Impact Real

Un ziar aproape de oameni

PROPUNERI PENTRU MANDATUL 2020-2024

În anul 2020 Primăria Orașului Băile Govora a început elaborarea noii Strategii de Dezvoltare Locală pentru perioada 2021-2027.

Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung presupunând o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente.

Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi / regiuni finalizând cerinţele actuale şi oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare.

Strategia de dezvoltare a orașului Băile Govora este un document de planificare strategică pentru perioada 2021 – 2027, conceput în corelaţie cu principiile dezvoltării durabile şi reprezintă documentul fundamental al planului de dezvoltare a orașului Băile Govora cu rol în orientarea dezvoltării economico – sociale şi în accesarea fondurilor structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene.

Prin obiectivele propuse, strategia respectă direcţiile de dezvoltare ale orașului Băile Govora şi se încadrează în documentele programatice naţionale și europene.

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE ȘI ACȚIUNI IDENTIFICATE PRIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAȘULUI BĂILE GOVORA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Infrastructura de utilități publice, rețeaua de drumuri și mediu

1          Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă și canalizare din stațiunea Băile Govora, respectiv localitățile componente Gătejești și Curături;

2          Extindere rețea de apă și canalizare pe o lungime de 9 km în localitățile componente Curături (4,2 km) și Gătejești (4,8 km);

3          Aducțiune gaze naturale în localitățile componente Curături și Gătejești;

4          Reabilitarea și modernizarea rețelei de energie electrică și iluminat public din orașul Băile Govora și localitățile componente Curături și Gătejești prin înlocuirea stâlpilor afectați și introducerea în subteran a cablurilor aeriene, implementarea unui sistem inteligent de telegestiune;

5          Modernizare străzi în stațiunea balneoclimaterică Băile Govora și localitățile componente Curături și Gătejești, județul Vâlcea;

6          Amenajarea stațiilor de călători;

7          Amenajarea de noi locuri de joacă în orașul Băile Govora și localitățile componente Curături și Gătejești;

8          Modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere video a orașului Băile Govora, precum și a sistemului de focalizare a numerelor de înmatriculare auto;

9          Modernizarea aspectului orașului Băile Govora prin reabilitarea fațadelor clădirilor și păstrarea arhitecturii specifice zonei, amenajare și întreținerea spațiilor verzi, montarea de mobilier stradal;

10        Modernizarea sistemului rutier prin montarea de indicatoare, refacerea marcajelor rutiere și semnalizarea instituțiilor și obiectivelor turistice și culturale din Băile Govora și împrejurimi;

11        Programe de conștientizare privind colectarea selectivă a deșeurilor menajere și protecția mediului;

12        Amenajarea spațiilor urbane degradate din orașul Băile Govora;

13        Realizarea de măsuri structurale de protecție, construirea și reabilitarea infrastructurii de reducere a riscului de inundații și alunecări de teren în orașul Băile Govora și localitățile componente Curături și Gătejești – perimetre de ameliorare;

Agrement și dezvoltare turistică

14        Modernizarea infrastructurii turistice a stațiunii balneare Băile Govora: amenajare patinoar, construire piscină acoperită, amenajare parc de aventură (tiroliană, trasee de dificultate);

15        Prelungirea străzii Praporgescu care face legătura cu localitatea componentă Gătejești în traseu turistic și de agrement;

16        Identificarea și dezvoltarea unor zone de agrement în stațiunea Băile Govora și localitățile componente;

17        Campanii de promovare turistică și participarea la târguri de turism naționale și internaționale;

18        Modernizarea și dotarea bazei de kinetoterapie din stațiunea balneară Băile Govora;

Educație, cultură și sport

19        Amenajare și dotare laborator tehnologic la Liceul Tehnologic Băile Govora în parteneriat cu Primăria Băile Govora;

20        Identificarea unor oportunități de atragere a elevilor la Liceul tehnologic prin diversificarea profilului și oferirea suportului și logisticii necesare unui învățământ modern de calitate;

21        Construire clădire cu destinație creșă cu program prelungit, dotare cu mobilier și aparatura necesară în orașul Băile Govora;

22        Implementarea unui program „Afterschool” și construirea unei săli de festivități la Liceul Tehnologic Băile Govora;

23        Amenajarea unei baze sportive multifuncționale în orașul Băile Govora;

24        Dotarea așezământului cultural Băile Govora cu echipamente audio-video și IT;

Dezvoltarea mediului economic

25        Înființarea unui centru pentru dezvoltarea mediului de afaceri;

26        Înființarea unui centru de colectare a fructelor de pădure, ciupercilor și plantelor medicinale și prelucrarea acestora;

27        Programe de conștientizare și motivare ocupațională;

28        Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în vederea finanțării de proiecte în perioada de programare 2021 -2027;

Sănătate și asistență socială

29        Înființarea unui sanatoriu balnear în orașul Băile Govora în colaborare cu Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie;

30        Modernizarea centrului de permanență;

31        Promovarea turismului balnear pe plan național și internațional;

32        Construire locuințe de tip familial, apartamente de tip familial, locuințe de serviciu în parteneriat cu Agenția Națională pentru Locuințe;

Administrație publică

33        Îmbunătățirea capacității profesionale a personalului din administrația locală prin cursuri de perfecționare și îmbunătățirea eficacității profesionale prin achiziționarea de echipamente IT;

34        Modernizarea clădirii primăriei și dotarea cu mobilier și echipamente IT&C;

35        Identificarea și crearea de metode inovative de asigurare a managementului resurselor umane în cadrul Primăriei Orașului Băile Govora;

36        Digitizarea activității în vederea oferirii unor servicii publice de calitate la nivelul Primăriei Orașului Băile Govora;

37        Realizarea de studii de audit energetic pentru clădirile care aparțin domeniului public al orașului Băile Govora;

38        Modernizarea pieței agroalimentare.

Nu am scăpat şi nu voi scăpa din vedere solicitudinea, promptitudinea şi profesionalismul funcţionarului public în relaţia cu cetăţenii. Rapoartele mele pentru fiecare an de activitate ca Primar vă stau la dispoziţie atât în formă scrisă, cât şi în format electronic, pe portalul primăriei la adresa www.primaria-baile-govora.ro

LISTA CANDIDAȚILOR PNL LA FUNCȚIA DE CONSILIER LOCAL LA ALEGERILE DIN 27.09.2020

Nr. crt. Numele și prenumele     Profesia

1.         MATEESCU MIHAI   Jurist

2.         PETRESCU-ERIȚĂ GHEORGHE      Profesor

3.         TRUȘCĂ FLORINEL-IONUȚ           Recepționer turism

4.         ANDREI GHEORGHE-PETRICĂ      Mecanic utilaje

5.         MIHAI VILHELM       Tehnician dentar

6.         DUICAN NICOLAE   Lucrător comercial

7.         ZOTICA MARIA        Contabil

8.         MURĂRUȘI MIHAI-CRISTIAN        Strungar

9.         CIOROBEA CĂTĂLIN-ION Inginer

10.       NIȚĂ ELENA-CLEMENTINA          Profesor

11.       ROGOJINOIU MIOREL-FLORIN     Lăcătuș mecanic

12.       GHEBÎRȚĂ FLORIAN-MARIUS      Mecanic utilaje

13.       MĂNOIU ALEXANDRA-ELENA     Asistent medical

14.       CÎRSTOI ION-LUCIAN        Sudor

15.       IEPURE IOANA         Ospătar

Am avut deosebita onoare să va fiu alături și să vă reprezint pe fiecare dintre dumneavoastră govoreni și pe dumneavoastră cetățeni ai localităţilor componente Gătejești și Curături! Acum vă cer din nou sprijinul pentru a continua împreună ceea ce am început!

Dragi cetățeni,

Misiunea mea a fost dintotdeauna oferirea unui parteneriat bazat pe încredere atât în omul pe care l-ați votat, cât și în acțiunile sale, în puterea sa de a-și capacita colegii și colaboratorii pentru a împlini promisiuni. Și nu au fost puține… Este modul respectuos în care am ales să vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru încrederea cu care am fost învestit în toate cele cinci mandate de până acum!

Dacă anii de început au fost considerați plini de succese, mandatul 2016-2020 a fost mai mult decât atât, a fost un continuu maraton în condițiile mai mult decât dificile ale continuării unei crize economico-financiare.

Activitatea Primăriei a trebuit însă să se adapteze noii realități și să-și creeze oportunități, obținând fonduri pentru proiecte de utilitate certă pentru localitate, aflate în curs de implementare sau finalizate azi cu succes. Mai mult, dorința de a îndeplini nevoile comunității a fost motorul unei activități susținute a echipei din Primărie și Consiliului local, de oferire a unor servicii publice eficiente și transparente, de susținere a unor parteneriate în folosul cetățeanului, de găsire a unor soluții practice și realiste pentru problemele ocazionate.

Istoria nu așteaptă, societatea civilă trebuie să devină conștientă de rolul pe care îl are de jucat: acela de a alege în funcții cheie oameni care  doresc și chiar pot realiza ceva!

Uniți în principii și obiective, vă cer să-mi fiți alături în continuare pentru a da greutate proiectelor demarate, demonstrând și celor sceptici că se pot face minuni și cu bani puțini, dacă există credință comună în reușită.

Opțiunile dumneavoastră pot înclina balanța politică, dar nu trebuie să abată Băile Govora de la direcția ascendenta pe care ne-am înscris!

„Relațiile de durată sunt întotdeauna răsplătite!

Votează consecvent! Votează Mihai Mateescu!”

Votul tău este investiția ta în viitor! Iată ce pot face pentru tine:

•           Voi continua să rezolv problemele tuturor cetățenilor, ușa biroului din primărie fiind mereu deschisă;

•           Voi continua să capacitez echipa din primărie și colaboratorii în interesul rezolvării cât mai rapide și în folosul cetățeanului a tuturor problemelor ocazionate de activitatea orașului;

•           Voi continua să sprijin material persoanele nevoiașe, familiile cu mulți copii, copiii supradotați, proiectele școlare, proiectele cultural-artistice, concursurile sportive etc.;

•           Voi continua să încurajez investitorii strategici să descopere imensul potențial al orașului Băile Govora, în scopul creării cât mai multor locuri de muncă sigure în zonă;

•           Voi continua să atrag fonduri europene pentru realizarea unor investiții care să crească atractivitatea turistică a stațiunii și să crească gradul de confort al localnicilor;

•           Voi continua parteneriatul cu cetățenii, bazat pe respect, corectitudine, transparență decizională și implicare activă în problemele fiecăruia;

•           Voi continua dialogul social, atât prin întâlniri cu membrii comunității, cât și online, pe website-ul primăriei, pe rețelele sociale;

•           Voi continua susținerea intereselor reale, nu a celor conjuncturale, ale orașului;

•           Voi continua să sprijin educația, formarea profesională continuă, în scopul creșterii șanselor de reușită ale fiecăruia într-un mediu de viață atât de competitiv;

•           Voi continua să construiesc, să dezvolt, să modernizez, în folosul cetățenilor și turiștilor, lăsând totuși amprenta timpurilor memorabile asupra orașului;

•           Voi continua tradiția organizării anuale a “Festivalului Florile Govorei”, uitând de criza financiară, lipsuri și îndoieli, doar pentru a oferi un plus de bucurie partenerilor mei de o viață: cetățenii orașului Băile Govora.

Comandat de Partidul Naţional Liberal

 CMF: 21200012

realizat de SC  INFOTOUR SRL 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *