Reclădim Județul Vâlcea cu Cristian Buican – Candidatul PNL pentru funcția de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea:

Dragi vâlceni,

        Alegerile locale din acest an reprezintă cel mai bun moment de analiză a activității administrației publice din Vâlcea și un bun prilej de resetare a acesteia.

        Condus, cu o pauză de un an, din 1990 până in prezent, doar de către PSD, județul Vâlcea se prezintă astăzi într-o situație deplorabilă.

        Falimentarea industriei vâlcene moștenită din vremea de tristă amintire și lipsa unor investiții noi în capacități de producție industrială a redus volumul producției, numărul locurilor de muncă și nivelul salarizării la un minim istoric.

        Promovarea în funcții de conducere și responsabilitate pe criterii politice și materiale a unor persoane slab pregătite din punct de vedere profesional, lipsa investițiilor eficiente în infrastructură, neadaptarea sistemului școlar la nevoile tinerilor, lipsa invesțiilor în noi capacități de producție și implicit a locurilor de muncă bine plătite au determinat o migrație masivă a forței de muncă, în principal tânără, din județul nostru, în principalele centre industrializate ale țării și în străinătate.

       Lipsa totală de viziune a administrației, în domeniul cultural, a dus județul Vâlcea (cu excepția „fenomenului Brezoi”) într-o mediocritate deplorabilă.

       Dezinteresul și lipsa de profesionalism în implementarea strategiei de turism au anulat practic avantajul moștenit și cel natural al județului nostru.

       În 30 de ani de administrație psd-istă a județului, Vâlcea a devenit unul dintre județele cele mai slab dezvoltate ale României din toate punctele de vedere.

       Conștientizând realitatea actuală, P.N.L. are obligația de a câștiga alegerile locale din anul 2020 pentru a putea, prin reprezentanții săi, să acționeze prompt și profesionist în vederea implementării unui program de reclădire pe baze moderne, sănătoase și armonioase a Județului Vâlcea.

                                             Prof. Cristian Buican,

Deputat, președintele PNL Vâlcea

  RECLĂDIM JUDEȚUL VÂLCEA

– Programul Liberal de reconstrucție a Județului Vâlcea –

Programul Partidului Național Liberal este fundamentat pe 5 principii de bază, vitale pentru dezvoltarea judeţului Vâlcea:

 • identificarea nevoilor reale ale vâlcenilor și plasarea lor în prim-planul decizional al administrațiilor județene și locale;
 • asigurarea unei dezvoltări economico-sociale echilibrate și durabile a întregului judeţ, cu precădere a producției industriale și turismului;
 • eficientizarea și asigurarea transparenței administrației județene prin adaptarea structurii aparatului administrativ la condițiile fiecărei etape de funcționare;
 • valorificarea potențialului de inovare, stimularea creațivității științifico-tehnice individuale și instituționale (reamintim – județul nostru are o bună tradiție în domeniul cercetării științifico-tehnice!), asimilarea și implementarea în producție a progresului tehnologic.

În viziunea noastră, o primă și prioritară direcție de acțiune o constituie, atragerea masivă de investitori ținând seama de uriașul potențial de resurse de materii prime de care dispune județul nostru  și crearea a cel puțin 20.000 de locuri de muncă. Au trecut 5 ani de la ultima investiție făcută în județul Vâlcea, care a generat aproape 2000 de locuri de muncă, investiție atrasă sub o administrație liberală, de scurtă durată, dar care și-a dovedit eficiența. Din 2015 și până în prezent, niciun alt investitor nu ne-a mai călcat pragul județului, deși potențialul este unul imens.

Este momentul să Reclădim Vâlcea, pe principii de competență, concurență, într-un cadru propice dezvoltării pe care ne-o dorim cu toții.

I. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

Dezvoltarea economică și socială durabilă a judeţului Vâlcea este indispensabil legată de îmbunătăţirea infrastructurii existente și a serviciilor de bază pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor județului nostru.

Infrastructura şi serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menţine decalajul accentuat dintre zonele rurale şi zonele urbane din judeţul nostru. Atunci când discutăm despre dezvoltarea economică sănătoasă, o abordare corectă și realistă include infrastructura, educația, serviciile medicale, mediul de afaceri și turismul.

Putem proiecta o viziune asupra dezvoltării economice doar dacă aliniem oferta educațională locală cu cererea pieței de muncă, dacă ținem cont de solicitările pe care micii și marii întreprinzători le au sau îndeplinim așteptările turiștilor care ne trec pragul. La rândul ei, concurența pe piața muncii poate fi intensificată doar prin crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea înființării de noi societăți comerciale având ca profil de activitate producția materială de calitate superioară, care să asigure vandabilitatea ei rapidă. 

       Nu putem dezvolta parcuri industriale fără infrastructură și forță de muncă profesionalizată, fără a asculta necesitățile mediului de afaceri.

Toate aceste sectoare se află în viziunea noastră, într-o interdependență continuă.

DIALOGUL SUD-VEST OLTENIA ȘI JUDEȚELE LIMITROFE

România înregistrează decalaje regionale dramatice în ceea ce privește evoluţia și dezvoltarea.

După aproape 30 de ani de administrație PSD, județul Vâlcea stagnează față de celelalte județe ale regiunii în ceea ce privește dezvoltarea în toate domeniile de activitate.

Lipsa investițiilor, a infrastructurii dezvoltate, pasivitatea anumitor politici guvernamentale sunt doar pretexte folosite până acum pentru menținerea județului Vâlcea în captivitatea manipulării electorale.  

Înainte de a discuta la nivel județean și local, cred că mai întâi este nevoie să ne așezăm la masa dialogului cu liderii administrațiilor din județele vecine.

Ținând seama de faptul că regiunea Olteniei a rămas mult în urma altor regiuni ale României, vom iniția și propune întâlniri trimestriale cu liderii Consiliilor Județene din celelalte județe componente ale regiunii, pentru a elabora strategii corelate, necesare dezvoltării zonale, pentru adaptarea și implementarea modelelor de bune practici și accesarea de fonduri europene prin asocierea administrativă bazată pe realizarea unor obiective comune.

Vom propune o implicare reală a reprezentanților desemnați din județul nostru, în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, urmărind să realizăm cu prioritate următoarele scopuri:

 • analiza exhaustivă a utilizarii fondurilor alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională;
 • atragerea altor surse financiare, locale și regionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor și priorităților, surse ce se vor constitui ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare Regională;
 • coordonarea și sprijinirea concretă, reală a dezvoltării parteneriatelor regionale;
 • coordonarea eficientă a activităților de mediatizare a politicilor și obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor finanțate de Uniunea Europeană, precum și pe cele privind utilizarea fondurilor alocate;
 • asigurarea transparenței și informării în mod real și cu celeritate a persoanelor fizice și juridice, inclusiv a celor care doresc să investească în regiunea noastră;

Pentru dezvoltarea economiei și turismului vâlcean, vom asigura dialogul în cadrul regiunii cât și o colaborare extinsă cu județele limitrofe, Sibiu, Hunedoara, Alba și Argeș.

ÎNFIINȚAREA ZONEI METROPOLITANE

Pornind de la necesitatea dezvoltării coordonate și corelate a zonei din apropierea municipiului, PNL susţine reînființarea Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, începand de la componența vechii structuri ce cuprindea Municipiul Râmnicu Vâlcea, orașele Băbeni, Călimănești, Băile Olănești, Ocnele Mari, Băile Govora și 7 comune.

Zona metropolitană va fi un instrument administrativ de dezvoltare integrată a localităţilor din aria de polarizare a municipiului reședință de județ. Ea va permite realizarea în parteneriat a unor proiecte de infrastructură, în primul rând rutieră, dar şi de utilităţi, și va asigura corelarea iniţiativelor de dezvoltare.

Totodată, zona metropolitană va oferi cadrul optim necesar pentru asigurarea unor servicii publice performante.

DEZVOLTAREA INVESTIȚIILOR

 • crearea parteneriatului între Consiliul Județean Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea și societațile comerciale de pe platforma industrială pentru construirea unei centrale termoelectrice în cogenerare, pentru a asigura energia electrică și termică necesară industriei și populației din Râmnicu Vâlcea;
 • înființarea unui parc de cercetare științifico-tehnică pe lângă Insitutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea, singura unitate de profil rămasă viabilă încă;
 • colaborarea cu diferite Camere de Comerţ ale partenerilor europeni în vederea stabilirii de misiuni comerciale în judeţ (cu precadere in domeniu viticol);
 • colaborarea dintre Consiliul Judeţean şi consiliile locale, în vederea punerii la dispoziţia întreprinzătorilor și a investitorilor a terenurilor abandonate sau care au devenit inutilizabile exclusiv din cauza aberantă și total neproductivă că acestea se află în proprietatea diferitelor ministere (descentralizarea proprietății imobiliare). Consiliul Județean se poate implica activ în derularea acestor demersuri benefice pentru dezvoltarea județului nostru;
 • adoptarea unui sistem multimodal de transport cu valențe ecologice;
 • extinderea rețelei de gaz în județul Vâlcea. În acest scop, vom asigura o corectă informare a populației și vom sprijini comunitățile locale pentru a beneficia de noile oportunități.
 • acordarea de sprijin logistic și fiscal celor care doresc să investească în judeţul Vâlcea și asigurarea de facilități investitorilor care crează noi locuri de muncă;
 • PNL susţine introducerea apei potabile şi construirea reţelelor de canalizare în toate localităţile judeţului, astfel încât toti cetățenii să beneficieze de acest serviciu și apa uzată să fie epurată în totalitate; 
 • dezvoltarea și modernizarea parcurilor industriale din Râmnicu Vâlcea, Drăgășani și Bălcești, plus realizarea unor parcuri industriale în Horezu și Brezoi;
 • continuarea proiectelor cu finanţare europeană pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • consilierea și sprijinirea juridică a tinerilor, care doresc să investească în mediul rural și să își înființeze ferme agricole, zootehnice sau să demareze diferite alte afaceri cu fonduri proprii sau fonduri europene (prin colaborare cu primăriile din județ);
 • asigurarea unor modalități de profesionalizare a tinerilor agricultori și crescători de animale care să ducă la modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole și zootehnice existente şi la înfiinţarea de noi asociaţii sau grupuri de producători;
 • organizarea unor târguri itinerante ale producatorilor locali de tip „O zi – un oraș”, cu desfașurare în centrul orașelor din județ;
 • sprijinirea derulării procedurilor de intabulare, în condițiile în care, încasarea subvențiilor europene este condiționată de finalizarea acestui proces;
 • înființarea unor asociații agricole zonale ale agricultorilor și proprietarilor de utilaje în vederea eficientizării activităților agricole;
 • reabilitarea târgurilor săptămânale din județ;

II. EDUCAȚIA

Principala resursă pentru dezvoltarea judeţului o reprezintă locuitorii săi, prin urmare, educația formativă a acestora pe tot parcursul vieţii este de importanţă primordială în viziunea PNL. În egală măsură, educaţia trebuie să aibă ca scop pregătirea tinerilor pentru o bună integrare pe piaţa muncii.

Astfel, este importantă intervenția și implicarea Consiliului Județean în următoarele domenii:

 • reabilitarea şi/sau modernizarea şcolilor aflate în administrarea autorităţilor locale. Sprijinirea UAT-urilor în demersul de construire a unor noi spații pentru educația timpurie prin co-finanțarea proiectelor din fonduri europene având ca scop construirea de grădinițe și creșe;
 • microbuzele școlare sunt vechi și nu mai corespund din punct de vedere tehnic sau sunt insuficiente în raport cu numărul de copii și distanța pe care o au de parcurs zilnic. Consiliul județean trebuie să sprijine administrațiile locale și școlile în demersul lor de înlocuire a acestora; 
 • suntem în anul 2020 și, din păcate, încă avem școli cu grupuri sanitare în exteriorul unității de învățământ. Ne vom asigura că fiecare școală respectă standardele sanitare decente;
 • dezvoltarea şi extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe dar şi să deprindă o meserie în acelaşi timp. CJ trebuie să se implice în convingerea unor agenți economici de a semna contracte cu liceele tehnologice care școlarizează elevi în sistem dual pentru stagii de pregatire practică;
 • asigurarea standardelor educaţionale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
 • organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter social, cultural și sportiv.

PNL susţine necesitatea implicării comunităţilor locale în crearea condiţiilor pentru adaptarea învățământului la nevoile economiei

       Se impune îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional prin:

 • adaptarea reţelei şcolilor profesionale la nevoile judeţului şi ale regiunii;
 • sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor şi integrării lor ulterioare în regim de muncă;
 • acordarea unei atenţii sporite formării şi reconversiei profesionale a adulţilor.

PNL consideră necesară contribuţia Consiliului Judeţean pentru:

 • premierea unităților de învățământ și a elevilor cu performanțe excepționale obținute la concursurile naționale și internaționale în domeniul culturii, artei și sportului;
 • colaborarea cu ISJ in scopul înființării și coordonării concursului multidisciplinar „Să fii campion!”, între liceele județului Vâlcea;
 • creşterea gradului de integrare a elevilor cu nevoi speciale prin proiecte de pregătire a şcolilor de masă;
 • aplicarea programului „masă caldă pentru elevi” ca alternativă la actualul program „laptele, cornul și mărul”, care și-a dovedit limitele.


Susținem implicarea autorităţilor administraţiei

locale în:

 • prevenirea abandonului şcolar;
 • ajutorarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • îmbunătăţirea infrastructurii în şcoli;
 • organizarea transportului şcolar;

       Susținem înființarea unui centru de excelență în municipiul reședință de județ, în colaborare cu ISJ și Ministerul Educației și Cercetării care să pregătească elevii cu performanțe deosebite. Centrul de excelență va constitui pepiniera viitorilor specialiști ai județului Vâlcea.

Susținem înființarea unui Campus de Turism, sub egida Universității Pitești și în colaborare cu parteneri externi, precum Școala de Turism MODUL, din Viena – una dintre cele mai prestigioase din Europa, care să pregătească meseriași specialiști în domeniu. Sub îndrumarea cadrelor didactice înalt calificate, se vor pregăti viitorii angajați în Industria de Turism, de la nivelul de bază (ospătari, bucătari, barmani, cofetari, patisieri, recepționeri, agenti de turism, ghizi, etc.), până la cercetători.

De asemenea, tot aici va funcționa și un centru de formare și perfecționare continuă a personalului din Industria de Turism.  Astfel, lucrătorii din domeniu, vor avea o nouă mentalitate și o nouă viziune asupra unui turism modern, performant.

III. SĂNĂTATEA

Sistemul de sănătate al județului Vâlcea este departe de a tinde spre perfecțiune, iar situația actuală deficitară în care funcționează este determinată de modul în care este finanțat și organizat, inclusiv în ceea ce privește alocarea și utilizarea fondurilor.

Managementul ineficient de alocare a resurselor între diferite secții a condus la situații în care au fost achiziționate echipamente costisitoare, care ulterior au ramăs neutilizate, fie din cauza lipsei de personal, fie din lipsa de fonduri pentru instalare sau pentru achiziția de consumabile. Tinând cont de cele menționate, credem că este necesară o creștere continuă a resurselor financiare alocate sistemului de sănătate, cu urmărirea utilizării eficiente a acestora, altfel spus nu contează doar nivelul finanțării, ci și, în primul rând, modul în care sunt gestionați banii alocați.

     Pentru garantarea unei bune funcționalități și câștigarea încrederii populației în sistemul de sănătate este necesară implementarea următoarelor acțiuni:

 • realizarea unei strategii județene în domeniul sanitar pentru creșterea calității actului medical în județ, asigurarea uniformă a serviciilor medicale pentru toți locuitorii județului și sporirea aportului servicilor medicale la PIB-ul județului;
 • reabilitarea și dotarea cu aparatură modernă și mobilier nou a Spitalului Județean (în special Policlinica) și a Maternitații din Râmnicu Vâlcea;
 • construirea unui heliport care să deservească SJU Vâlcea;
 • reînființarea Spitalului din Bălcești;
 • derularea programelor specifice care să sprijine atragerea specialiștilor din domeniul medical și stabilirea lor în județul Vâlcea inclusiv prin construirea locuințelor de serviciu pentru medici;
 • dezvoltarea sectorului de îngrijiri paliative;
 • înfiinţarea unor centre de permanenţă a medicilor de familie, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU;
 • o altă abordare a medicinei primare în mediul rural și crearea unor facilitatăți pentru medicul de familie;
 • crearea unei asocieri între Consiliul Județean Vâlcea, orașul Călimănești și Spitalul Județean Vâlcea în scopul construirii cu fonduri europene a unui nou sediu al Clinicii Balneo-Fizioterapeutice și de Recuperare Medicală Călimănești.

IV. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Transportul are un rol decisiv în atragerea de investitori, fiind un factor determinant în procesul de import-export. Dezvoltarea infrastructurii rutiere și alinierea la standardele europene este motivată de necesitatea racordării coerente a rețelei județene la cea națională și europeană. De asemenea, este necesară și corelarea proiectelor de dezvoltare a județului Vâlcea cu cele din județele învecinate.

Voi continua demersurile în vederea realizării legăturii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Autostrada Sibiu – Pitești, prin intermediul drumului expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea și realizarea centurii ocolitoare a municipiului.

PNL va acţiona în vederea dezvoltării unui sistem de transport eficient, durabil, ecologic şi sigur care să promoveze dezvoltarea economică, socială şi teritorială a întregului judeţ şi care să asigure o bună calitate a vieţii.

Folosind toate resursele existente de finanţare şi acordând o atenţie sporită calităţii lucrărilor, administrația PNL a Consiliului Județean va asigura proiectarea şi executarea următoarelor lucrări:

 • modernizarea drumului județean Ciunget – Lac Petrimanu-Transalpina;
 • reabilitarea și modernizarea drumului Horezu – Vârful lui Roman – Mălaia;
 • modernizarea drumului DJ 703 N B       erislăvești–Releul Cozia;
 • înființarea drumului Călimănești – Muereasca (Mânăstirea Frăsinei) – Băile Olănești prin asfaltarea actualului drum forestier, astfel făcând legătura între cele două stațiuni;
 • reabilitarea însemnelor de circulație de la cele 4 intrări în județ, pe drumurile naționale, care se află într-o stare avansată de degradare;
 • modernizarea străzilor din comune, oraşe şi municipiu;
 • implicarea Consiliului Județean în construirea unui drum de acces și racordarea la rețeaua electrică a viitoarei stațiuni turistice Ursu-Ursulețul – Vaideeni;
 • reabilitarea drumurilor de acces pentru satele şi comunele judeţului;
 • întreţinerea și modernizarea corespunzătoare a drumurilor judeţene;
 • modernizarea căilor de acces incluse în strategia de dezvoltare a turismului.
 • sprijin pentru Asociația de dezvoltare intercomunitară Loviștea pentru modernizarea drumului național DN7D.

V. PROTECȚIA MEDIULUI

      În scopul diminuării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane, vom lua măsuri pentru administrarea deșeurilor, monitorizarea și protecția mediului.

      Îmbunătățirea politicilor de gestionare a deșeurilor din orașe și mediul rural va fi realizată prin procurarea de echipamente inteligente care să conducă la minimizarea deșeurilor, sisteme mai eficiente de colectare/sortare și campanii de conștientizare a populației.

     Depozitarea, nesortarea, nevalorificarea și transportul deșeurilor pe distanțe mari în afara județului  este cea mai „rea” opțiune de gestionare din ierarhia managementului acestora, în consecință, pentru rezolvarea problemelor de administrare pe raza județului Vâlcea și respectarea legislației naționale privind deșeurile, vom implementa un sistem integrat de management al deșeurilor solide având următoarele obiective de investiții:

 • construirea unui depozit ecologic județean, inclusiv instalații auxiliare, cum ar fi stația de compostare, stația de sortare și stația de tratare a levigatului;
 • ecologizarea și conservarea depozitului de deșeuri din Măldărești;
 • actualizarea infrastructurii existente și extinderea colectării separate;
 • realizarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural prin distribuirea de unități de compost și campanii de încurajare a acestor bune practici;
 • asigurarea gratuității serviciului de  salubritate în situația predării separate a deșeurilor din gospodariile individuale;
 • informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare precum și instruirea în vederea colectării selective,  reutilizării și reciclării deșeurilor pentru reducerea poluării, consumului de resurse naturale neregenerabile și consumului de energie;
 • protecția sănătății publice și conservarea mediului înconjurător natural și construit;
 • monitorizarea și controlarea obligațiilor și responsabilităților asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii;

VI. TURISMUL

PNL consideră turismul ca fiind o sursă principală de finanțare a dezvoltării economice şi sociale în judeţul nostru. Turismul şi dezvoltarea economică se condiţionează reciproc. Printr-o abordare corectă, turismul poate deveni principalul pol de dezvoltare economică a județului Vâlcea. Există 4 direcții de dezvoltare a turismului la nivelul județului nostru.

 • turismul balnear și de sănătate, cu un potențial permanent, complex și inepuizabil;
 • turismul cultural si monahal – suntem primul judet din țară în ceea ce privește așezămintele monahale, atât ca număr, cât și ca reprezentativitate;
 • turismul vitivinicol. Zona viticolă Drăgășani este printre cele mai cunoscute din regiune și chiar in țară, pentru calitatea vinului și peisajele mirifice, oferind un context propice pentru dezvoltarea acestui segment;
 • turismul de recreere și agrement;

Județul Vâlcea poate și trebuie să fie o destinaţie turistică pe tot parcursul anului. În ceea ce priveşte dezvoltarea turismului, PNL susţine activităţile de conservare şi promovare a identităţii culturale, a diversităţii şi bogăţiei patrimoniului natural – principalele atuuri ale atractivităţii judeţului Vâlcea.

       În județul Vâlcea, supranumit și „Athosul României”, există 550 de obiective de patrimoniu care pot fi vizitate: mănăstiri, biserici, conace boierești, cule, vestigii istorice și alte obiective. Județul Vâlcea și-a revendicat titlul de ”Capitală a turismului balnear” încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, prin cele patru staţiuni ale sale: Băile Olăneşti, Călimăneşti-Căciulata, Băile Govora şi Ocnele Mari, binecunoscute pentru apele termale cu beneficii terapeutice deosebite.

Consiliul Județean Vâlcea va realiza următoarele obiective     

în vederea dezvoltării turismului:

– implementarea proiectului „ O localitate, o pârtie” prin asocierea Consiliului Județean cu localitațile Perișani, Titești, Boișoara, Câineni, Voineasa, Mălaia, Horezu, Vaideeni, Costești, Bărbătești și Olănești, plus realizarea  celui mai mare domeniu schiabil din Romania cu integrarea stațiunilor ,,Transalpina ski resort” și ,,Vârful lui Roman”;

– achiziționarea  unei instalații de transport pe cablu tip  ”telegondolă” și instalarea pe traseul Perișani – Vârful Roșia din masivul Cozia;

– achiziția a doua mocănițe pentru traseele: Cieh Soda – Costești și  Brezoi – Mălaia – Voineasa și a unui tren istoric pentru traseul Râmnicu Vâlcea – Călimănești – Gara Lotru;

– publicarea de materiale publicitare  tipărite și online cu obiectivele turistice importante din județ;

– asfaltarea drumului de acces spre Mănăstirea Bradu, unicul lăcaș străvechi păstrat în ținutul Vâlcii cu statutul de monument istoric, ce poartă hramul Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. Drumul Județean 656 asigură legătura între Olănești-Comanca-Tisa, dar este și singura cale de acces spre localitățile componente ale orașului-stațiune: Tisa, Gurguiata, Pietriș și Comanca. Refacerea acestui drum ar ușura accesul turiștilor către mănăstirea aflată în localitatea Gurguiata, parte componentă a orașului Băile Olănești și al specialiștilor care lucrează la conservarea acestui monument istoric;

– sprijin logistic pentru restaurarea picturii Bisericii Mănăstirii Bradu din satul Gurguita, Băile Olănești;

– modernizarea drumului de acces la Mănăstirea Jgheaburi, din comuna Stoenești;

– editarea unui Ghid al judeţului Vâlcea, cu menţionarea informaţiilor utile, a instituţiilor importante şi a locurilor cu semnificaţie istorică şi culturală deosebită. În acest context, vom identifica, împreună cu instituţiile de specialitate reperele unui traseu pentru ”Turism cultural şi istoric în Vâlcea”.

       Vâlcea este o comoară a României cu un patrimoniu care trebuie nu doar păstrat, ci și pus în valoare.

La acest capitol ne vom asigura de valorificarea potențialului unor obiective turistice precum Culele de la Măldărești, Muzeul Trovanților de la Costești, așezarea Buridava de la Ocnele Mari etc.

Consiliul Judeţean Vâlcea va sprijini continuarea și intensificarea activităţii Centrului de Informare Turistică, astfel încât acesta să se constituie într-un instrument real de promovare a turismului în județul nostru. În același timp, vom întreprinde toate demersurile necesare implementării rapide a Organizației de Management a Destinației, un organism care prin dialog cu asociațiile și agenții economici de profil, asigură progresul și dezvoltarea în acest sector.

OMD va organiza și va duce la îndeplinirea politicii de marketing și gestionarea coordonată a componentelor destinației, în scopul de a dezvolta și valorifica potențialul turistic al acesteia.

VII. TINERET ȘI SPORT

       Când vorbim despre tineri vorbim despre viitorul acestei țări și când vorbim despre speranța de viață crescută și calitatea vieții nu putem să omitem importanța sportului.

       Programul de guvernare pentru tineret și sport trebuie să urmărească:

 • oprirea exodului tinerilor către centrele universitare prin înființarea unei universități proprii în județul Vâlcea (după o consultare publică cu toți factorii decidenți pentru un astfel de demers);
 • integrarea tinerilor pe piața muncii, printr-un program de asistență socială de la absolvire și până la încadrarea în muncă;
 • sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor, prin darea în folosință, cu titlu gratuit, a unor spații aflate în subordinea Consiliului Județean, hub-uri coworking, unde profesioniști și antreprenori își pot dezvolta proiectele și inițiativele de business;
 • asigurarea condițiilor pentru formarea continuă și  menținerea nivelului de cunoștințe și competențe la un nivel competitiv pe piața muncii;
 • stimularea financiară a tinerilor care își doresc să reia tradițiile populare și care vor sa devină meșteri populari;
 • încurajarea şi stimularea privind participarea civică a tinerilor pentru a deveni parteneri de dialog ai autorităţii judeţene.
 • înfiinţarea unor Centre de Informare şi Consiliere a Tinerilor, în parteneriat cu instituţii locale de profil;
 • asigurarea condițiilor pentru o viață intelectuală, culturală și sportivă corespunzătoare, prin dezvoltarea și modernizarea rețelei instituțiilor culturale, artistice și sportive din mediul urban și rural;
 •  asigurarea condițiilor de trai decent, prin acces la o locuință în sistem ANL, în cazul în care tânărul nu deține în familie alte proprietăți;
 • consilierea și sprijinirea tinerilor care doresc să se întoarcă din străinătate și să se stabilească acasă, prin oferirea cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, pe care doresc să își construiască o casă (în colaborare cu primăriile din județul nostru);
 • introducerea de facilități fiscale pentru tinerii care își întemeiază o familie;
 • susținerea echipei de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea prin finanțare de la bugetul județului;
 • susținerea financiară a unei echipe de fotbal care să promoveze în Liga a II-a;
 • sprijinirea reabilitării totale a Complexului Sportiv din Drăgășani, stadion cu tribune și reevaluarea și valorificarea spațiului de sub tribune;
 • modernizarea activității cluburilor sportive școlare atât a  liceelor cu program de educație fizică, cât și a bazelor sportive;
 • crearea fondului destinat activităților de tineret, conform Legii 350/ 2006, prin consultarea cu ONG urile și asociațiile de profil;
 • sprijinirea ONG-urilor de tineret și sport prin finanțarea proiectelor pe care le vor susține în colaborare cu Consiliul Județean;
 • susţinerea şi organizarea unor competiţii în aer liber/evenimente dedicate familiei;
 • acordarea de stimulente financiare pentru merite deosebite atât pentru elevii cu rezultate bune la învățătură cât și sportivilor care obțin performanțe reprezentând județul nostru;

Considerăm că atât consiliul judeţean, cât şi consiliile locale trebuie să sprijine echipele sportive, sportivii cu performanţe şi evenimentele sportive de succes. În acest context, vom sprijini în continuare Gala Sportului Vâlcean.

VIII. CULTURA

Vâlcea nu este doar județul cu cele mai multe mănăstiri, biserici și monumente istorice, ci este şi tărâmul artiştilor, muzicienilor, scriitorilor, istoricilor, dascălilor și oamenilor de ştiinţă.

Unul din principalele obiective ale proiectului meu este să sprijin și să îngrijesc instituțiile de cultură emblematice, care aduc plus de valoare municipiului Râmnicu Vâlcea și județului Vâlcea.

Trebuie să privim  cultura ca pe o sursă de dezvoltare și să promovăm, în continuare, viața culturală ca factor de ocupare a forței de muncă, producător de beneficii economice și educaționale, și unitate socială.

Județul Vâlcea pentru a putea concura eficient cu județele dezvoltate, ca locuri de viață și activitate, trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • resurse locale;
 • forța de muncă calificată;
 • înființarea unei univeristăți proprii sau a unui centru de cercetare culturală;
 • festivaluri de muzică, expoziții și evenimente;
 • atragerea unor personalităţi naţionale, cu origini vâlcene, în proiecte şi programe culturale;
 • reabilitarea monumentelor de for public precum statui si alte opere de artă;

Voi susţine mediul academic vâlcean, presa şi oamenii de cultură, ca promotori ai rolului central al culturii si artelor, al creativității și inovării în societatea bazată pe cunoaștere.

       De asemenea, am in atenție animarea vieții culturale și științifice, valorificarea moștenirii culturale precum şi sporirea atractivităţii turistice a judeţului.

       Pentru o dezvoltare economică și socială durabilă a județului Vâlcea avem nevoie de o viziune culturală privind proiectarea și derularea unor programe atractive care să diversifice oferta culturală și să satisfacă cerințele exprimate de membrii comunitații.

Stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii

 • eficientizarea activității instituțiilor publice de cultură din categoria aşezămintelor culturale și instituțiilor de spectacole și concerte, teatre, muzee, biblioteci;
 • implicarea în promovarea teatrului pe plan naţional şi internaţional;
 • înfiinţarea unui festival internaţional de teatru;
 • înfiinţarea unui festival naţional de film de comedie care să poarte numele marelui actor vâlcean, Dem Rădulescu;
 • organizarea de turnee ale Teatrului „Anton Pann” în localitățile din județ;
 • înfiinţarea unei Librării deschise şi interactive a Scriitorilor, un Muzeu al Literaturii Vâlcene – într-un spaţiu distinct în Biblioteca Judeţeană Vâlcea ”Antim Ivireanul”;
 • atragerea unor personalităţi naţionale, cu origini vâlcene, în proiecte şi programe culturale;
 • instituirea premiilor anuale ale judeţului pentru cultură, sport şi alte activităţi;
 • reabilitarea şi reorganizarea unor unităţi muzeale din judeţ precum Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani, Muzeul de ceramică Cocoșul de Hurez, Muzeul Pridvorului Vâlcean.
 • reabilitarea complexului Batca și transformarea grădinii de spectacole intr-un amfiteatru cultural, modern cu toate utilitațiile și modernizarea arealului împrejmuitor;
 • preluarea și multiplicarea modelului Brezoi în județ, în ceea ce privește organizarea și promovarea festivalurilor de muzică populară, folk, rock, jazz etc. prin asociere cu unitațiile administrativ teritoriale și parteneri privați;
 • promovarea și dezvoltarea singurului centru de prelucrare a firului de Borangic, din România, care este la Stoenești.

Promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare

 • susţinerea creatorilor de artă prin reducerea fiscalităţii asupra activităţii lor sau chiar prin fiscalitate stimulativă pentru producţie şi comercializare, asistenţă şi consultanţă pentru accesul la fonduri europene ;
 • propunerea unor meșteri și rapsozi populari în Programul „TEZAURE UMANE VII – păstrători și transmițători ai culturii tradiționale”;
 • revitalizarea unor meserii tradiţionale esențiale pentru promovarea diversităţii: olăritul la Zătreni, Popeşti, Dănicei, arta ţesutului şi cusutului la Racoviţa, Boişoara, Perişani, Muereasca, Valea Mare sau arta sculpturii în lemn sau în piatră;
 • organizarea în mod profesionist și cu o mai largă participare a manifestărilor culturale tradiționale din județ: Târgul ceramicii populare româneşti „Cocoşul de Hurez”; Festivalul „Lautarul’’ din Drăgășani ; „Ziua olarului“ – sărbătoare a meşterilor olari de la Lungești; „Învârtita Dorului“ – festival al folclorului păstoresc de la Vaideeni; Festivalul de folclor „Cântecele Oltului” ; Târgul meşterilor populari din România; Salonul naţional al cărţii de etnologie; „Alegerea de june” – obicei tradiţional al comunităţii din Muereasca; „Hora costumelor” – sărbătoare a portului popular vâlcean de la Pietrari; „Gurbanul” – sărbătoare tradiţională a comunităţii rudarilor din Valea Mare – Băbeni, Diculești şi Şirineasa; „Târgul Lotrilor” la Brezoi; Festivalul „Căluşul vâlcean” (de Rusalii) la Șirineasa; Zilele Culturii populare vâlcene la Sibiu;  Festivalul „Florile Govorei”; „La izvorul fermecat” – festival al artei culte în dialog cu creaţia populară la Băbeni; „Brâul de aur”- festivalul dansului popular vâlcean la Bărbătești.
 • reorganizarea Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea, ca o instituție modernă europeană și  finanțarea construirii unui sediu propriu.

Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor:

 • descoperirea și promovarea publică a unor tineri artişti plastici în cadrul unor tabere de pictură și sculptură, ateliere de creație, expoziţii colective și a tinerilor interpreți de muzică;
 • sprijin pentru tipărirea unor albume de artă ale artiştilor vâlceni;

Dezvoltarea relaţiilor culturale cu alte ţări

 • identificarea unor noi parteneri cu sprijinul ambasadelor în vederea organizării unor schimburi culturale;
 • invitarea unor formaţii artistice şi interpreţi din străinătate la manifestările reprezentative organizate în judeţ;
 • inițierea unor programe de promovare a talentelor interpretative muzicale şi coregrafice și a programelor educativ-formative în principalele meserii şi îndeletniciri specifice etniei rromilor.

Sprijinirea cultelor recunoscute de lege

 • restaurarea lăcașelor de cult monumente istorice;
 • promovarea artei bisericești în spaţii publice laice;
 • inițierea şi susținerea turismului cultural religios;
 • sprijinirea organizării marilor sărbatori religioase și praznicelor bisericești;
 • organizarea serviciilor pentru marile manifestări comemorative.

Cultura scrisă şi cultura religioasă

 • contribuţia Consiliului Județean la organizarea „Serbărilor Râmnicului”, manifestări prilejuite de prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râmnicului (septembrie);
 • sprijinirea iniţiativelor şi programelor Bibliotecii Judeţene în domeniul activităţii cu cartea, în special a ”Zilelor Bibliotecii Judeţene (septembrie). Elaborarea şi editarea, ”Catalogului cărţii editate în Vâlcea, în perioada 2000 – 2020″;
 • sprijinirea Consiliilor Locale pentru modernizarea bibliotecilor publice. Multe biblioteci publice funcţionează în condiţii şi la parametri improprii: spaţiu insuficient, insalubru, neîncălzit, cu mobilier necorespunzător, fond de carte vechi şi redus, lipsa periodicelor, iar altele sunt nefuncționale;
 • informatizarea şi accesul la Internet pentru bibliotecile publice din județ;
 • actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă prin susţinerea din resurse publice a achiziţiei de unităţi bibliotecare (cărţi, publicaţii, fonograme, videograme, opere multimedia);
 • înscrierea Bibliotecii Judeţene ”Antim Ivireanul” Vâlcea şi a bibliotecilor din județ în circuitul de valori europene, prin parteneriate cu biblioteci şi alte instituţii de cultură din ţară şi străinătate;
 • editarea pliantelor documentare: ”Posada 690  ; ”Vintilă Brătianu – 90 ani de la trecerea în eternitate; ”400 de ani de la trecerea la cele veşnice a marelui logofăt Teodosie Rudeanu ; ”170 de ani de la trecerea în eternitate a istoricului şi revoluţionarului român Nicolae Bălcescu;  ”Matei Basarab – 370ani de la trecerea în eternitate; ”310 ani de la Martiriul Sfinților Brâncoveni; ”160 ani de la moartea lui Anton Pann”;
 • Publicarea lucrării monumentale ”Eniclopedia Județului Vâlcea  – volumului III: ”Comunele”.

Promovarea valorilor reprezentative ale Vâlcii, în  

afirmarea judeţului pe plan naţional şi internaţional

 • ”Vâlcea în spaţiul spiritual naţional” – simpozion anual;
 • organizarea unor manifestări de promovare a artei populare româneşti peste hotare;
 • ”630 ani de la prima atestare documentară a judeţului Vâlcea” (8 ianuarie 2022) – simpozion;
 • organizarea manifestărilor dedicate îmlinirii a 370 ani de la trecerea în eternitate a  lui Matei Basarab Voievod (9 aprilie 2024). Susținerea demersului de canonizare a domnitorului;
 • organizarea manifestărilor comemorative al Martiriului Sfinților Brâncoveni, la 310 ani (15 august 2024);

Protejarea și promovarea valorilor de patrimoniu cultural național

 • urmărirea stării obiectivelor de patrimoniu și restaurarea monumentelor;
 • acţiuni de marcare a monumentelor istorice cu sigle;
 • achiziționarea și consolidarea de la deținători, a Culei Greceanu, un obiectiv unic de patrimoniu cultural, care trebuie să rămână în patrimoniul județului, în cadrul Complexului Muzeal de la Măldărești;
 • constituirea Comitetului de Organizare UNESCO al Mănăstirii Hurezi, obiectiv de patrimoniu universal;
 • acreditarea unităților muzeale din județ;
 • înființarea unor colecții muzeale legate de istoria unor locuri din județ și a unor personalități vâlcene de anvergură națională și internațională;
 • schimbarea categoriei de monument istoric a ansamblului Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, de la categoria B, de importanță județeană, la categoria valorică A, de importanță națională;
 • îmbogățirea inventarului Muzeului Satului Vâlcean cu achiziția unor unități noi de pe raza județului;
 • declanșarea procesului de clasare a Mănăstirii Cozia în lista Patrimoniul Cultural Universal UNESCO;
 • reabilitarea și modernizarea Pavilionul Central al Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea (1890-1895). Această clădire de sfârșit de secol XIX, care mai păstrează și astăzi aceeași funcțiune, ridicată din iniţiativa doctorului Ioan Suciu şi a medicului primar al oraşului, Gheorghe Sabin, se află de ani de zile într-o stare proastă de conservare iar bustul inițiatorului a fost depozitat într-o magazie a spitalului;
 • organizarea anuală, în luna septembrie, a sărbătoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu instituțiile culturale ale Consiliului Județean Vâlcea, autoritățile locale, în parteneriat cu Ministerul Culturii.

IX. VIAȚA SOCIALĂ

        Consiliul județean are obligația de a respecta drepturile sociale ale cetățenilor și de a asigura o funcționare normală a societății, în care trăim cu toții, în consecință vom susține și dezvolta servicii sociale, proiecte, programe și politici din domeniu, după cum urmează:

 • alocarea UAT-urilor, fondul de salarii pentru medici, asistenți, specialiști etc, care își desfășoară activitatea în centrele de zi de copii, de bătrâni, cămine, creșe etc.
 • diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, adaptarea ofertei la nevoile populaţiei;
 • dezvoltarea sectorului de îngrijiri la domiciliu. Implicarea în acest sector a UAT-urilor;
 • asigurarea serviciilor sociale și prin realizarea de parteneriate între instituţiile publice şi cele private;
 • asigurarea asistenţei sociale pentru persoanele fără adăpost, cu finanţare de la bugetul local.
 • sprijinirea familiei pentru creşterea şi educarea copiilor; prevenirea abandonului copiilor aflaţi în familii cu risc;
 • modernizarea centrelor de plasament şi formarea continuă a personalului acestora;
 • încheierea de parteneriate cu ONG-uri care desfăşoară proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară şi pentru aceia ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • necesitatea sprijinirii tinerilor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire protejată;
 • asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru persoane vârstnice prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale;
 • implicarea în dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare măsură păstrarea demnităţii persoanelor asistate;
 • suport și asistență pentru persoanele cu handicap, dependente de droguri, victime ale violenței domestice, victime ale traficului de persoane;
 • derularea unei campanii de informare, prin intermediul asistenților sociali, privind spațiile de găzduire destinate victimelor violenței domestice;
 • îngrijire medico-socială pentru persoanele în situația de dependență totală sau parțială din cauza vârstei, dizabilității, bolilor cronice sau bolilor incurabile. Se bazează pe colaborarea cu serviciile medicale.

       Acest material nu este un program electoral, ci viziunea Partidului Național Liberal privind modul în care autoritatea publică din județul nostru trebuie să acționeze pentru a RECLĂDI JUDEȚUL VÂLCEA .

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *