Prefectura a câştigat prima fază a procesului cu Consiliului Judeţean, urmează recursul

Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a câştigat procesul intentat de prefectul Tiberiu Costea în luna februarie, prin care acesta a atacat în contencios administrativ Hotărârea Consiliul Judeţean, de repartizarea cotei de 6% din impozitul pe venitul estimat. Hotărârea prin care s-a dat câştig de cauză a fost publicată vineri, 15.05.2020 de Tribunalul Vâlcea şi nu este definitivă.

Reamintim faptul că Instituţia Prefectului Judeţului Vâlcea a atacat la instanţa de contencios administrativ Hotărârea nr. 46/18.02.2020 a Consiliului Judeţean Vâlcea, care priveşte repartizarea pe unităţi administrativ –teritoriale a sumei de 27.316 mii de lei din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean, pe motiv că aceasta prezintă o serie de elemente de ilegalitate. Banii sau fost repartizaţi din fondul aflat la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, destinat programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care primăriile din judeţ nu le pot finanţa din veniturile proprii.

Pe această temă au existat controverse în şedinţa de Consiliu Judeţean de la finalul lunii februarie, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea considerând că fondurile au fost alocate în mod corect, în timp ce prefectul de Vâlcea a solicitat reanalizarea hotărârii de consiliu prin care anumite primării aveau alocaţi prea puţini bani, sau deloc.

Consiliul Judeţean Vâlcea face recurs

Consiliul judeţean Vâlcea a transmis că va face recurs la această hotărâre: „Prefectul Judeţului Vâlcea a solicitat Tribunalului Vâlcea anularea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 46 din data de 18 februarie 2020, privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art.6 alin.(1), lit. c) din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020. În data de 15.05.2020 Tribunalul Vâlcea a admis cererea şi a dispus anularea actului administrativ atacat. Motivul principal pentru care s-a formulat cererea a fost acela că actul administrativ adoptat a fost insuficient motivat, prin nedetalierea criteriilor aplicate în distribuirea sumelor de bani repartizate. Aşa cum am arătat pe larg şi în apărările formulate în această cauză, suntem în situaţia în care Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nu prevede criterii sau formule de calcul de urmat pentru repartizarea sumei care a făcut obiectul acestui act administrativ. Prin urmare, modalitatea de repartizare a rămas la aprecierea consiliilor judeţene, care deţin un drept constituţional de apreciere administrativă autonomă asupra oportunităţii luării deciziilor. Raportat la soluţia pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 859/90/2020, Consiliul Judeţean Vâlcea va declara şi formula recurs împotriva hotărârii judecătoreşti. Recursul suspendă executarea acesteia şi se va judeca de urgenţă”, se menţionează într-un comunicat al Consiliului Judeţean Vâlcea.

Instanţa s-a pronunţat: „Admite cererea formulată de reclamanta Instituţia Prefectului judeţul Vâlcea, prin prefect, cu sediul în municipiul Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 1, jud. Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Vâlcea cu sediul în mun. Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 1, jud. Vâlcea. Anulează Hotărârea nr. 46 din 18.02.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, constituit potrivit prevederilor art. 6 alin. 1 lit. c din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 2/2020, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru susţinerea programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe care unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le pot finanţa din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit si din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, adoptată de pârâtul Consiliul Judeţean Vâlcea”.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *