronic, după achitarea taxelor prin una din metodele de plată menționate.

Formatul original al avizelor va putea fi ridicat după eliminarea restrictiilor.

In mod obligatoriu, în textul email-ului se vor menționa datele de contact ale solicitantului, în vederea validării documentației de avizare și emiterii facturii pentru taxele de aviz.

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. de telefon 0250/739580 – interior 20, pentru Serviciul Tehnic.

 1.  EXECUȚIA BRANȘAMENTELOR ȘI A RACORDURILOR

În această perioadă cererile de asistență tehnică se vor transmite online, iar branșamentele și racordurile se vor executa limitat și în cazurile de maximă urgență, coroborat cu lucrările de mentenanță la nivelul ariei de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor în contextul excepțional actual.

 1. TRANSMITEREA DE PETIȚII

APAVIL SA pune la dispoziția clienților următoarele canale de comunicare pentru transmiterea petițiilor/solicitărilor:

 • E-mail: apavil@apavil.ro
 • Fax: 0250 738903 sau 0350 419 525;
 • Registratura: 0250 739 580 interior 29 (de luni până joi, între orele 0800– 1600  vinerea, între orele 0800– 1400)

Pentru probleme legate de modul de facturare /contractare vă puteți adresa:

 • Serviciul Facturare: 0350 419 526  interior 101, 201, 204, 207, 210 (de luni până joi, între orele 0800– 1600 vinerea, între orele 0800– 1400)
 • Serviciul Contractare: 0350 419526 interior 302, 309, 310, 311, 312 (de luni până joi, între orele 0800– 1600

vinerea, între orele 0800– 1400) 

 • Poșta: Apavil SA, strada Carol I, nr 3-5, Rm Vâlcea,jud.Vâlcea.

 1.   SEMNALAREA  DE DISFUNCȚIONALITĂȚI  TEHNICE

Pentru a transmite eventualele disfuncționalități ale sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare, clienții sunt rugați să sune la Dispeceratul Central, telefon: 0250 820 010 și 0350 802 160 (program permanent).

APAVIL SA întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

În perioada următoare nu vor fi executate debranșări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării serviciilor, excepție făcând situațiile neprevăzute.

Pentru o informare corectă privind activitatea/ acțiunile societății accesați www.apavil.ro !

APAVIL SA  recomandă clienților săi să consume cu încredere apa de la robinet, calitatea acesteia fiind strict monitorizată!  Spălatul pe mâini cu apă si săpun este metoda cea mai sigură de prevenire a imbolnăvirilor!

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *