Acţionarii SC Topanel Production Panels SA au decis contractarea unui credit de la BCR în sumă de 2,7 milioane de euro

Prin Hotărârea nr. 1/02 martie 2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii SC Topanel Production Panels SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 63, în prezenţa acţionarilor Revaty Limited din Cipru (deţinând 9.900 de acţiuni şi o cotă de beneficii şi pierderi de 98,99%, reprezentată de Dumitrescu Elena Raluca) și Voicu Vasile Dorin (deţinând 101 acţiuni și o cotă de beneficii si pierderi de 1%), a decis contractarea unei facilităţi de credit multiprodus de la Banca Comercială Română (BCR) în sumă totală de 2,7 milioane de euro, care poate fi utilizată ca: overdraft cu o durată de 12 luni de la semnarea contractului de credit, cu posibilitatea prelungii ulterioare; credit pe obiect pentru refinanţarea de la alte bănci, cu o durată de 60 de luni de la semnarea contractului de credit. Facilitatea de credit va fi garantată cu: ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise sau care se vor deschide de societate la bancă; ipotecă mobiliară asupra creanţelor SC Topanel Production Panels SA provenite din contracte comerciale încheiate cu clienți acceptaţi de bancă, lista exactă urmând a se definitiva ulterior (societatea se obligă ca valoarea totală a acestor creanţe să acopere în permanenţă în proporţie ue 130% soldul creditului utilizat, îndeplinirea acestei condiții fiind verificată anual de BCR); ipoteca mobiliară asupra unor echipamente proprietatea societăţii acceptate de bancă (printre care enumerăm: linie frezare şi instalaţie thermotop, linie fasiere Tek Mak, echipament de formare cu role pentru profile CUZ şi Sigma, linie profilare table cută înaltă); ipotecă imobiliară asupra imobilului clădire în suprafaţă de 181 mp (situată în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei nr. 63, deţinut de societate); ipotecă mobiliară asupra stocurilor de mărfuri (materii prime – tablă pentru profile) în valoare de minim valoarea creditului overdraft, proprietatea SC Topanel Production Panels SA, aflate în depozitele din localitatea Râmnicu Vâlcea.

Investiție de 8 milioane de euro pentru un utilaj modern adus din Italia

Acționarii SC Topanel Production Panels SA au mai aprobat contractarea de la BCR a unei facilităţi de factoring pe relaţia societăţii cu diverşi debitori, în sumă maximă de 1,5 milioane de lei, garantată cu ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare deschise sau care se vor deschide de societate la bancă. A fost împuternicit Voicu Vasile Dorin și Boureanu Sorin Constantin, în calitate de administratori ai SC Topanel Production Panels SA, pentru ca, împreună sau separat, să negocieze şi să decidă în numele şi pe seama societăţii orice clauză contractuală din cuprinsul contractelor de credit şi de factoring sau actele adiţionale la acestea în care societatea va avea calitatea de împrumutat şi, respectiv, aderării sau garantării şi să semneze în numele şi pe seama societăţii orice şi toate documentele necesare în legătură cu operaţiunile privind contractarea facilităţilor de credit şi de factoring acordate de bancă. Cei doi administratori ai SC Topanel Production Panels SA au mai fost împuterniciți ca, împreună sau separat, să semneze în numele şi pe seama societăţii orice document în legătură cu operaţiunile privind desfăşurarea facilităţilor de credit şi de factoring acordate de bancă, să emită şi să semneze orice fel de cereri sau declaraţii în acest sens, în numele şi pe seama societăţii. SC Topanel Production Panels SA este o companie românească de top, specializată în producția și distribuția de materiale termoizolante. Obiectivul este dezvoltarea unor relații pe termen lung și a unor parteneriate solide cu clienții companiei, motiv pentru care calitatea serviciilor și satisfacția clienților sunt principiile după care se ghidează activitatea zilnică. Produsele societății provin din cea mai nouă și modernă unitate de producție a panourilor termoizolante din România. Este o investiție de 8 milioane de euro, dotată cu utilaje de ultimă generație (PUMA Italia) care asigură o calitate deosebită produselor companiei. Poziționată strategic în centrul țării, noua unitate de producție asigură un cost ideal al produsului final, fiind alegerea logică în acest sens. SC Topanel Production Panels SA produce toată gama de panouri termoizolante cu termoizolație din poliuretan, vată minerală și polistiren. Totodată, furnizează soluții potrivite și bine documentate pentru aproape orice tip de aplicație, utilizând fie elemente sandwich, fie elemente convenționale sau produse combinate. Oferta societății cuprinde: o gamă largă de produse prietenoase cu mediul înconjurător, care se pot recicla pentru construirea clădirilor industriale; baze de producție apropiate de piață, care asigură o livrare promptă; personal bine motivat și calificat, care poate oferi consultanță specializată și produse de înaltă calitate.

Societatea a realizat în 2018 încasări record, de 182 milioane de lei

Potrivit situaţiilor financiare anuale, SC Topanel Production Panels SA a realizat în 2018 o cifră de afaceri de peste 180 de milioane de lei, încasări de 182 de milioane de lei şi un profit de 12,4 milioane de lei. Mai precizăm că, la data de 31 decembrie 2018, SC Topanel Production Panels SA avea următoarele elemente de bilanţ: active imobilizate – 50 milioane de lei; stocuri (materiale, producţie în curs de execuţie, semifabricate, produse finite şi mărfuri) – 28 milioane de lei; creanţe – 21 de milioane de lei; capital social subscris şi vărsat – 2 milioane de lei; datorii totale – 81 de milioane de lei. Societatea avea în 2018 108 angajaţi şi tipul de activitate, conform clasificării CAEN, „Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice”. SC Topanel Production Panels SA este prezentă în marile orașe ale țării (București, Bistrița, Cluj, Constanța, Iași, Timișoara, Craiova), unde personalul calificat poate oferi consultanță tehnică de specialitate și asistență la proiectare. De asemenea, SC Topanel Production Panels SA dispune de o rețea numeroasă de parteneri care pot asigura distribuția tuturor produselor la nivel național. Rețeaua societății de distribuție a depășit granițele țării, după ce Topanel a mărit echipa de vânzări cu reprezentanți pentru Ucraina, Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria, Serbia, Bosnia și Hertegovina, Croațtia și Macedonia. Peste 35% din producția SC Topanel Production Panels SA se exportă, pe lângă țările de mai sus, în Austria, Germania, Belgia, Cehia, Slovacia. Portofoliul internațional al societății reunește companii de renume precum: Saint Gobain, British Foam Group, Plastipack, Romstal, Vita Foam, Star Foods, Cris-Tim, Den Braven, Nordic Logistic, NordEst Logistic Park, Pirelli, Ford, Renault, Arctic, Centrul Laser Măgurele. Caracterul inovator a reprezentat încă de la înființare o caracteristică de bază a SC Topanel Production Panels SA, în prezent fiind producătorul celui mai modern și performant sistem de termoizolare din țară: Thermotop.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *