Emil Liviu Terteci: ” Primar pentru toţi”

PROGRAM ELECTORAL ALEGERI LOCALE SLĂTIOARA 2020

  Eu, Emil Liviu Terteci fiul lui Ion Terteci (profesor) și Maria Terteci (învățătoare), născut pe 03.01.1978, absolvent în anul 2000 al facultății de Matematică – Informatică la Universitatea din Craiova (urmând tradiția familiei) și în anul 2010 al masterului Managementul organizațiilor la Sibiu, sunt de 20 de ani profesor de informatică la Liceul „C. Brâncoveanu” – Horezu, iar de 12 ani administrez o firmă care are 10 angajați.

Sunt căsătorit și am un băiețel de 2 anișori.

 Am ajuns la maturitate politică, fiind ales în două legislaturi consilier local (2008-2012, 2012-2016), din 2016 nu m-am mai implicat politic, dar, văzând problemele reale ale oamenilor și comunității, m-am hotărât să candidez pentru a fi „Primar pentru toți”: transparență, corectitudine, eficiență, implicare.

Infrastructură

– Demersuri, împreună cu Consiliul Județean pentru reabilitarea tuturor drumurilor județene din localitate, iar, acolo unde este cazul, reasfaltarea.

– Asfaltarea drumurilor de acces, ulițe sătești din satele comunei, precum și betonarea acostamentelor și rigolelor pentru scurgerea în condiții optime a apei pluviale:

1.Milostea: Drumul Luculeștilor, Drumul Mogoșenilor, Drumul Florescu, Drumul Muscalilor, Drumul Pruneștilor, Drumul Stroescu, Drumul Ciolofan, Drumul Preda, Drumul Angheluță, Drumul Stăncioi, Drumul Patroi, Drumul Todeci, Drumul Răducanu, Drumul Rogovenilor, Drumul Tomeștilor, Drumul Troiță

2.Rugetu: Drumul Preot Mihăilescu și atele;

3.Mogești: Drumul Robeci și altele;

4.Slătioara – Coasta Cerbului: Drumul Nicu lui Maiuru, Drumul Costescu și altele;

5.Slătioara: Terminarea asfaltării Drumului Mănăsești-Cociobi;

6.Drumuri de interes local și comunal: Drumul Ghiorghită-Cocioabă, Drumul Cumpene Văi, Drumul Anghelescu, Drumul Tivrea (Armăsarului) și altele

Pietruirea de drumuri sătești: Drum Măgura-Mănăsești, Drum Măgura-Gorunești;

Construirea unor punți pietonale și întreținerea celor existente: Punte la Ionică Ion peste râul Cerna – sat Rugetu; Punte la Murgu peste râul Cerna – sat Rugetu; Punte la Drăgulescu,Valea Plopilor, Izlaz – sat Slătioara, Punte la Ciucă – Milostea, Punte la Nițescu – Slătioara și altele;

– Consolidarea malurilor albiei pâraielor pe ambele ramuri, în punctele care prezintă istoric de risc la calamități naturale;

– Consolidarea zonelor cu alunecări de teren, inclusiv prin plantarea de salcâmi;

–  Parcări amenajate în punctele de interes ale comunei;

– Delimitarea izlazului, pentru siguranța traficului rutier;

– Modernizarea și întreținerea iluminatului public în comună;

– Amenajări de alei pietonale în comună;

– Repararea și întreținerea tuturor drumurilor existente, unele cu probleme majore (Coasta Cerbului; Chivu-Drăgulescu, etc.)

Apă și canalizare

– Extinderea și întreținerea rețelei de apă și canalizare către toate gospodăriile din comună;

– Întreținerea corespunzătoare a puțurilor de apă și construirea cel puțin a unui puț;

– Demersuri pentru reconfigurarea rețelei de apa și canalizare (unde este cazul), astfel încât să fie eliminate deficiențele majore constatate pe teren.

Gospodărire comunală

– Îngrijirea vegetației de pe marginea drumurilor și a spațiilor verzi.

– Curățarea periodică de gunoaie a albiilor râurilor.

– Soluții pentru stoparea și evitarea aruncării gunoaielor în alte zone decât în cele special amenajate.

– Folosirea eficientă a utilajelor primăriei în vederea reabilitării drumurilor locale de acces și a altor probleme ale comunei;

Economie și turism

– Consilierea și sprijinirea locuitorilor privind accesarea fondurilor europene pentru dezvoltarea de microferme agricole și zootehnice, dar și pentru IMM-uri;

– Încheierea de contracte cu producătorii de legume și fructe în vederea creării unui centru de colectare și achiziție a acestora.

– Înființarea de asociații la nivel de localitate;

– Atragerea de investitori (mai ales în producție) pe raza comunei, pentru crearea de locuri de muncă;

Cultura, Sport, Educație și Timp liber

– Amenajarea unor Cluburi ale Pensionarilor, centre de agreement;

– Amenajarea de locuri de joacă pentru copii și zone de agrement în toate satele sau punctele importante (Milostea, Gorunești, Cumpene, Școala Veche, etc.);

– Construirea unui teren sintetic de sport în punctul Cumpene sau punctul Școala Veche;

– Activități culturale, concerte în aer liber, hore populare etc. când acestea vor fi premise;

– Ziua localității, sărbătoare în mediul rural.

– Sprijinirea parohiilor pentru conservarea și întreținerea patrimoniului bisericilor și înființarea unei noi parohii la cererea enoriașilor;

– Acordarea unor burse de merit elevilor cu rezultate deosebite la concursuri și olimpiade.

– Acordarea unor recompense financiare tinerilor căsătoriți, dar și celor care sărbătoresc 50 de ani de căsnicie.

Proiecte vitale pentru Slătioara

– Înființarea unui compartiment în cadrul primăriei și cooptarea unui specialist în accesarea fondurilor europene, precum și asigurarea consultanței pentru persoanele care vor să acceseze atât proiecte europene, cât și proiecte guvernamentale destinate cetățenilor sau firmelor.

– Transparență totală în cheltuirea banului public.

– Ședințele de consiliu local vor fi prezentate public online (audio-video) live.

– After-school și Grădiniță cu program prelungit.

– Demersuri pentru înființarea unei rute zilnice regulate spre și dinspre dispensar, din toate satele comunei.

– Extinderea anumitor cimitire prin cumpărarea de teren.

– Demersuri pentru cadastrarea gratuită a proprietăților, clădirilor, terenurilor și pădurilor.

*Majoritatea proiectelor (lucrărilor) vor fi realizate din fonduri europene.

*Proiectele și investițiile la nivel de comună vor fi făcute în ordinea urgențelor și sugestiilor majorității locuitorilor.

Material comandat de Partidul Naţional Liberal, cod AEP 21200012, executat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *