APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 25 aprilie – 3 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20: Horezu, str. Olari,  comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos și parohia Foleștii de Jos; conducte PEHD Dn 25: comuna Păușești – satele Barcane și Păușești, comuna Bunești – satul Bunești, comuna Mihăești – sat Gurișoara; conducta stradală PE Dn 75 mm – comuna Nicolae Bălcescu, sat Șerbăneasa; conducte OL Ø89: Horezu, zona Treapt și strada Olari. La toate aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

       PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • S-a intervenit în cadrul stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Corbi, din localitatea Nicolae Bălcescu, unde s-a montat un clapet de sens.
 • S-au efectuat operațiuni pentru aerisirea rețelei de apă în zona Pădurețu din orașul Băbeni, în urma opririi pompelor din cadrul statiei de repompare apă Pădurețu;
 • S-a intervenit pe str. Uzinei, nr. 26 si 28 din orașul Băbeni pentru remedierea a 2 pierderi de apă în cămine de apometre, precum și pe str. Calea lui Traian pentru înlocuirea unui robinet defect;
 • S-au efectuat operațiuni pentru spălarea și aerisirea rețelei de apă în satul Bratia Vale din localitatea Galicea;
 • S-a intervenit pe str. Teodorești din localitatea Galicea, sat Cremenari, pentru repararea unei vane de pe rețeaua de apă potabilă;
 • S-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 6, 8, 10 și 13 pentru golirea și curățarea căminelor și a pompelor, precum și a căminului de canalizare din satul Corbi,  localitatea Nicolae Bălcescu;
 • S-au verificat, în vederea asigurării bunei funcționări, statiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, stațiile de repompare apă potabilă, stațiile de epurare ape uzate și de repompare ape uzate de pe toata raza de acoperire a sectorului Băbeni;
 • S-au efectuat operațiuni de spălare și aerisire a rețelei de apă potabilă în satul Bratia Vale și Bratia Deal din localitatea Galicea, până la stabilizarea presiunii în rețea.
 • Au fost verificați hidranții subterani DN80, DN100 și DN65  în comuna Cernișoara, satele Armășești, Groși și Modoia;
 • S-a verificat rețeaua de canalizare pluvială pe străzile 1 Decembrie si A. I. Cuza pentru identificarea utilizatorilor care deversează canalizarea menajeră în cea pluvială;
 • S-a intervenit cu hidrojetul la SPAU nr.6 Chiceni, comuna Tomșani, unde s-a înlocuit pompa de nămol de 4,1 kw;
 • S-au efectuat operații de lipire a mantalei exterioare a rezervorului de înmagazinare apă potabilă Bunești, precum și de montare instalație auxiliară, golire, spălare și uscare a rezervorului;
 • Au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemul de apă Bunești, Păușești, Frâncești, Băile Govora și Mihăești;
 • S-a verificat starea pieselor componente la stația de clorinare din cadrul stației de apă potabilă Bunești, înlocuindu-se piesele defecte;
 • S-a efectuat igienizarea incintei stației de epurare Coastele Cernei, comuna Pietrari, au fost curățate gratarele la modulele I și II, au fost verificate instalațiile electrice și s-a curățat canalul de evacuare apă de la stația de epurare până la râul Otăsău;
 • A fost igienizată incinta rezervorului de înmagazinare apă potabilă Palangine și a stației epurare apă menajeră Mihăești – Govora din orașul Băile Govora;
 • S-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă PEHD Dn 63 si Dn 50, între stația de repompare apă potabilă Bunești – până la capatul satului Bunești, pe o lungime de 1 km, până la limpezirea totală a apei din rețele și branșamente, prin robinetul de aerisire de la capătul coloanei;
 • S-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zona Bunești;
 • A fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *