SC Vel Pitar SA a decis distribuirea sumei de 41,88 milioane de lei, sub formă de dividende acordate acţionarilor

Luna trecută s-a desfăşurat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Vel Pitar SA Râmnicu Vâlcea, în prezenţa unor acţionari reprezentând 100% din capitalul social şi din numărul total de drepturi de vot, fiind aprobate următoarele proiecte de hotărâri: raportul de gestiune al consiliului de administraţie al societăţii pe anul 2019; se descarcă de gestiune administratorii SC Vel Pitar SA pentru exerciţiul financiar aferent anului 2019; se ia act de raportul auditorului financiar privind situaţiile financiar pe anul 2019; se aprobă situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2019, societatea înregistrând un profit net în cuantum de 43,92 milioane de lei în exerciţiul financiar 2019; se aprobă distribuirea sumei de 41,88 milioane de lei sub formă de dividende, urmând ca dividendele să se plătească în RON sau USD, la cursul de schimb RON/USD comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii. Dividendele se vor distribui din profitul net înregistrat de SC Vel Pitar SA pe anul 2019, în cuantum de 43,92 milioane de lei, după constituirea rezervei profit reinvestit, după cum urmează: profit net 2019 – 43,92 milioane de lei; constituire rezervă profit reinvestit – 2 milioane de lei; dividende interimare acordate conform Hotărârii AGA nr. 1/1 decembrie 2019 în baza situaţiilor financiare interimare de la 30 septembrie 2019 – 15 milioane de lei; dividende rămase de distribuit din rezultatul curent (an financiar 2019) – 26,88 milioane de lei. De asemenea, s-a luat act de informarea că suma de 15 milioane de lei, reprezentând dividende parţiale pentru anul 2019, acordate pe baza situaţiilor financiare interimare întocmite pentru data de 30 septembrie 2019, aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SC Vel Pitar SA nr. 1 din data de 1 decembrie 2019 a fost plătită acţionarilor şi s-a aprobat distribuirea şi plata sub formă de dividende a sumei de 26,88 milioane de lei, reprezentând profitul curent rămas de distribuit din exerciţiul financiar pe 2019. Acţionarii SC Vel Pitar SA au mai aprobat programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020, precum şi mandatarea Cabinetului de avocatură Mateescu Cristiana Ana să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea depunerii, menţionării şi înregistrării documentelor AGA. Structura de acţionariat a SC Vel Pitar SA este următoarea: Broadhurst Investments Limited, cu sediul în Cipru, deţine 8.384.927 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 838.492 lei, reprezentând 99,8282% din capitalul social al societăţii; alţi acţionari (tip listă), care deţin un număr de 14.433 acţiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 1.443 lei, reprezentând 0,1718% din capitalul social al societăţii.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *