Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea prezintă măsurile luate cu privire la reluarea activității suspendate în învățământul vâlcean

Ieri, 29.04.2020, Ministerul Educației și Cercetării a decis continuarea studiilor pentru finalizarea anului școlar 2019-2020, având în vedere două linii directoare: 

1.siguranța stării de sănătate a tuturor celor implicați – elevi, cadre didactice, personal din școli, familiile acestora;

2.interesul educațional al copiilor, inclusiv din perspectiva continuității parcursului școlar.

Pe baza acestei decizii, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea prezintă următoarele principii cu aplicabilitate imediată:

-reluarea și continuarea învățării asistată de tehnologie/on-line până la data de 12 iunie, conform structurii anului școlar;

-pentru preșcolarii/elevii din medii dezavantajate se vor realiza planuri de recuperare și planuri remediale;

-suspendarea tezelor, mediile fiind încheiate cu minimum două calificative/note;

-organizarea unităților de învățământ în vederea revenirii elevilor din clasele terminale, în condiții de siguranță, pentru  pregătirea examenelor naționale;

-înscrierile la clasa pregătitoare și la grădiniță se vor realiza on-line, după un calendar stabilit de Ministerul Educației și Cercetării;

-evaluarea psihosomatică a copiilor va fi înlocuită cu declarație pe proprie răspundere a părinților/tutorilor legali și o fișă completată de grădinița pe care au frecventat-o;

-examenele naționale se vor susține respectând programele prevăzute de OMEC nr.4115/10.04.2020 (fără materia din semestrul al II-lea);

-examenele de titularizare și pentru definitivare în învățământ, precum și pentru obținerea gradelor didactice se vor organiza după un calendar comunicat de Ministerul Educației și Cercetării.

Pentru întregul demers, transmitem mulțumiri tuturor factorilor implicați, dorindu-le sănătate multă și succes!

29 Aprilie 2020                                                   Biroul de Comunicare 

                                                                        al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *