S-a aprobat execuţia bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ pentru anul 2019

În şedinţa ordinară a Consiliului Local din 31 martie s-a aprobat proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului de venituri proprii al unităţilor de învăţământ pentru anul 2019. Prin Hotărârea Consiliului Local din 25.04.2019 a fost aprobat bugetul de venituri proprii al unităţilor de învăţământ pentru anul 2019, la o valoare totală de 3.245.000 lei. Aşadar, Consiliul Local, aprobă utilizarea sumei de 721.293,93 lei, sumă care reprezintă excedentul anului 2019 al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, la secţiunea funcţionare, la secţiunea dezvoltare cât şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă. Pentru anul 2019 bugetul de venituri proprii al unităţilor de învăţământ a fost aprobat la o valoare totală de 3.245.000 lei atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, iar prin rectificările bugetare a ajuns la valoarea totală de 4.405.900 lei. S-au estimat venituri proprii de 4.405.900 lei, din care s-au încasat până la 31 decembrie 2019 suma de 3.538.870,68 lei. Veniturile proprii încasate de unităţile de învăţământ preuniversitar de stat au provenit din taxe şi alte venituri în învăţământ, venituri din prestări servicii, contribuţie elevi pentru internate şi cantine, contribuţie preşcolari în grădiniţe cu program prelungit. Din veniturile totale realizate în anul precedent, în sumă de 4.326.969,37 lei din care excedent al anului 2018 în sumă de 788.098,69 lei, pe parcursul anului 2019 s-au efectuat plaţi în sumă totală de 3.605.675,44 lei, astfel: 397.553,00 lei cheltuieli de personal, 3.208.122,44 lei cheltuieli cu bunuri şi servicii, rămânând de reportat în anul 2020 suma de 721.293,93 lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *