Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest”

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 august – 06 septembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: Frâncești – satul Moșteni, comuna Bunești – satul Titireci, comuna Pietrari – satele Coastele Cernei și Pietrarii de Sus, orașul Horezu – satul Urșani și orașul Băile Govora – strada Cimitirului; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satele Bogdănești și Foleștii de Jos; conductă PEHD Dn 110: orașul Horezu – satele Urșani, Romanii de Jos și strada General Magheru; conductă OL 108: orașul Horezu – satul Romanii de Sus.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au efectuat lucrări pentru branșarea utilizatorilor la rețeaua nouă de apă potabilă din orașul Băbeni – strada Unirii;
 • s-au executat lucrări de branșare și racordare conform avizului tehnic în comuna Cernișoara – satul Armășești;
 • s-a vidanjat cămin de canalizare din comuna Șirineasa – satul Slăvitești;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente noi în orașul Băile Govora – satul Gătejești și strada Tudor Vladimirescu;
 • s-a curățat și spălat  rețeaua de canalizare menajeră din orașul Horezu – strada Unirii;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au verificat Stația de apă și Stația de epurare din comuna Nicolae Bălcescu;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă Bunești și a Stației de epurare Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei rezervoare înmagazinare apă potabilă Palangine și Cucurigu din orașul Băile Govora;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *