Consiliul Județean alocă bani pentru lucrările la drumuri județene

Chiar dacă ședința extraordinară a Consiliului Județean din 9 aprilie s-a desfășurat pe o platformă online datorită situației actuale, dar consilierii au reușit să aprobe proiectul de hotărâre privind rectificarea Anexei nr.1, la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 6/31.01.2020, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 6/31.01.2020, cu modificările și completările ulterioare s-a aprobat utilizarea sumei de 93.501.577 de lei, din excedentul bugetului local, pentru anul 2020. Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum și ordonanţele militare privind măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, este necesară asigurarea de urgenţă a fondurilor care să protejeze populaţia judeţului de răspândire a acestui virus, motiv pentru care s-a aprobat propunerea președintelui Consiliului Județean, Constantin Rădulescu.
Astfel, s-a alocat suma de 150.000 de lei, pentru achiziţionarea a 4 containere de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Vâlcea;

  • alocarea sumei de 45.000 de lei, reprezentând partea de contribuţie a Consiliului Județean Vâlcea, la achiziţionarea unui „Echipament complet Analizor Real Time PCR”;
  • alocarea sumei de 255.000 de lei, pentru achiziționarea a 2 aparate de ventilație mecanică, necesare pentru secția ATI din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Vâlcea, prin care se realizează respiraţia artificială a pacienților cu afecțiuni pulmonare.
    Suma totală de 450.000 lei, alocată pentru echipamente și aparatură medicală se va asigura prin redistribuire de la poziţia „Echipament complet Analizor Real Time PCR, aprobată inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea din 25.03.2020, deoarece printr-o adresă înaintată de președintele Comitetului Județean pentru Situaţii de Urgentă, sub semnătura prefectului Tiberiu Costea – din cadrul Instituției Prefectului – Judeţul Vâlcea, se solicită redirecționarea sumei de 450.000 de lei. În acelaşi timp, pentru asigurarea cash flow-ului necesar finanţării proiectului „Modernizare DJ 703G, Jiblea – Sălătrucel – Berislăveşti – Robaia Limita jud. Argeş”, cu suma de 1.100.000 de lei, consilierii județeni au aprobat asigurarea acestei sume, prin redistribuirea de la proiectul „Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vălcea”. Tot în cadrul ședinței, președintele CJ, Constantin Rădulescu, a ținut să îi asigure pe consilieri că toate proiectele de drumuri care sunt finanțate guvernamental și din fonduri europene, sunt în plin proces de lucru, deoarece operatorii economici, constructorii și cei care desfășoară lucrări, au obligația legislației în vigoare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *