CANDIDAT LA FUNCȚIA DE PRIMARAL ORAȘULUI BĂILE OLĂNEȘTI    Iulian NIȚĂ-27 septembrie 2020

Candidatul la funcția de Primar al orașului Băile Olănești, Iulian Niță și echipaPNL Băile Olănești au ca principale obiective modernizarea și dezvoltarea orașului Băile Olănești, precum și reducerea decalajului de dezvoltare dintre localitățile componente ale orașului, prin următoarele măsuri:

 1. Social:
 2. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației orașuluiprin asigurarea accesului la utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă.
 3. Realizarea creșterii economiceprin atragerea de noi investitori, prin oferirea de consultanță orientată cătretoate categoriile de populație și întreprinzători, prin atragerea de fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din oraș, în special a tineretului.
 4. Informarea populației orașului Băile Olănești cu privire la deciziile luate de autoritățile publice locale, Primărie și Consiliul Local.
 5. Consultarea populației orașului cu privire la deciziile principale care vor urma a fi luate de autoritățile locale, precum și cu privire la proiectele de investiții care urmează a fi făcute, prin punerea în dezbatere publică a acestora.
 6. Transmiterea on-line a ședințelor Consiliului Local al orașului Băile Olănești pentru informarea corectă a populației cu deciziile care se vor lua.
 7. Realizarea de întâlniri periodice ale aleșilor locali cu populația orașului, unde se vor pune în dezbatere propuneri ale populației privind proiecte pentru dezvoltarea localității.
 8. Creșterea calității serviciilor oferite de autoritățile publice locale populației prin creșterea responsabilității funcționarilor, micșorarea timpului de reacție în problemele ridicate de locuitori, scăderea birocrației în procedurile de eliberare a anumitor autorizații, creșterea gradului de respect în relațiile cu cetățeanul.
 9. Protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale ale orașului.
 10. Oferirea de oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile orașului fie sub forma investițiilor directe, în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor permanente între autoritățile locale și investitori.

2. INFRASTRUCTURĂ:

*Simplificarea procedurilor administrative și elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare urbană la nivelul Primăriei orașului Băile Olănești.

 • Proiectarea și executarea de lucrări pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii din localitățile componente ale orașului Băile Olanești, respectiv Livadia,Olanești,Cheia,Tisa, PietrișComanca,Mosoroasa,Gurguiata:rigole,podețe,pătură asfaltică sau beton,trotuare, refugii pentru parcare ocazională,,etc.
 • Finalizarea lucrărilor existente și extinderea rețelei de apă și canalizare în localitățile componente Cheia,Olănești, Livadia,Tisa.
 • Extinderea rețelei de gaze naturale pe toate străzile orașului.
 • Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public, precum și a rețelei de supraveghere video a localității, inclusiv în zona ,,Pădurea Muzicanților”.
 • Crearea unui mini parc industrial în zona Olănești-sat – Cheia.
 • Prelungirea și modernizarea străzii Fața Dealului până în Drumul Județean 656 Băile Olănești-Tisa (Betonata), pentru reducerea considerabilă a distanței dintre satul Cheia și stațiune.
 • Modernizarea drumului din zona Dealul Tisei, respectiv între satul Tisa și satul Cheia punctul ,,Varniță”, în vederea deschiderii traseelor turistice: Olănești – Tisa-Schitul Iezer-Schitul Pahomie; Olănești – Tisa – Tunel-Parcul BuilaVânturarița.
 • Reabilitarea parcului din fața clădirii fostei Poște.
 • Reabilitarea parcului fostei Vila 20.
 •  Reabilitarea pieței agro-alimentare a orașului
 • Crearea de noi locuri de parcare în zonele aglomerate ale orașului, instalarea de ,,parcometre” în parcările de pe raza orașului.
 •  

3. EDUCAȚIE,CULTURĂ, TURISM:

 • Realizarea unei săli de conferință modernă prin preluarea și modernizarea fostului Cinematograf Băile Olănești,construcție dezafectată.
 • Realizarea unei biblioteci cu sală de lectură, prin modernizarea clădirii publice dezafectată din Parcul Unirii.
 • Realizarea unui amfiteatru natural pe locul unde se află Grădina de vară, construcție dezafectată.
 • Realizarea unui Centru de Informare Turistică.
 • Reabilitarea și dotarea școlilor și grădinițelor de pe raza orașului pentru a fi aduse la standarde moderne.
 • Asigurarea unui transport modern și sigur elevilor din unitățile școlare de pe raza orașului.
 • Oferirea unor burse de merit elevilor cu rezultate forte bune în învățământ, cultură sau sport.
 • Oferirea de locuri în tabere școlare pentru elevii cu posibilități materiale reduse și rezultate bune la învățătură.
 • Sprijinirea Liceului ,,Justinian Marina” pentru continuarea Concursului de Matematică X-OL, precum și participarea elevilor la olimpiade și concursuri.
 • Sprijinirea Liceului „Justinian Marina” pentru organizarea și desfășurarea de tabere școlare pe raza orașului.
 • Protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural local.

 4.SĂNĂTATE,SPORT:

*Reabilitarea și modernizarea spațiilor aparținând dispensarului medical Băile Olănești.

 * Realizarea unui ,,Punct de primajutor” în cadrul Dispensarului medical orășenesc.

 *Achiziționareade noi spații sau reabilitarea unor spații aparținând primăriei și punerea lor la dispoziția medicilor specialiști pentru deschiderea în localitate de cabinete medicale de specialitate:Imagistică,Cardiologie, Oftamologie,etc.

 • Amenajarea ultimului nivel al parcării din Parcul Unirii, în vederea realizării unui spațiu de sport multifuncțional.
 • Modernizarea terenului de sport din piața orașului și autorizarea acestuia pentru a putea fi închiriat atât echipelor care vin în cantonament în stațiune, cât și persoanelor care vor să practice sport.
 • Realizarea unui teren de sport multifuncționalîn satul Cheia, respectivîn zona Cămin Cultural.
 • Realizarea unui teren de joacă pentru copiiîn satul Cheia, respectivîn zona Grădinița Cheia.
 • Realizarea unui teren de joacă pentru copii în satul Olănești,respectiv zona Cămin Cultural.

5.ALTE INVESTIȚII:

 • Realizarea unei zone de comerț modernă în punctul Bazar de pe str.Mihai Eminescu.
 • Construirea sau amenajarea unui adăpost pentru câinii vagabonzi în punctul ,,La sere” din Olanești-sat.
 • Extinderea cimitirelor Horea și Cheia prin achiziționarea unor suprafețe de teren adecvat în acest sens.
 • Achiziționarea unei mașini de măturat modernă pentru înlocuirea măturatului stradal manual.
 • Construirea unei toalete publice în zona bazarului de pe str. M.Eminescu.
 • Găsirea de soluții pentru furnizarea de apă geotermală pentru piscina publică de lângă Parcul Unirii.
 • Achiziționareaunui buldoescavator pentru asigurarea unor lucrări în cazulsituațiilor de urgență și pentru deszăpezirea străzilor greu accesibile sau închiriereaacestuia localnicilor.
 • Achiziționareaunui microbuzpentru a asigura transportul ocazional de persoane între satul Cheia și stațiune, precum și pentru situații de urgență.

* Înființareaunei societăți de gospodărielocală, acționar fiind Consiliul Local Băile Olănești, pentru asigurarea curățeniei pe străzi,trotuare, spații verzi, executarea de lucrări de întreținere și reparații ale domeniului public, administrarea bunurilorproprietate publică, precum și alte activități lucrative.

 • Amenajarea albiei pârâului Olănești, în prelungireaParcului Unirii, respectiv între piscina publicăși hotel Stogu, în vederea creării unei zone de agrement.
 • Atragerea de investitori pentru deschidereaunor obiective economicepe raza orașului, în vederea creării de locuri de muncă.
 • Crearea de investiții cu capital public-privat în vederea creării de locuri de muncă și mărirea bugetului local.

 INVESTIȚIILE PE CARE LE PROPUNEM ÎN PREZENTUL PROGRAM VOR FI REALIZATE ÎN MAJORITATEA LOR DIN FONDURI EUROPENE, PRIN ACCESAREA PROGRAMELOR OPERAȚIONALE 2020-2027.

Comandat de Partidul Naţional Liberal

 CMF: 21200012

realizat de SC  INFOTOUR SRL 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *