INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Demersuri împreuna cu Consiliul Județean pentru reabilitarea drumurilor județene din localitate, iar acolo unde este cazul, reasfaltare.

Asfaltarea drumurilor de acces – ulițe sătești – din satele comunei, precum și betonarea rigolelor pentru scurgerea în condiții optime a apei pluviale.

Consolidarea malurilor albiei pârâului Cernișoara, pe ambele taluzuri, în punctele care prezintă istoric de risc la calamități naturale.

Demersuri pentru reabilitarea și modernizarea cu prioritate a drumului de legătură directă între localitățile Copăceni, Cernișoara, Popești (DRUMUL MINIER), prin accesarea de fonduri europene.

Împrejmuirea cu gard a izlazului Modoia și amenajarea zonei limitrofe cu arbori și plante decorative.

Parcare în zona Centrului civic.

                                                           APĂ ȘI CANAL

Extinderea rețelei de apă și canalizare în satele CERNIȘOARA, MĂDULARI SI OBÂRȘIE.

Demersuri pentru optimizarea rețelei de canalizare astfel încât să eliminăm deficiențele majore constatate pe teren.

                                                  GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

Îngrijirea vegetației de pe marginea drumurilor și a spațiilor verzi, plantarea de specii arbustive amelioratoare de sol în zonele unde există alunecări de teren;

Curățarea periodică de gunoaie a albiilor râurilor;

Măsuri alternative pentru  evitarea aruncării gunoiului în alte zone decât în cele special amenajate.

Demersuri legale privind despăgubirea în regim de urgență a  proprietarilor ale căror culturi sunt și vor fi afectate de speciile de interes cinegetic (porcii mistreți).

Folosirea eficientă a utilajului Primăriei (tractor multifuncțional), în vederea reabilitării drumurilor locale de acces și achiziția unui buldoexcavator prin proiect cu fonduri europene.

                                                           ECONOMIE ȘI TURISM

            Consilierea locuitorilor privind accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea de microferme agricole și zootehnice.

 Înființarea unor centre de achiziție, colectare, păstrare și valorificare a fructelor și legumelor în localitatea Cernișoara.

Înființarea unui PUNCT FARMACEUTIC în zona satelor GROȘI- MODOIA.

Înființarea unei ASOCIAȚII APICOLE la nivel de localitate.

Atragerea de investitori străini pe raza localității pentru crearea unor noi locuri de muncă.

                                               TIMP LIBER , CULTURĂ ȘI ȘCOALĂ

Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii și zone de agreement;

Construirea unei săli de sport prin atragerea de fonduri europene;

Activități culturale, concerte în aer liber, hore populare;

 Ziua localității, sărbătoare în mediul rural;

Sprijinirea parohiilor din localitate pentru conservarea și întreținerea patrimoniului bisericilor și crearea de capele mortuare;

Acordarea unor burse de merit elevilor cu medii mari și cu rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade școlare;

Amenajarea unei biblioteci moderne cu sală de calculatoare;

Înființarea unei echipe de fotbal, club sportiv.

PROIECTE VITALE PENTRU CERNIȘOARA

            Înființarea unui compartiment în cadrul primăriei și angajarea de specialiști în accesarea fondurilor europene, precum și oferirea de consultanță persoanelor interesate;

TRANSPARENȚĂ TOTALĂ ÎN CHELTUIREA BANULUI PUBLIC. Ședințele de Consiliu Local vor fi prezentate public on-line (audio-video) în momentul desfășurării, pe siteul oficial al Primăriei;

After-school și Grădiniță cu program prelungit. Mamele vor să muncească!!!

Modernizarea școlilor din localitatea CERNIȘOARA prin fonduri PNDL sau din fonduri europene;

Construirea de poduri si podețe, astfel încât accesul la locuințe să nu se mai facă prin apă și noroi;

Construirea unui Centru social pentru persoanele  vârstnice, după standarde europene;

Consolidarea taluzului drumului județean pentru prevenirea alunecărilor de teren prin plantarea de arbori forestieri (izlazul Modoia);

Înființarea de cămine culturale în școlile unde nu se mai fac cursuri;

Demersuri legale pentru achiziția celui de-al doilea microbuz școlar, astfel încât toți copiii să beneficieze de transport către și dinspre scoală;

Demersuri împreună cu operatorii de transport public în comun pentru înființarea unei rute zilnice regulate spre și dinspre centrul comunei: primărie – dispensar;

Demersuri legale urgente pentru extinderea cimitirului din satul Groși;

Amenajarea și punerea în funcțiune a unui cabinet veterinar în Cernișoara;

Demersuri pentru cadastrarea gratuită a proprietăților cu fonduri europene: clădiri, terenuri și păduri;

Proiectele și investițiile la nivel de comună vor fi făcute la sugestia majorității locuitorilor și în ordinea urgențelor!

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *