În inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea figurează şi „Lacul Ostroveni”, în suprafaţă de 27,71 hectare. Lacul Ostroveni este situat în imediata vecinătate a Bazei de Agrement Ostroveni şi reprezintă un punct de atracţie pentru locuitorii municipiului prin potenţialul ridicat de dezvoltare a unor activităţi de turism şi agrement, de petrecere în mod plăcut a timpului liber. În şedinţa din 28 mai, Consiliul Local a aprobat închirierea prin licitaţie publică cu strigare a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor, la preţul de pornire de 61 lei pentru fiecare ambarcaţiune lunar, pentru o perioadă determinată, respectiv până la data de 31.10.2019.

Societatea care a câştigat prima licitaţie a renunţat la contract

În urma licitaţiei organizate, câştigătoarea acesteia a fost desemnată societatea Old Aqua Spirit SRL, încheindu-se în acest sens contractul de închiriere, cu un cuantum al chiriei de 66 lei/ambarcaţiune lunar. Contractul a încetat la data de 12.09.2010, la cererea chiriaşului, încheindu-se în acest sens acordul de încetare. Administratorii societăţii Old Aqua Spirit au solicitat din nou închirierea luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru o perioadă mai mare, de minim 5 ani, pentru a-şi putea face un plan de afaceri. Având în vedere că primăria a aprobat închirierea luciului de apă pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.10.2019, precum şi faptul că durata contractului de închiriere încheiat cu societatea Old Aqua Spirit a încetat la data de 12.09.2019, iar legislaţia în domeniu a fost modificată prin apariţia codului administrativ, contractual nu mai poate fi prelungit, astfel încât pentru închirierea/exploatarea luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic este necesară organizarea unei noi licitaţii. Autoritatea publică locală intenţionează ca exploatarea Lacului Ostroveni să se realizeze în mod unitar, atât pentru activităţi de pescuit sportiv-recreativ, cât şi pentru activităţi de agrement nautic şi în acord cu investiţiile realizate pentru modernizarea Bazei de Agrement Ostroveni cu fonduri din bugetul local şi fonduri ale societăţii căreia i s-au închiriat obiectivele din incinta bazei destinate desfăşurării activităţilor comerciale specifice şi activităţilor sportive şi de agrement. În acest sens, se reia licitaţia pentru închirierea luciului de apă pentru o perioadă de 3 sezoane estivale, respectiv până la data de 31.10.2022, cu posibilitatea de prelungire cu acordul părţilor.

27,71 hectare de lac scoase la închiriere

Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, a aprobat proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activităţi de agrement nautic cu ambarcaţiuni fără motor, după cum urmează: se va închiria luciul de apă, în suprafaţă de 27,71 hectare, la preţul de pornire de 66 lei/ambarcaţiune/lună, suma reprezentând valoarea chiriei/ambarcaţiune/lună încasată în anul 2019 în urma licitaţiei, fiind o activitate sezonieră complementară funcţionării Bazei de Agrement Ostroveni. Chiria se datorează doar pentru perioada de desfăşurare a activităţii Bazei de Agrement Ostroveni.

Pentru buna desfăşurare a închirierii, societatea care va închiria va trebui să asigure salvamar, veste de salvare pentru fiecare ambarcaţiune, să nu utilizeze ambarcaţiuni stricate, care pot pune în pericol viaţa pasagerilor, să nu depăşească sarcina de îmbarcare/ambarcaţiune; să nu închirieze ambarcaţiuni persoanelor aflate în stare de ebrietate sau minorilor fără însoţitor. Societatea care va exploata luciul de apă va respecta legislaţia în vigoare şi va suporta cheltuielile ocazionate de obţinerea avizelor, dar şi alte condiţii impuse de municipalitate, inclusiv ţinerea evidenţei contabile distinct pentru activitatea de închiriere.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *