S-a aprobat contractul de concesionare a serviciului de salubrizare din Judeţul Vâlcea

Pentru a veni în sprijinul tuturor localităţilor din judeţ în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor menajere, Consiliul Judeţean Vâlcea a obţinut fonduri externe nerambursabile pentru realizarea unui sistem de management integrat al deşeurilor solide la nivelul judeţului Vâlcea. Acesta presupune integrarea facilităţilor existente şi realizate prin proiecte ISPA şi PHARE şi construirea/ achiziţionarea altora noi, care să acopere strictul necesar pentru atingerea ţintelor din domeniul gestionării deşeurilor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, pe care şi judeţul Vâlcea are obligaţia să le atingă, raportate la populaţie şi activitatea din domeniul gestionării deşeurilor.

În vederea realizării investiţiei „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Vâlcea” (SMID Vâlcea), Consiliul Judeţean Vâlcea a încheiat cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice contractul de finanţare, primind astfel finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa 2, DMI 2.1- „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor”.

Staţia de la Roeşti nu este încă finalizată

Având în vedere că nu toate investiţiile prevăzute în cadrul proiectului au fost finalizate în perioada de programare 2007-2013 prin POS Mediu, a fost acceptată şi aprobată Notificarea pentru fazarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea”. Astfel, în cadrul perioadei de programare 2014-2020, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost semnat la data de 21.11.2017 contractul de finanţare pentru faza a II-a a investiţiei, iar titlul proiectului a devenit „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Vâlcea” (Fazarea SMID Vâlcea).

Investiţia finanţată în cadrul POIM 2014-2020, menţionată mai sus nu este o investiţie nouă, ci o continuare a activităţilor nefinalizate în perioada de programare anterioară, 2007-2013. De menţionat este faptul că, în faza a doua a proiectului au fost finalizate următoarele obiecte de investiţii, care au făcut parte din Notificarea pentru fazarea SMID: „staţiile de sortare Brezoi şi Râureni şi extinderea staţiei de compostare Râureni. Singura investiţie nerealizată până în prezent este Centrul de management integrat al deşeurilor CMID Roeşti, care va cuprinde o staţie de sortare, o staţie IMB şi un depozit de deşeuri conform. În conformitate cu obligaţiile instituţionale asumate prin contractele de finanţare menţionate, preluate prin documentul de poziţie aprobat de toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, dar şi cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul gestionării deşeurilor, la nivelul judeţului Vâlcea trebuie delegată, prin intermediul ADI, gestiunea serviciilor de salubrizare. Întrucât Centrul de Management Integrat de la Roeşti nu este finalizat, pentru a prelua gestiunea deşeurilor din anumite zone ale judeţului Vâlcea, la şedinţele de comandament de la Ministerul Fondurilor Europene la care au participat şi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vâlcea, ADI şi Băncii Europene de Investiţii, s-a stabilit delegarea unui singur contract de servicii de salubrizare la nivelul întregului judeţ. Prin urmare, consultantul Consiliului Judeţean Vâlcea, Avensa Consulting SRL Bucureşti a întocmit documentaţia pentru concesiunea Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale în Judeţul Vâlcea, care a fost înaintată Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Se va semna un singur contract pentru toate localităţile judeţului

În urma verificării documentaţiei transmisă iniţial s-a constatat că atât în regulamentul serviciului cât şi în caietul de sarcini a fost prevăzut eliminarea deşeurilor din construcţii, la depozitul Feţeni, prevedere care contravine destinaţiei pentru care a fost realizat acest depozit cu fonduri nerambursabile prin programul ISPA, aceea de depozit de deşeuri municipale, precum şi obiectivelor de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare stabilite prin OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, astfel încât s-a impus modificarea acestor documente în sensul excluderii acestei prevederi, precum şi a completării documentaţiei, cu obligaţia operatorului de a pretrata deşeurile municipale colectate în amestec într-o staţie de tratare autorizată. Documentaţia astfel modificată şi completată a fost supusă analizei Consiliului Local în şedinţa ordinară din 29 aprilie, dar aceasta nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru aprobare. Având în vedere propunerile de remediere şi îmbunătăţire transmise de consilierul Grigore Crăciunescu din 4 mai pe adresa de e-mail a primăriei şi ţinând cont de propunerile formulate în cadrul întâlnirii din 5 mai reprezentanţilor Consiliului Judeţean, ADI Salubrizare şi Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea au fost transmise toate aceste propuneri consultantului Avensa Consulting, în vederea revizuirii documentaţiei de delegare. În data de 19.05.2020, Consiliul Judeţean a retransmis documentaţia modificată şi completată cu cea mai mare parte a propunerilor formulate.

În şedinţa din 28 mai, Consiliul Local a aprobat documentele necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor municipale prin acordarea mandatului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea (ADI Salubrizare). Urmează să fie publicat anunţul de concesionare aferent procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport al deşeurilor din judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi; documentaţis de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Vâlcea şi administrarea şi operarea staţiilor de sortare. Procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer şi sortare a deşeurilor din judeţul GVâlcea se va realiza astfel în mod unitar, prin semnarea unui contract de delegare şi de operare a staţiilor de sortare Râureni şi Brezoi, pentru tot judeţul, care va fi reprezentat de Adrian Cosac, preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *