MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA PROIECTE REALIZATE ȘI PROIECTE VIITOARE, PE DOMENII STRATEGICE
 1. SĂNĂTATE
 • 31 de milioane euro, investiți în sănătatea vâlcenilor (proiecte finalizate, în execuție sau în procedură de licitație)
 • 4 milioane euro, aparatură medicală de ultimă generație, pentru SJU Vâlcea: aparat EKG, aparat ultrasonic SONOPET, ecograf UPU, paturi digitalizate la Secția ATI, sterilizator cu abur, endoscop, aparatură Secția Radiologie etc.
 • Am adus primul RMN și primul mamograf din istoria Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
 • Am finalizat lucrările de modernizare a saloanelor și a sălilor de naștere și avem în execuție lucrări de consolidare a clădirii Maternității
 • Am reabilitat spațiile Policlinicii cu Plată, locație unde își va desfășura activitatea Centrul de Transfuzie Sanguină Vâlcea
 • Am înființat Centrul de Permanenţă din Ostroveni, proiect realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea
 • Spălătoria de la Spitalul Nr. 2 reamenajată

PROIECTE VIITOARE ÎN SĂNĂTATE

 • Vom avea cele mai bune spitale din regiune!

Pentru realizarea acestui obiectiv, continuăm proiectele începute, dar am demarat și noi proiecte, precum:

 • Reabilitarea, în integralitate, a clădirii Maternității
 • Modernizarea, extinderea și dotarea cu aparatură a: Unității de PrimiriUrgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea
 • Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din cadrul„SpitaluluiVechi” – SpitalulNr. 2, respectiv: Oftalmologie, Psihiatrie 2, de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, Dermato-Venerice și Infecțioase și Compartimentul de Psihiatrie Infantilă
 • Realizarea unui Centru de Radioterapie și Tratamente Oncologice în curtea secției SJU Vâlcea, din strada Remus Bellunr. 3
 1. PROTECȚIE SOCIALĂ
 2. Anual, în protecția socială, s-au investit, în medie, 22 de milioane euro, fonduri proprii ale județului, guvernamentale și europene
 3. Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Comunitare – aproape de recepția finală

PROIECTE VIITOARE ÎN PROTECȚIA SOCIALĂ

Continuăm investițiile!

 • Vom construi căsuțe de tip familial, în două locații situate în municipiul RâmnicuVâlcea
 • Vom înființa Centrul Social Multifuncțional, în zona Troianu, RâmnicuVâlcea
 1. INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU

Vom rezolva problemacolectării și depozitării deșeurilor!

Licitația pentru realizarea primului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor, la Roești, investiție în valoare de circa 138 milioane lei, se află la final, iar colectarea și depozitarea deșeurilor

 • După aprobarea înAdunarea Generală a ADI Salubrizare, va intra în procedură de licitație.
 • Vom reabilita rețelele primare și secundare ale CET Govora S.A.printr-un proiect ce va asigura un sistem de termoficare eficient, un consum optim la tarife suportabile, dar și reducerea nivelului de emisii de gaze și a alte orpoluanți

PROIECT VIITOR:

 • Vom construe în parteneriat public-privat o centrală de cogenerare de înaltă eficiențăpe gaze naturale sau alți combustibili alternativi, care să asigure furnizarea agentului termic populației din Râmnicu Vâlcea și care să producă energia necesară funcționării zonei industriale.
 1. CULTURĂ

Am alocat fonduri pentru susținerea evenimentelor culturale, destinate tuturor categoriilor de vârstă, precum:

 • Festivalul „ColinduluiVâlcean”
 • Festivalul „CălușuluiVâlcean”
 • Festivalul de muzicăelectronică „Deep Forest Fest”,
 • Spectacolul „Cu drag, de la Vâlcea. La mulțiani, România!”
 • Spectacolul „Cu drag, de la Vâlcea. Deșteaptă-te, române!

Toate instituţiile de cultură subordonate au beneficiat de sprijin și finanțări pentru modernizare:

 • La Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea: buget record pentru achiziționarea de carte, achiziționarea unei tipografii și înființarea Centrului Cultural Românesc „Antim Ivireanul” la Parla, Spania;
 • La Muzeul Satului Vâlcean: am sprijinit amenajarea unui amfiteatru, cu o capacitate de 400 de locuri și reconstituirea vechii primării Genuneni;
 • La Teatrul Anton Pann: am investit în recondiționarea fațadei clădirii și a terasei situate la mansardă, în modernizarea sediului și în achiziționarea copacului Wi-Fi.
 • Am realizat acțiuni specifice și vom continua parteneriatele cu asociațiile culturale (Forumul Cultural al Râmnicului, Asociația Seniorilor Vâlceni etc.)
 • Am reînființat Fanfara Județeană „Constantin Brâncoveanu”.În anul 2021, vom organiza, la Vâlcea, primul Festival Național al Fanfarelor Militare
 • EDUCAȚIE
 • Pentru prima dată, olimpicii și elevii de nota 10 au fost premiați, în cadrul evenimentului “Gala Educației”
 • Am reabilitat ȘcoalaPopulară de Arte și Meserii din Râmnicu Vâlcea, în care își desfășoară activitate a peste 500 de elevi. Tot aici, a fost realizat și un studio de înregistrări modern, cu aparatură de ultimă generație

PROIECTE VIITOARE:

 • Vom înființa Cyber Smart Academy – proiect în cadrul căruia vom realize investiții de tip cluster care să asigure tinerilor pregătirea și specializarea profesională în domeniul IT, cât și realizarea de parteneriate cu societăți și operatori din domeniu, în scopul preluării și angajării acestora. Prin proiect ne propunem și realizarea unui parc IT în județul Vâlcea.

Vom dezvolta învățământul profesional, în vederea incluziunii pe piațamuncii,

 • Prin stabilirea unui parteneriat întreșcolile profesionale și operatorii economici (învățământul dual)
 • TINERET ȘI SPORT
 • Am susținut financiar echipa de handbal SCM Râmnicu Vâlcea și toate echipele de fotbal din județ
 • Am organizat evenimente de recunoaștere, pentru sportivii vâlceni cu rezultate deosebite obținute la competițiile naționale, europene sau mondiale, precum „Gala Fotbalului Vâlcean” și „Gala Sportului Vâlcean”

       PROIECTE VIITOARE:

Vom continua să susținem sportul vâlcean!

 • Ne-am propus să amenajăm, în proximitatea Municipiului RâmnicuVâlcea, o bază sportivă cu terenuri pentru fotbal, tenis și atletism, în care sportivii şi antrenorii vor avea acces gratuit
 •  Echipa de fotbal a județului Vâlceava fi reînființată
 • Vom achiziționa echipamente sportive și truse medicale pentru toateechipele de fotbal din județ
 • Credem în tineri și în puterealor și, de aceea, am demarat procesul de constituire a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret
 • ADMINISTRAȚIE
 • Am dezvoltat un system unitary șisustenabil de management al calității, la nivelul Consiliului Județean Vâlcea și al altor 12 instituții publice din subordinea sa, în scopul optimizării proceselor orientate către beneficiari
 • Implementăm proiectul european “Județul Vâlcea – Orizont 2030”, prin care ne propunem:     
 • implementarea digitalizăriia ctivităților Consiliului Județean Vâlcea și crearea facilităților de acces online la serviciile pe care le oferim cetățenilor
 • elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabila a Județului Vâlcea pentru perioada 2023 – 2030,
 • crearea portofoliu de proiecte pentru următoarea perioadă de programare

Comandat de Partidul Social Democrat Vâlcea

 CMF: 21200019

realizat de SC  INFOTOUR SRL 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *