Acţionarii SC Băile Govora SA au decis ca suma de 2,14 milioane de lei să fie profit nerepartizat aferent anului 2019

În luna iulie a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Băile Govora SA, întrunită la prima convocare în prezenţa acţionarilor care deţin 904.888 de acţiuni din totalul de 971.760 de acţiuni, reprezentând 93,1185% din capitalul social al societăţii. Cu votul unanim al acţionarilor SC Băile Govora SA s-au aprobat următoarele: raportul de gestiune al administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2019; raportului auditorului financiar Intelltax SRL, cu sediul în Craiova, privitor la situaţiile financiare ale anului 2019; situaţiile financiare anuale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru anul 2019; descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru exerciţiul financiar 2019; repartizarea profitului net al SC Băile Govora SA pe anul 2019 în sumă de 2,26 milioane de lei (rezerve legale – 115.553 de lei, profit nerepartizat – 2,14 milioane de lei); bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru anul 2020; ratificarea deciziei Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA nr. 213 din data de 9 ianuarie 2020; acoperirea din rezerve provenite din profitul net a cheltuielilor aferente exerciţiilor anterioare anului 2019 în sumă de 828.471 de lei; mandatarea consiliului de administraţie al societăţii pentru contractarea de credite de la bănci şi alte instituţii financiare şi garantarea acestora cu imobile din patrimoniul SC Băile Govora SA. La începutul acestui an, administratorii SC Băile Govora SA, întruniţi în şedinţă în data de 9 ianuarie 2020, au luat act, în baza Sentinţei civile nr. 7731 din 23 decembrie 2019 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, de imposibilitatea fizică de exercitare a funcţiei de administrator şi preşedinte al consiliului de administraţie de către Mihai Handolescu, şi în conformitate cu Legea nr. 31/1990, republicată, a societăţilor comerciale şi din actul constitutiv al societăţii, au decis următoarele: revocarea din calitatea de administrator şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA a lui Mihai Handolescu; desemnarea în calitatea de administrator al societăţii a doamnei Anuţa Handolescu, pentru un mandat de până la 31 mai 2023. Administratorii SC Băile Govora SA au mai aprobat componenţa noului Consiliu de Administrare al societăţii, ce are următoarea alcătuire: Constantin Doru Stănescu – preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Băile Govora SA; Ioan Socea şi Anuţa Handolescu – membri. A fost împuternicit Ion Rădescu pentru a efectua înregistrările la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. SC Băile Govora SA deţine următoarele active: Hotel Palace, Hotel Belvedere, Hotel Parc, Popas Turistic Ştrand Salus, Pensiunea Turistică „Casa Govoreană”, Vila Crinului, etc.

Anul trecut, societatea a realizat, cu 105 salariaţi, afaceri de 16 milioane de lei

Recent, SC Băile Govora SA a dat publicităţii rezultatele economico-financiare înregistrate de firmă în cursul anului trecut. Astfel, societatea a realizat, cu 105 salariaţi, o cifră de afaceri de circa 16 milioane de lei, venituri totale de 16,5 milioane de lei, iar profitul brut a fost de 2,4 milioane de lei. La data de 31 decembrie 2019, SC Băile Govora SA avea datorii totale de peste 8,3 milioane de lei, active imobilizate de 31,7 milioane lei, un capital social de 2,42 milioane de lei, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”. În comparaţie, în cursul anului 2018, societatea a obţinut, cu 95 de salariaţi, afaceri de circa 12,68 milioane de lei, venituri de 13,2 milioane de lei şi un profit de 1,2 milioane de lei. În prezent, SC Băile Govora SA deţine mai multe imobile în staţiune şi a concesionat pe mai mulţi ani şi izvoarele minerale din staţiune. Valoarea de inventar a tuturor obiectivelor, printre care se numără şi ştrandul din localitate, centrale termice, case pentru pompele de apă, campinguri şi popasuri turistice este de circa 9,1 milioane de lei. Conform unei hotărâri de guvern din anul 2000, societatea a obţinut licenţa de concesionare pentru activitatea de exploatare minieră a apei minerale terapeutice în perimetrul staţiunii Băile Govora. Pentru anul 2018, SC Băile Govora SA avea încheiate contracte cu principalii tour-operatori din ţară pentru peste 70% din capacităţile de primire, din care ponderea de 60% o deţine Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Agenţia de Turism a Federaţiei Sindicatelor Miniere din România. Împrumutul bancar pe termen scurt contractat în 2008 de conducerea SC Băile Govora SA a constat în deschiderea unei linii de creditare de 1 milion de lei la BRD-GSG Agenţia Băile Govora ce s-a folosit pentru efectuarea unor plăţi în cazul lipsei momentane a disponibilităţilor băneşti. De asemenea, au fost contractate de la BRD-GSG Agenţia Băile Govora două credite pe termen lung utilizate pentru finanţarea investiţiei de schimbare a destinaţiei sanatoriului de copii în Hotel Belvedere, în sumă de 400.000 de euro pe termen de 7 ani, respectiv de 210.000 euro pe termen de 5 ani. Pentru contractarea celor trei împrumuturi, au fost constituite ipoteci asupra a patru imobile cu terenul aferent şi anume Vila Crizantema, Complex Silva, Vila Fagul şi Vila Crinul. În 2007, într-o şedinţă a acţionarilor de la SC Băile Govora SA s-au aprobat modalităţile juridice de retragere a acţiunilor societăţii de la tranzacţionare şi radierea acestora de la fosta Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. S-a mai decis în aceiaşi şedinţă AGA să fie prezentat un raport de evaluare întocmit de un expert autorizat de fosta Comisie Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM), fiind aprobat preţul pe acţiune care urma a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor care nu erau de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare a acţiunilor SC Băile Govora SA.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *