privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Centrului Exploatare Rm. Vâlcea, Sector Rețele Canal:

  • 1 post instalator
  • 1 post mecanic utilaj
  • 1 post zidar  

Concursul constă în probă scrisă, probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23 – proba scrisă, iar în cadrul Sectorului Rețele Canal, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Florilor, nr. 6 – proba practică și interviul.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 23.09.2020, ora  1200   
  • proba scrisă se va susține în data de 28.09.2020, ora  0900                            
  • proba practică și interviul se vor susține în data de  02.10.2020,  ora 0900            

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  22.09.2020, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *