Mihai Handolescu, revocat din funcția de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA

Administratorii SC Băile Govora SA, întruniţi în şedinţă în data de 9 ianuarie 2020 au luat act, în baza Sentinţei civile nr. 7731 din 23 decembrie 2019 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, de imposibilitatea fizică de exercitare a funcției de administrator si preşedinte al consiliului de administraţie de către Mihai Handolescu şi, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, a societăţilor comerciale și din actul constitutiv al societăţii, au decis următoarele: revocarea din calitatea de administrator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA a lui Mihai Handolescu; desemnarea în calitatea de administrator al societăţii a doamnei Anuța Handolescu, provizoriu, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din luna mai 2020, pentru un mandat de până la 31 mai 2023. Administratorii SC Băile Govora SA au mai aprobat componenţa noului Consiliu de Administrare al societăţii, care are următoarea alcătuire: Constantin Doru Stănescu – președinte al Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA; Ioan Socea și Anuța Handolescu – membri. A fost împuternicit Ion Rădescu pentru a efectua înregistrările la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. În anul 2018, Consiliul de Administrație al SC Băile Govora SA a decis funcționarea punctelor de lucru în anul 2018, la nivel de societate pentru activitățile reglementate de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific, după cum urmează: Hotel Palace – Str. Parcului nr. 1, Băile Govora, jud. Vâlcea, va funcționa permanent pentru toate activitățile, terasa restaurant exterior pentru perioada mai – septembrie 2018; Hotel Belvedere – str. Tudor Vladimirescu nr. 234, Băile Govora, jud. Vâlcea, va funcționa în perioada mai – decembrie 2018 pentru toate activitățile, terasă restaurant exterior pentru perioada mai – septembrie 2018; Hotel Parc – str. Tudor Vladimirescu nr. 168, Băile Govora, jud. Vâlcea, va funcționa în perioada mai – decembrie 2018 pentru toate activitățile, terasa restaurant exterioară pentru perioada mai – septembrie 2018; Popas Turistic Ştrand Salus – str. Tudor Vladimirescu nr. 43, Băile Govora, jud. Vâlcea, va funcționa în perioada iunie – august 2018 pentru toate activitățile; Pensiunea Turistică „Casa Govoreană” – str. Tudor Vladimirescu nr. 151, Băile Govora, jud. Vâlcea – activitate suspendată; Vila Crinului – Str. Sfatului nr. 3, Băile Govora, jud. Vâlcea – activitate suspendată. Administratorii în funcție ai SC Băile Govora SA, întruniți în ședință în data de 19 mai 2017, au decis eliberarea din calitatea de președinte al consiliului de administrație al societății a lui Marius Gherghina Leonard.

Societatea a realizat în 2018 un profit de 1,2 milioane lei, cu 95 de angajați

În cursul anului trecut, SC Băile Govora SA a dat publicităţii rezultatele economico-financiare înregistrate de firmă în cursul anului 2018: societatea a realizat, cu 95 de salariaţi, o cifră de afaceri de circa 12,68 milioane de lei, venituri totale de 13,2 milioane de lei, iar profitul a fost de 1,2 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2018, SC Băile Govora SA avea datorii totale de peste 10 milioane de lei, active imobilizate de 31,68 milioane lei, un capital social de 2,42 milioane de lei, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. În prezent, SC Băile Govora SA deţine peste 50 de imobile în staţiune şi a concesionat pe mai mulţi ani şi izvoarele minerale din staţiune. Valoarea de inventar a tuturor obiectivelor, printre care se numără şi ştrandul din localitate, centrale termice, case pentru pompele de apă, campinguri şi popasuri turistice este de circa 9,1 milioane de lei. Conform unei hotărâri de guvern din anul 2000, societatea a obţinut licenţa de concesionare pentru activitatea de exploatare minieră a apei minerale terapeutice în perimetrul staţiunii Băile Govora. Pentru anul 2018, SC Băile Govora SA avea încheiate contracte cu principalii tour-operatori din ţară pentru peste 70% din capacităţile de primire, din care ponderea de 60% o deţine Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Agenţia de Turism a Federaţiei Sindicatelor Miniere din România. Împrumutul bancar pe termen scurt contractat în 2008 de conducerea SC Băile Govora SA a constat în deschiderea unei linii de creditare de 1 milion de lei la BRD-GSG Agenţia Băile Govora ce s-a folosit pentru efectuarea unor plăţi în cazul lipsei momentane a disponibilităţilor băneşti. De asemenea, au fost contractate de la BRD-GSG Agenţia Băile Govora două credite pe termen lung utilizate pentru finanţarea investiţiei de schimbare a destinaţiei sanatoriului de copii în Hotel Belvedere, în sumă de 400.000 de euro pe termen de 7 ani, respectiv de 210.000 de euro pe termen de 5 ani. Pentru contractarea celor trei împrumuturi, au fost constituite ipoteci asupra a patru imobile cu terenul aferent şi anume Vila Crizantema, Complex Silva, Vila Fagul şi Vila Crinul. În 2007, într-o şedinţă a acţionarilor de la SC Băile Govora SA s-au aprobat modalităţile juridice de retragere a acţiunilor societăţii de la tranzacţionare şi radierea acestora de la fosta Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. S-a mai decis în aceiaşi şedinţă AGA să fie prezentat un raport de evaluare întocmit de un expert autorizat de fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), fiind aprobat preţului pe acţiune care urma a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor care nu erau de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor SC Băile Govora SA. �

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *