PROGRAM ELECTORAL 2020 – 2024

Programul electoral pentru alegerile locale din 2020 reprezintă oferta pe care o face echipa Organizației PNL Drăgășani cetățenilor municipiului Drăgășani pentru a asigura un nou tip de administrație publică locală: mai responsabilă, mai competentă, mai eficientă.

La elaborarea programului electoral am ținut seama de faptul că după alegeri acesta ar putea deveni programul de administrare a municipiului Drăgășani, dacă electoratul va avea încredere în noi și ne va acorda un număr suficient de voturi, care să ne permită să avem, singuri sau într-o alianță, majoritatea în Consiliul Municipal Local. De aceea am urmărit ca programul să fie atrăgător pentru electorat dar și realist, să păstreze o proporție decentă între promisiuni și posibilitățile reale de satisfacere a acestora, pentru că noi nu avem nevoie să mințim populația. Noi vrem să facem o altă politică, o altă administrație care să pună accentul pe interesul public și nu pe interesele clientelelor.

Vom prezenta principalele probleme pe care dumneavoastră le-ați sesizat în discuțiile avute personal sau în mediul online.

1. Reducerea taxelor și impozitelor locale în urma unei analize a costurilor administrative ale instituției Primăriei Municipiului Drăgășani și adoptarea ulterior a unei decizii de reducere drastică a acestor costuri.

2. Crearea unor locuri de muncă: se poate aborda această temă numai prin investiții serioase care aduc plusvaloare și locuri de muncă. Planificarea investițiilor se va face pornind de la necesitățile reale ale orașului și posibilitățile de asigurare a surselor de finanțare (atragerea de fonduri externe, venituri proprii parteneriat public-privat). Trebuie să ne punem mereu întrebarea: „Cum, când și de ce?”

3. Domeniul public: reprezintă nota de civilizație a oricărei comunități:

– salubrizare corectă;

– îngrijirea spațiilor verzi;

– rezolvarea problemei câinilor în colaborarea cu ONG-uri ce se

ocupă special de această problemă;

– asanarea tuturor focarelor de infecție de pe domeniul public și, de ce nu, și privat (toalete publice civilizate, grămezile de gunoaie intrate în putrefacție ce reprezintă principalul focar de infecție vor fi atent monitorizate mai ales că au fost promulgată „Legea mirosului”, punerea la punct a unui plan logistic de asanare a subsolurilor de la blocuri, ștrand cu autorizație sanitară ce se eliberează anual și bine monitorizat.

4. „Apă curată pentru Drăgășani”

Actualmente operatorul Regional se numește APAVIL S.A. VÂLCEA și în conformitate cu obligațiile negociate de România în Tratatul de Aderare și obiectivele Programului Operațional Sectorial Mediu (POS mediu) a realizat o  serie de investiții având ca principal scop îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare, astfel încât, conform legislației în vigoare, să asigure alimentarea cu apă potabilă de calitate și să îmbunătățească reabilitarea instalațiilor necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.

La acest capitol, analizând doleanțele majorității cetățenilor, vom puncta cu multă responsabilitate și competență îndeplinirea de către APAVIL S.A. VÂLCEA a obligațiilor asumate.

5. Extinderea rețelei de canalizare.

– S-au identificat nouă străzi ce nu au fost incluse în contractul de lucrări CL 7.

– Racordarea cartierului Sf. Gheorghe la canalizarea reabilitată din str. Primăverii  (1,6 km) între stația de epurare din cartier (nefuncțională) și căminul de linie din intersecția str. Primăverii cu str. Hidrocentralei, cu stația de repompare a  apei uzate pentru realizarea transportului.

6. Extinderea rețelei de gaze naturale

– la ora actuală rețeaua de gaze naturale în municipiul Drăgășani acoperă 78,21% din consumatori.

– Sunt vizate periferiile orașului, cetățenii care plătesc taxe și impozite, precum și cetățenii din centrul orașului.

– este momentul implementării de proiecte referitoare la introducerea rețelelor de alimentare cu gaze naturale.

7. Desemnarea unui proiect cu finanțare europeană după modelul celor deja implementate în marile orașe, cu scopul reabilitării, consolidării și al izolării termice a tuturor blocurilor din municipiul Drăgășani.

8. Modernizarea din temelii a pieței agroalimentare a municipiul Drăgășani.

9. Casa de Cultură

– Contractarea unei echipe de specialiști în vederea realizării, în prealabil, a unei analize riguroase a stării clădirii actuale care, deși este de curând construită, nu poate fi folosită în scopul pentru care a fost planificată.

– De această dată trebuie să se facă o investiție derulată inteligent și cu respectarea tuturor procedurilor necesare ce vor fi indicate de echipa de specialiști contractată în vederea realizării acestei probleme.

10. Înființarea unui parc fotovoltaic care presupune crearea câtorva locuri de muncă și economii la bugetul local, privind consumul de energie electrică.

11. Eficientizarea proiectului „Parc industrial” de a cărei administrare se ocupă S.C. PARC IND S.A. VÂLCEA.

Este bine să se facă o ofertă atractivă cu facilități care să-i ajute pe investitori, să se instaleze și să-și demareze activitatea.

12. Mediul de afaceri

– Principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri din Drăgășani în relația cu Primăria sunt:

 • Birocrația sufocantă de care se plânge toată lumea, de aceea una dintre prioritățile noastre în sprijinul investitorilor și a mediului de afaceri va fi debirocratizarea administrației bazată pe corectitudine, proceduri simplificate, achiziții transparente.
 • Împreună cu antreprenorii vom crea condițiile necesare pentru valorificarea la maxim a potențialului uman și atragerea de capital uman înalt calificat, cu accent pe dezvoltarea de competențe înalte în rândul tinerilor antreprenori, pentru a-i ajuta și încuraja să-și construiască viitorul aici, în Drăgășani.
 • Propunem să optimizăm la maximum procesele de constituire și eliberare a tuturor actelor ce intră în directa responsabilitate a instituțiilor primăriei, astfel ca termenul de eliberare să se reducă cel puțin la jumătate. O vom face prin intermediul transformării digitale și automatizării proceselor, printr-o mai bună planificare a activităților și prin eliminarea proceselor care consumă timp fără rezultate.
 • Vom susține demersurile investitorilor care pot contribui la dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă prin reducerea de taxe și impozite locale proporțional cu locurile de muncă nou create.

13. Modernizarea Complexului Batca:

 • Grădina de vară, pentru spectacole ce cuprind tot palierul cultural: muzică, teatru, film, ș.a. Această locație va fi acoperită, se va reface scena, se vor pune scaune moderne numerotate, se vor pune în valoare toate utilitățile (toalete, bar), un fel de amfiteatru pentru festivități cultural – artistice în aer liber.
 • Ștrandul: se va moderniza, se va găsi sursă de apă ce va îndeplini toate condițiile de DSP, locuri de joacă, toalete.
 • Crearea unor condiții moderne de relaxare (șezlonguri, ambianță muzicală).

14. Repunerea în funcțiune, în adevăratul sens al cuvântului, a Cinematografului Drăgășani, o investiție ce a înghițit mulți bani.

15. Reabilitarea Complexului Sportiv Drăgășani:

 • Modernizarea tribunelor stadionului cu eficientizarea spațiului de sub tribună;
 • Pistă de atletism modernă, ținând cont de performanțele atleților noștri ( naționale și internaționale);
 • Un complex sportiv modern produce o emulație pentru sporturile de masă și  de performanță. Se are în vedere reînființarea echipei de fotbal, a echipei de soft-ball (cândva vicecampioană europeană), un centru de copii și juniori bine organizat, a echipei de handbal care, cândva a fost faima Drăgășani-ului;
 • Lipsește o sală de sport modernă, existând proiecte europene pentru realizarea ei (un viitor program POR) sau finanțarea prin Campania Națională de Investiții.

16. Educația este calea regală către succesul social.

„Cum arată astăzi școala, așa va fi mâine țara” (Spiru Haret)

Oriunde în lume, partea economică se dezvoltă în raport cu nivelul educațional și cu cel cultural. Exemplu: Coreea de Sud în urmă cu o jumătate de veac, era sub nivelul României din toate punctele de vedere. A pus un mare accent pe educație și astfel a devenit una dintre marile puteri economice ale lumii.

Ce ne propunem:

– continuarea tuturor investițiilor începute prin proiecte europene sau alte surse de finanțare necesare;

– dezvoltarea învățământului dual;

– o atenție deosebită se va acorda școlilor situate în cartierele periferice ale orașului care au intrat într-un proces accelerat de degradare (Momotești, Zlătărei, Capu-Dealului). Ne vom consulta cu instituțiile abilitate și cu societatea civilă despre viitoarea funcționalitate a acestor obiective;

– implicarea tuturor unităților școlare cu finanțare europeană pentru realizarea unor obiective educaționale care au ca suport și îmbunătățirea dotărilor;

– combaterea bullyngului (agresiunea în școli). La acest subpunct putem vorbi de securizarea elevilor în timpul orelor de curs dar și în incinta tuturor instituțiilor de învățământ cu pază militarizată (Poliție locală, firme specializate de protecție etc.);

– sprijinirea activității de voluntariat în rândul elevilor;

– implementarea unui program de premiere și recunoaștere a meritelor cadrelor didactice și a elevilor cu rezultate deosebite la concursuri naționale și internaționale.

17. Cultură:

– într-o comunitate care face parte dintr-o țară eminamente europeană, cultura și educația constituie un pilon important;

– în istoria comunității drăgășenene actul cultural s-a dezvoltat cu mare aplomb, lucru apreciat de cetățenii urbei și nu numai.

Ce ne propunem:

– Să păstrăm tradiția sărbătorilor orașului și manifestărilor culturale: Ziua Municipiului Drăgășani, Sărbătoarea „Culesul viilor” cuplată cu festivalul „Lăutarul”.

Pentru acest lucru trebuie să avem locații bine puse la punct din toate punctele de vedere și reiau: Casă de Cultură funcțională, Cinematograf funcțional, Complex Batca la cele mai înalte standarde civilizate.

– O atenție deosebită se va îndrepta către instituțiile ce sunt în top în cultura drăgășeneană: Clubul Copiilor Drăgășani, Colegiul „Gib Mihăescu”, Școlile Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” și „Tudor Vladimirescu” , Liceul Tehnologic Brătianu;

– Anual se va organiza comemorarea celor doi titani ai literaturii românești: Gib I. Mihăescu și Vintilă Corbul. Trebuie să amintim aici despre revigorarea Cenaclului „Gib Mihăescu”, despre Caravana Culturală unde avem reprezentanți dar prea puțin cunoscuți;

– Organizarea de expoziții foto, pictură, sculptură, teatru, muzică, dansuri, etc.

– Reînființarea echipei de teatru a Casei de Cultură, se vor încheia contracte cu firme de impresariat, pentru aducerea unor trupe consacrate, se vor organiza concerte pentru toate gusturile, cu artiști consacrați (N.B. Deocamdată infrastructura este deplorabilă).

18. Sănătate:

Continuarea proiectelor fiabile care se află deja în curs de implementare și, dacă este posibil, pe alocuri, o îmbunătățire din mers a acestora, astfel încât să deservească mai bine și mai mulți cetățeni precum și implementarea proiectelor care au fost aprobate însă nu au fost demarate lucrările.

– Lucrările de consolidare și, bineînțeles, de înfrumusețare la Policlinica Drăgășani.

– Asigurarea unui sistem de pază prin contracte încheiate fie cu Jandarmeria sau Poliția Locală, fie cu firme private specializate în pază și protecție pentru Spitalul Municipal din Drăgășani.

– Cea mai stringentă nevoie la nivelul Spitalului Municipal Drăgășani este acoperirea tuturor specialităților ce asigură starea de sănătate a populației în sistemul public: medic specialist cardiolog, medic specialist urolog, medic specialist în boli de nutriție, medic specialist în sistemul de igienă și epidemiologie (mai ales în contextul actual), medic specialist neonatolog fără de care nu poate funcționa Secția Maternitate.

 Pentru ca acest proiect să devină fezabil  este nevoie de asigurarea condițiilor de cazare, transport, logistică medicală (aparatură, spații, circuite normale).

– Monitorizarea calității serviciilor medicale:

 • Crearea bazei materiale pentru informatizarea spitalului, în scopul îmbunătățirii înregistrării, corectării și raportării corecte;
 • Colaborarea cu Primăria în vederea dezvoltării unui program de îngrijire la domiciliu;
 • Dezvoltarea de parteneriate pentru furnizarea de servicii medicale și nemedicale (externalizare);
 • Dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile de învățământ prin care spitalul se angajează să ofere consultanță de specialitate elevilor în domeniul microbiologiei, parazitologie, sexologie, ș.a.
 • Înființarea serviciului medical de urgențe stomatologice și farmacie în timpul nopții.

19. Mediu

– Derularea de proiecte pe fonduri europene în vederea atragerii de fonduri substanțiale pentru extinderea suprafețelor împădurite sau pentru protejarea pădurilor din arealul Drăgășani-ului, promovând și implementând strict pachetul legislativ de reformă în silvicultură și obținerea de finanțări și prin Programul Național de Împăduriri a României;

– Ecologizarea spațiului din Lunca Oltului și reabilitarea ecologică a râului Pesceana. Oltul este un dar al lui Dumnezeu. La ora actuală zona este un focar de infecție, de aceea este stringentă realizarea unui proiect de amenajare a unei zone de agrement pe malul Oltului:

– locuri de promenadă;

– pescuit;

– campare (corturi, rulote, etc.);

– zone pentru picnic;

– un mic debarcader pentru ambarcațiuni fără motor etc.

Legislație: în situația în care proiectele dezvoltate de primari nu conțin lucrări pe ape sau care au legătură cu apele, iar activitățile prevăzute nu au efect potențial negativ asupra componentei hidraulice a mediului, nu este necesară solicitarea și emiterea avizului de gospodărire a apelor (MAP).

– În cazul în care proiectele necesită lucrări pe ape este obligatoriu avizul deținătorului acestor obiective (în cazul nostru Hidroelectrica SA).

În concluzie, punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza Autorizației de gospodărire a apelor.

– Legea nr. 107/1996 – obligația de întreținere și curățare a apelor și arealului revine structurii care administrează sau exploatează obiectivele Administrației Naționale a Apelor Române și primăriile au responsabilități în ceea ce privește albiile din zonele neamenajate;

– modernizarea fântânilor publice și transformarea lor în oaze naturale cu impact ecologic deosebit;

– ecologizarea râului Pesceana;

– reabilitarea totală a serei de flori și ecologizarea arealului din jurul locației (focar de infecție la ora actuală);

– implementarea unui proiect ferm de Colectare Selectivă a deșeurilor care presupune înlocuirea sistemului clasic de pubele pentru colectarea deșeurilor cu sistemul civilizat de pubele amplasate în subteran;

20. Infrastructura rutieră

Vom continua toate proiectele aprobate în Consiliul Local pentru o infrastructură modernă la nivelul întregului oraș (nu voi nominaliza anumite străzi pentru că nu este corect). Infrastructura nu trebuie făcută „cantitativ” ci „calitativ”, adică mai pe românește, nu pleacă de acolo firma respectivă până ce strada nu arată la nivel european.

Fluidizarea circulației, un act decizional foarte important pentru că nu afectează numai pe cetățenii localității ci pe toți cetățenii ce traversează orașul Drăgășani. Acest act de fluidizare se va reface cu ajutorul unor specialiști în circulația rutieră și în infrastructura urbană.

Identificarea unor noi locuri de parcare. Aici intră în discuție realizarea obligatorie a cel puțin unei parcări supraetajate sau/și subterane.

Reluăm ideea unui pasaj subteran sau suprateran la trecerea peste calea ferată.

21. Administrație locală

Vom respecta cu maximă responsabilitate Legea Administrației Publice locale (nr. 215 din 23 aprilie 2001).

Accesul către biroul primarului și a celorlalți funcționari publici nu va fi oprit (PRIMĂRIA NU VA FI ÎNCHISĂ!). Ca să eficientizăm relația cu cetățenii ce au urgențe care trebuie rezolvate de către Administrația Publică propunem înființarea unui Ghișeu Unic în cadrul căruia să fie angrenați nu mai mult de cinci funcționari publici. Cetățeanul care sosește la acest Ghișeu Unic va fi preluat de unul dintre funcționari, în funcție de problema pentru care a venit, funcționar care urmează astfel a se ocupa de dosarul cetățeanului în cauză, de la preluare și până la definitivare – predare, rezolvându-i probleme cu care a venit la Primărie.

Creșterea gradului de profesionalism și competență a tuturor persoanelor care lucrează în administrația publică locală!

 Astfel, pentru toți angajații din aparatul propriu al Primăriei se vor stabili criterii de performanță conform legislației în vigoare. Salarizarea va fi corespunzătoare pregătirii, importanței funcției deținute și modului cum se achită de sarcinile profesionale.

Se vor crea condiții pentru angajații din administrația locală în vederea participării la cursuri și seminarii de instruire, pentru aprofundarea cunoștințelor în materie de administrație și integrare europeană.

22. Asistență socială

– Înființarea unui Cămin de bătrâni – majoritatea cetățenilor municipiului Drăgășani sunt de acord cu înființarea acestui edificiu.

– Înființarea și funcționarea în conformitate cu standardele europene a unui centru de Informare, Consiliere și Asistență a victimelor violenței domestice, proiect prin a cărui implementare, trebuie urmărită sprijinirea procesului de reintegrare socială a femeilor, copiilor și a adolescenților care sunt victime ale abuzurilor în familie. Se va avea în vedere informarea și sensibilizarea comunității locale asupra problematicii violenței în familie prin articole, comunicate de presă, interviuri, emisiuni radio-tv în vederea dezvoltării unor servicii specializate pentru consilierea socială, juridică, psihologică, medicală, cursuri de reconversie profesională.

– Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice (Serviciul Public de Asistență Socială – SPAS).

– Se va acorda o atenție deosebită locuințelor sociale: reabilitarea și mansardarea barăcilor din str. Primăverii, cu asigurarea condițiilor de locuit.

– Identificarea zonelor construibile și atragerea investitorilor pentru construirea de locuințe sociale.

– Acordarea de subvenții pentru încălzire locuințelor cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolier în conformitate cu legile în vigoare.

– Identificarea riguroasă a persoanelor îndreptățite să primească asistență socială, prin efectuarea unor anchete sociale amănunțite.

– Atragerea persoanelor beneficiare de ajutoare sociale la diverse lucrări coordonate de serviciile Primăriei Municipiului Drăgășani.

– Stabilirea de parteneriate cu fundații și instituții care au atribuții pe linia asistenței sociale.

23. Stațiunea de Cercetare, Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani – SCDVV Drăgășani

O atenție deosebită pentru relansarea acestei instituții istorice a comunității, instituție în care au activat zeci de ani profesioniști cu rezonanță națională. Acești profesioniști – cercetători au adus Drăgășaniului faimă prin soiurile de struguri ce au dat „viață” acestei stațiuni ( Victoria, Negru de Drăgășani).

– Întreținerea plantațiilor de colecție din cadrul stațiunii ce reprezintă un patrimoniu viticol național.

– Dotarea laboratoarelor stațiunii cu aparatură utilă pentru o bună și performantă desfășurare a activității de cercetare.

– Înființarea de plantații de viță-de-vie prin programele UE de reconversie.

– Drumul de acces spre pepiniera viticolă prin spatele unității militare va fi reabilitat în totalitate.

24. Înființarea unei Asociații pentru legumicultori, a unei Asociații a Agricultorilor și proprietarilor de utilaje agricole

Stimați cetățeni ai municipiului Drăgășani, un program electoral nu va putea niciodată să cuprindă toate problemele unei comunități.

Nu-mi rămâne decât ca atunci când ne vom întâlni să discutăm și alte probleme care  cu siguranță mi-au scăpat aici.

Mulțumesc că am fost înțeles și vă asigur de tot respectul meu, indiferent de rezultatul obținut!

                                                      Așa să ne ajute Dumnezeu!

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *