APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 18 – 24 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Pietrari și Pietrarii de Sus, comuna Mihăești – satele Govora și Gurișoara, comuna Bunești – satul Bunești, comuna Păușești – satele Păușești și Barcanele, orașul Băile Govora – strada Pieței; conductă PEHD Dn 63: comuna Frîncești – satul Moșteni, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Șirineasa – satul Slăvitești. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăști, comuna Tomșani – satul Bogdănești, orașul Horezu – strada Urșani.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au montat branșamente noi în orașul Băbeni – strada Parcului și în comuna Mihăești – satele Govora și Gurișoara;
 • s-a desfundat și decolmatat bazinul Stației de repompare apă Bunești Râu din comuna Bunești;
 • s-a executat racord canalizare menajeră în orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;
 • s-au efectuat citiri apometre pe raza orașului Horezu – străzile Gulimani, Ifrimești, Măguri, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu și 1 Decembrie;
 • s-a curățat regulator de presiune Dn 50 în orașul Horezu – strada Ifrimești;
 • s-a curățat manual grătarul din cadrul barajului captare Râmești;
 • s-au decolmatat pompa de captare și conducta aferentă drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări pentru blindarea unei vane Dn 125 în comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești;
 • s-a înlocuit pompă submersibilă defectă din cadrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Corbi din comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-au deblocat și curățat manual pompele din cadrul Stațiilor de pompare ape uzate din comuna Cernișoara;
 • s-au vidanjat căminele de canalizare situate în orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă potabilă din comuna Pietrari;
 • s-a desfundat și spălat rețeaua de canalizare menajeră PVC Dn 250 din comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă potabilă Bunești, comuna Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă potabilă și a rezervorului de înmagazinare apă potabilă Pietrari din comuna Pietrari;
 • s-au efectuat lucrări de curățare și spălare a pompei ce deservește Stația de repompare apă Bunești Râu din comuna Bunești;
 • s-a efectuat curățarea coloanei de apă Dn 32 din orașul Horezu – satul Romanii de Sus;
 • s-au efectuat operațiuni pentru aerisirea rețelei de apă din orașul Băbeni; 
 • s-au decolmatat și spălat puțurile de captare apă adiacente Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Frâncești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *