APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 – 30 aprilie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aranghel, Toporașilor, Copăcelu, Constantin Stănciulescu și Colonie Nuci intersecție cu Uzinei.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Tudor Vladimirescu, Aleea Teilor și Doctor Suciu.

 POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a executat cămin pentru vană D80 pe strada Ferdinand;
 • s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Ostroveni;
 • s-a verificat rețeaua de canalizare menajeră de pe strada Bujorencii;
 • s-au refăcut 4 cămine de canalizare pe strada Ostroveni;
 • s-a înlocuit tronson rețea de canalizare pe strada Aleea Teilor;
 • s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Uzina de Apă, Dealul Malului și Aranghel;
 • s-au executat săpături manual pentru dezafectarea rețelei de apă PEHD Dn75 în zona rezervorului Copăcelu intersecție cu strada Cetății;
 • au fost curățate manual și mecanizat  căminele de pe străzile: Tineretului, Ferdinand, bulevardul Tudor Vladimirescu și Nicolae Iorga;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; 
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Aleea Teilor – blocurile C6 și C7, strada Aleea Panseluțelor – blocul C28, strada Cerna, strada Dealul Malului, strada Marin Sorescu, strada Republicii, strada General Magheru, strada Regina Maria, strada Radu de la Afumați, strada Ion Referendaru și bulevardul Tineretului .

54 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate și înlocuite 54 de apometre. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize de amplasament și 1 aviz tehnic.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *