SC Chimcomplex SA va aproba majorarea capitalului social de la 296,5 milioane de lei la 535,9 milioane de lei

Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA Borzeşti, la solicitarea acţionarului majoritar CRC Alchemy Holding BV a decis completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor convocată în data de 25 mai 2020. Astfel, AGA de la SC Chimcomplex SA va aproba majorarea capitalului social de la 296,5 milioane de lei la maximum 535,9 milioane de lei, în următoarele condiţii: prin aport în numerar în sumă de 239,4 milioane de lei, prin emiterea unui număr de 190.000.000 de acţiuni nominative noi cu valoarea nominală de 1,26 lei fiecare; preţul de subscriere a acţiunilor în termenul de preemţiune fiind de 1,26 lei/acţiune pentru acţionarii înregistraţi la data de înregistrare; termenul de subscriere pentru acţionarii existenţi la data de înregistrare este de 31 de zile iar perioada de subscriere este cea stabilită prin prospectul de ofertă întocmit, data ulterioară publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României; acţionarii care pot să-şi exercite dreptul de preferinţă în termenul de subscriere sunt cei înscrişi la SC Depozitarul Central SA Bucureşti la data de înregistrare proporţional cu cota de acţiuni deţinută la această dată de fiecare acţionar; rata de subscriere, care reprezintă raportul dintre numărul de acţiuni nou emise şi numărul drepturilor de preferinţă, este 0,807408841321441 (pentru a subscrie 807,408841321441actiuni nou emise, sunt necesare 1.000 de drepturi de preferinţă); plata acţiunilor subscrise se va face până la expirarea termenului de subscriere, în contul bancar indicat în anunţul şi prospectul de ofertă care se va întocmi conform prevederilor din Regulamentul nr. 5/2018. Acţiunile rămase nesubscrise de acţionari în cadrul perioadei pentru exercitarea dreptului de preferinţă vor fi vândute printr-o ofertă adresată unui număr mai mic de 150 de persoane, intermediată de SSIF Estinvest SA, ale cărei caracteristici vor fi hotărâte de Consiliul de Administraţie al SC Chimcomplex SA. Preţul de vânzare al acţiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferinţă va fi stabilit de consiliul de administraţie, acesta urmând a stabili valoarea primei de emisiune în vederea vânzării acţiunilor noi, rămase nesubscrise în urma expirării perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă şi lista investitorilor agreaţi de consiliul de administraţie, în număr de până la 150. Scopul majorării capitalului social este de a asigura fondurile necesare derulării de investiţii pentru asigurarea capitalului de lucru necesar funcţionării platformelor de la Borzeşti şi Râmnicu Vâlcea, precum şi pentru rambursarea de datorii către finanţatori, conform contractelor de finanţare. Va fi mandatat consiliul de administraţie al societăţii pentru îndeplinirea oricăror şi tuturor formalităţilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, incluzând, dar fără a se limita la: derularea, inclusiv stabilirea şi aprobarea procedurii de subscriere, constatarea şi validarea subscrierilor efectuate de acţionarii existenţi, stabilirea caracteristicilor ofertei publice primare, tipul de ofertă, durata şi perioada de derulare, preţul de vânzare, prima de emisiune, investitorii agreaţi; închiderea majorării, respectiv să hotărască majorarea capitalului social cu acţiunile subscrise şi vărsate, anularea acţiunilor rămase nevândute, etc.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *