S-a aprobat noua organigramă la Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea

Consiliul Judeţean Vâlcea (în calitate de unic proprietar) a aprobat recent propunerea de modificare a organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea. Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al RAJDP Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58/25 martie 2020, RAJDP Vâlcea este persoană juridică română, de interes judeţean, care asigură administrarea căilor de comunicaţie terestră special amenajate, destinate circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a ţării, concretizate în drumuri judeţene ce fac parte din sistemul naţional de transport, precum şi administrarea, păstrarea integrităţii şi protejarea bunurilor care fac parte integrantă din domeniul public şi privat al judeţului (poduri, viaducte, pasaje denivelate, construcţii de apărare şi consolidare, trotuare, piste pentru ciclişti, locuri de parcare, oprire şi staţionare, indicatoare de semnalizare rutieră şi alte dotări pentru siguranţa circulaţiei, terenurile şi plantaţiile care fac parte din zona drumului, clădirile de serviciu şi orice alte construcţii, amenajări sau instalaţii destinate apărării sau exploatării drumurilor, inclusiv terenurile aferente, etc.) şi a bunurilor din patrimoniul propriu. În prezent, Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea funcţionează în baza organigramei, statului de funcţii aprobate de Consiliul Judeţean Vâlcea prin Hotărârea nr. 75 din 18 aprilie 2019. Modificările care au fost aprobate în noua organigramă sunt necesare în vederea organizării şi optimizării procesului de producţie şi a punerii în aplicare cu prioritate a deciziilor şi dispoziţiilor lansate de conducerea unităţii. În cursul anului 2019, RAJDP Vâlcea a demarat şi finalizat procedura de licitaţie pentru o instalaţie de preparare a mixturilor asfaltice, astfel încât, în luna august 2019 s-a încheiat contractul de achiziţie cu SC Wirtgen România SRL pentru staţia de asfalt marca Bennighoven model ECO 2000, an de fabricaţie 2019, cu capacitatea de 160 to/h. Pentru funcţionarea staţiei de producţie mixturi asfaltice de la Tătărani în parametri normali este important ca, pe măsura montării şi punerii ei în funcţiune să se asigure personalul tehnic necesar încât la primele probe ale staţiei, să fie disponibilă o structura completă (şef de staţie, mecanici, laborant, operator, etc.). Întreaga activitate de montaj a staţiei se va face de către personalul din partea firmei germane, la care va participa nemijlocit şi personalul pregătit în acest sens din cadrul RAJDP Vâlcea. Arătăm faptul că numărul total de salariaţi ai Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea nu a suferit modificări faţă de structura anterioară, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 75/18 aprilie 2019. Menţionăm faptul că numerotarea curentă a rubricilor din statul de funcţii al RAJDP Vâlcea va fi corespunzătoare modificărilor adoptate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *