APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 23 – 27 martie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: orașul Horezu – strada Ion Creangă; conductă PEHD Dn 25: comuna Bunești – satul Teiușu, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satul Șerbănești; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Sus; conductă PEHD Dn 63: comuna Frîncești – satul Moșteni; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă OL 89: orașul Horezu – strada Olari.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au efectuat lucrări pentru înlocuirea conductelor din cadrul drenului adiacent Stației de captare,tratare și pompare apă Șirineasa, comuna Șirineasa;
 • s-a efectuat racord canalizare în comuna Șirineasa – satul Ciorăști;
 • s-au verificat stațiile de tratare apă de la rezervorul Romani, Dealul Galicei și Bercioiu și s-au făcut determinările concentrației de hipoclorit;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de repompare apă menajeră Valea Școlii, a Stației de repompare apă menajeră Albota și a Stației de apă potabilă Vârtoape din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-au înlocuit robineți defecți la utilizatori din orașul Băbeni – străzile Rogojiște și Dragoș Vrânceanu;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă din comuna Galicea, în zonele deservite de sursă proprie rezervoare Dealul Galicea;
 • s-a înlocuit pompă nămol monofazică la Stația de pompare ape uzate din comuna Tomșani – satul Bogdănești;
 • s-a desfundat manual racord de canalizare în orașul Horezu – strada Independenței;
 • s-a decolmatat și spălat rețeaua de canalizare din comuna Bunești – satul Râpănești;
 • s-a verificat instalația electrică și a pompelor ce deservesc puțul de captare apă potabilă din comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-a efectuat spălarea rețelei PEHD Dn 63 și a branșamentelor în comuna Bunești – satul Teiușu;
 • s-au montat branșament nou la utilizator din comuna Păușești – satul Șerbănești;
 • s-a decolmatat puțul de apă adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;
 • s-au efectuat operațiuni pentru curățarea bazinelor din treapta mecanică din cadrul Stației de epurare ape uzate Slăvitești, comuna Șirineasa, stație aflată în conservare;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *