Societatea de construcţii SC Govora SA a avut în anul 2018 pierderi de 2 milioane euro, la venituri de doar 1,8 milioane de euro

Potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, societatea de construcţii SC Govora SA Vâlcea a înregistrat în anul 2018 pierderi de peste 9,54 milioane de lei (2 milioane de euro), la venituri totale de 8,9 milioane de lei (1,8 milioane de euro) şi o cifră de afaceri de 5,13 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2018, SC Govora SA a avut datorii totale de 14,3 milioane de lei, un capital social de 1,96 milioane de lei şi active imobilizate de circa 4,4 milioane de lei. În anul 2018, numărul mediu de salariaţi al SC Govora SA era de 104 persoane, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”. SC Govora SA a fost înfiinţată prin HG nr. 1304/15 decembrie 1990 în baza Legii nr. 15/1990 preluând o mare parte din activul şi pasivul Grupului de Şantiere Râmnicu Vâlcea aparţinând de TAGCIND Piteşti, unităţi care au fost desfiinţate. Grupul de Şantiere Râmnicu Vâlcea, antecesoarea SC Govora SA, a funcţionat în Râmnicu Vâlcea din anul 1954, executând lucrări de construcţii industriale, agrozootehnice, civile de pe raza judeţului Vâlcea. SC Govora SA ca succesoare a fostului Grup de Şantiere Râmnicu Vâlcea a funcţionat şi funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 şi a statutului propriu de organizare şi funcţionare. SC Govora SA este o societate comercială constituită pe acţiuni având un capital social subscris şi vărsat de 1,96 milioane de lei împărţit în 19,6 milioane de acţiuni nominative de 0,1 lei fiecare, deţinute de persoane fizice şi juridice române. Structura acţionariatului SC Govora SA conform Registrului Acţionarilor la data de 1 aprilie 2019 transmis de SC Depozitarul Central SA Bucureşti era următoarea: 914 acţionari persoane fizice care deţineau un număr de 12,45 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei; un acţionar persoană juridică, respectiv Broadhurst Investments Limited Bucureşti care deţine 158.250 de acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei. SC Govora SA avea un acţionariat stabil, primii cinci acţionari nominalizaţi în actul constitutiv şi care ocupă şi funcţii de conducere deţin un număr de 6,52 milioane de acţiuni, reprezentând un procent de 51,71% din capitalul social, fapt ce asigură un echilibru în activitatea firmei şi o certitudine în continuitatea acesteia.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *