Program 2020 – 2024


– Punerea în funcțiune a rețelei de alimentare cu apă în comuna Ghioroiu, în lungime de 16,1 kilometri și 665 de branșări individuale după obținerea avizelor, precum și înființarea Serviciului public de alimentare cu apă;
– Implementarea proiectului „Asfaltare drumuri de interes local în lungime totală de 10,5 kilometri în comuna Ghioroiu, județul Vâlcea”, respectiv drumurile Căzănești, Vlăicușei, Peștenița, Brâuleț, Boieru, Scurta, Mierea, Micu (Sergică – hotar Mecea);
– Introducerea sistemului de canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Ghioroiu;
– Construirea unui dispensar uman modern din fonduri europene, prin GAL„Ținutul Vinului”;
– Construirea unui teren de sport multifuncțional (sintetic) în incinta Școlii Gimnaziale Ghioroiu, cu posibilitatea folosirii acestuia de către comunitate;
– Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Ghioroiu;
– Extinderea și modernizarea sediului Primăriei Ghioroiu;
– Modernizarea sistemului de iluminat public prin montarea de lămpi cu led (din 2 în 2 stâlpi) în toate satele;
– Montarea unui releu RCS-RDS (Digi) pentru extinderea semnalului de telefonie mobilă pe întreg teritoriul comunei, precum și a rețelei de cablu TV și internet prin fibră optică;
– Efectuarea demersurilor necesare pentru obținerea unui microbuz școlar nou pentru transportul elevilor;
– Continuarea decolmatării cursului Pârâului Peșteana în zonele cu risc de inundații;
– Demersurile necesare la Consiliul Județean Vâlcea în vederea menținerii în bune condiții a drumului județean 651 A, continuării asfaltării de la Biserica Heraști până în centrul localității, precum și a porțiunii de drum Poienari – Dănciulești;
– Menținerea în bune condiții și asfaltarea drumului județean 643D (Căzănești-Stoicești);
– Încheierea unui contract de prestări servicii pentru cadastrarea gratuită a terenurilor agricole și forestiere în vederea punerii în posesie a proprietarilor;
– Menținerea în stare corespunzătoare a drumurilor agricole și forestiere;
– Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din satul Ghioroiu.

  Realizările ale mandatului 2016-2010


  – Extinderea rețelei de alimentare cu apă și realizarea branșamentelor în
comuna Ghioroiu, în lungime de 10,6 kilometri și un număr de 665 de branșări
individuale;
  – Semnarea contractului de finanțare pentru asfaltarea drumurilor de interes local în
lungime de 10,5 km în comuna Ghioroiu– Căzănești, Vlăicușei, Peștenița, Mierea, Brâuleț, Boieru, Biserica Sf. Nicolae Ghioroiu, Scurta, Pod Sergică – hotar Mecea și construirea a 5 poduri de beton peste pârâul Mierea, în punctul „Dumitrașcu-Iana” și Pesceana, în punctele:
Gubandru-Manu, Sergică, Brâuleț, Vlăicușei;
– Construirea unui pod dalat monolit peste pârâul Pesceana, în punctul Biserica Sf. Voievozi Ghioroiu;
– Realizare sistem de supraveghere video prin montarea a 8 camere în toate satele comunei;
– Achiziția unui buldoexcavator pentru deszăpezire și situații de urgență;
– Atribuirea cu titlu gratuit (donație) către primărie a unei autoutilitare și a două autoturisme Dacia Logan pentru nevoile comunei (Primărie și Serviciul de alimentare cu apă);
 – Modernizarea și extinderea iluminatului public prin montarea a
150 de lămpi cu led, din doi în doi stâlpi și menținerea în funcțiune a
acestora;
– Modernizarea și împrejmuirea Școlii Gimnaziale Ghioroiu;
– Construirea magaziei de lemne a Școlii Gimnaziale Ghioroiu;
– Împrejmuirea Școlii și Grădiniței Știrbești;
– Profilarea, pietruirea și compactarea drumurilor județene care leagă
comuna de localitățile Frățilă (1,9 kilometri) și Dănciulești (3,6 kilometri);
– Pietruirea, profilarea și compactarea tuturor drumurilor de interes
local.
– Decolmatarea cursului Pârâului Pesceana în zona Oprișan – Iorga,
pe o lungime de circa 250 de metri;
– Recondiționarea Monumentului Eroilor din centrul localității;
– Montarea de indicatoare cu satele componente ale comunei;
– Reabilitarea stațiilor de autobuz de pe raza comunei.

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *