1. Extinderea rețelei de alimentare cu gaze prin Programul național de racordare a populației și consumatorilor non-casnici la rețeaua e distribuție a gazelor naturale. 
  • Înființarea și dotarea Centrului medical e permanență și ambulatoriu Băbeni și înființare dispensar medical în satul Valea Mare, prin subprogramul național „Unități sanitare” al Companiei Naționale de Investiții.
  • Reabilitarea tuturor blocuilor de locuințe din oraș, prin subprogramul „Reabilitare blocuri de locuințe”al Companiei Naționale de Investiții.
  • Introducerea apei potabile și canalizării funcționale în întreaga localitate, prin subprogramul „Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă” al Companiei Naționale de Investiții!
  • Construirea, și înființarea unui centru medical de recuperare și de asistență familială și vârstnici, prin accesarea fondurilor europene.
  • Construirea unui ansamblu educațional „Creșe – rădinițe-afterschool” prin accesarea de proiecte europene de dezvoltare pentru educație.

INFRASTRUCTURĂ

# Înființarea unui parc industrial cu facilități pentru investitori prin parteneriat public-privat pentru apariția locurilor de muncă.

# Construirea unui cartier rezidențial de locuințe prin parteneriat public sau privat.

# Accesarea de fonduri europene pentru sprijinirea tinerilor investitori și susținerea mediului de afaceri prin programe europene de dezvoltare.

# Achiziția unor microbuze pentru asigurarea transportului gratuit între satele Pădurețu – Români – Tătărani – Valea Mare și punctele de interes local prin proiect european de dezvoltare urbană „Înființarea traseului urban între cartierele orașului Băbeni!”

# Reabilitarea și modernizarea prin construcția de rigole și podețe, asfaltare și semnalizare a drumurilor din localitate afectate de calamități prin subprogramul „Lucrări în primă urgență”,al Companiei Naționale de Investiții.

# Reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor care necesită intervenții prin subprogramul”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”,al Companiei Naționale de Investiții.

# Trecerea proiectului inițiat în anul 2016, la finalul primului mandat, de modernizare a străzilor Unirii, Ungureni, Uzinei, pentru finanțare în subprogramul”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean, al Companiei Naționale de Investiții, pentru a degreva bugetul local de datoria angajată.

# Amenajarea corespunzătoare a trecerilor la nivel peste calea ferată existente în orașul Băbeni, în special în zona centrală, pe străzile Bistriței și Petrolului și pe DJ 677F;

# Realizarea unor trasee pentru piste de biciclete:          

a) traseul 1 – Stația CFR Băbeni – str. Dragoș Vrânceanu –  str. Parc – zona centrală (2,12 km.)

b) traseul 2 – str. Unirii de la intersecția cu str. Vrânceanu – str. Uzinei – incinta Uzinei Mecanice (L = 2,49 km.)

c) traseul 3  str. Serafimești de la intersecția cu str. Unirii – str. Ungureni – str. Români – până la limita cu Pădurețu.

SPORT -CULTURĂ

            # Reintroducerea Casei de Cultură „Dragoș Vrânceanu” în circuitul cultural național și internațional prin Programul European de Susținere a Identității Culturale.

#Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Cămin Cultural în satul Români prin subprogramul Așezăminte Culturale de la Compania Națională de Investiții.

            # Finanțarea proiectelor pentru copii și tineri în toate domeniile de activitate din bugetul local și prin parteneriate publice.

            # Susținerea echipelor de fotbal/ grupe de karate / ansambluri de dansuri populare/ fanfară pentru participarea în competiții județene, naționale și internaționale prin programe naționale și europene.

            # Asigurarea accesului tinerilor și a tuturor celor interesați, cu titlu gratuit, în bazele sportive ale localității, fără a perturba programul școlar, cel puțin o zi pe săptămână.

             # Reînființarea fanfarei copiilor și susținerea ansamblului folcloric „Dor”, de pe lângă Casa de Cultură Dragoș Vrânceanu, prin accesarea fondurilor locale, guvernamentale și europene.

            # Amenajare patinoar în Parcul Central prin subprogramul „Patinoare artificiale” de la Compania Națională de Investiții.

            #  Înființare sală de cinema 3D prin subprogramul „Săli de cinema”, al Companiei Naționale de Investiții.

            #Continuarea parteneriatului european de înfrățire a localităților Băbeni (România)-Zbuzcyn(Polonia)

            #    Amenajare sală de fitness

            #    Editarea unei publicații culturale

            #    Achiziționarea de costume populare și instrumente muzicale pentru ansamblul folcloric „Dor”.

SĂNĂTATE, PROTECȚIA MEDIULUI, SOCIAL

          # Înființarea unui sistem de iluminat public modern prin programul de investiții al Agenției Fondului de Mediu.

            # Schimbarea reţelei electrice şi producerea de energie din resurse regenerabile (solară, eoliană, biomasă şi cogenerare). Realizarea unui sistem de iluminat public prin utilizarea de resurse regenerabile;

            # Crearea şi dotarea corespunzătoare a unor centre de asistenţă socială a persoanelor aflate în dificultate;

# Înfiinţarea unui Centru de pregătire şi reconversie profesională a populaţiei disponibilizate;

# Diversificarea profilelor existente prin crearea unor centre educaţionale specifice activităţilor din zonă (agricultură, meşteşuguri, turism);

# Amenajare cabinet medical școlar și cabinet medical stomatologic școlar pentru unitățile școlare prin subprogramul „Unități și instituții de învățământ de stat”, de la Compania Națională de Investiții.

# Construire şi amenajare adăpost temporar pentru persoane fără locuinţă.

# Înfiinţarea unor centre de petrecere a timpului liber pentru persoanele de vârsta a III-a (Centru de zi pentru vârstnici);

# Dezvoltarea parteneriatelor între administraţia publică şi ONG-uri pentru creşterea calităţii serviciilor sociale oferite;

# Implementarea principiul de colectare a deșeurilor menajere după principiul „plătești cât arunci”;

# Rezolvarea problemei privind plata consumului de apă potabilă și apă uzată menajeră conform repartitoarelor individuale de consum în zona Blocuri;

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

            #  Dotarea SVSU Băbeni cu autoutilitară pentru intervenţii rapide;

# Amenajare stații călători în vederea asigurării condițiilor optime de aşteptare, informare, îmbarcare şi debarcare;

# Achiziționarea de utilaje de deszăpezire şi descarcerare.

                                                            AGRICULTURĂ

# Crearea unor asociaţii, parcuri industriale/agricole în vederea creşterii gradului de cooperare al operatorilor privaţi;

# Dotarea cu utilaje performante a operatorilor industriali şi agricoli;

# Achiziţionarea de autoutilitare de colectare, autocompactoare, recipienţi şi amenajare puncte de colectare;

# Realizare lucrări de îmbunătăţiri funciare;

# Realizare împăduriri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului şi solului;

# Crearea unui sistem local de irigaţii;

#  Îndiguirea canalului colector Râioasa;

ÎNVĂȚĂMÂNT

# Premierea elevilor cu performanţe la concursurile naţionale şi internaţionale;

# Înfiinţarea şi dotarea a două Grădiniţe cu Program Prelungit în Valea Mare şi Băbeni – Centru;

# Organizare şi întocmire calendar de manifestări şi evenimente culturale, festivaluri anuale de promovare a valorilor locale (gastronomie, turism, prelucrarea lemnului);

# Înfiinţarea unor centre de petrecere a timpului liber pentru elevi (Clubul Copiilor).

# Amenajarea unei săli de festivităţii în incinta Liceului „George Ţărnea” Băbeni;

# Amenajarea şi dotarea laboratoarelor Liceului „George Ţărnea” Băbeni;

O ALTFEL DE ADMINISTRAȚIE

            #Eliberarea on-line a actelor de autoritate (Plăți Impozite și taxe locale, Certificate de Urbanism şi Autorizații de Construire) utilizând planificarea în Sistem Informațional;

# Realizarea unor planuri urbanistice zonale pentru lotizarea amplasamentelor;

# Organizarea şi includerea în Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare şi Grupuri Locale de Acţiune în vederea atragerii de fonduri guvernamentale și europene;

# Legătură directă cu primarul și consilierii locali prin întâlniri zonale cu cetățenii;

# Realizarea unui site de dialog direct al administrației publice cu cetățenii

# Premierea cuplurilor care sărbătoresc „Nunta de Aur”;

# Premierea persoanelor văduve care nu se încadrează la premierea cuplurilor pentru Nunta de aur, dar au petrecut 50 de ani din viață în orașul Băbeni;

# Premierea tinerilor care au împlinit 18 ani;

# Premierea tinerilor căsătoriți;

# Premierea fiecărui nou-născut locuitor al orașului Băbeni.

TURISM, CULTE

# Susţinerea bisericilor din localitate;

# Sprijinirea construcţiei de capele mortuare la bisericile din localitate!

# Organizarea de târguri și expoziții care să valorifice și să stimuleze activitățile de artizanat şi cele meşteşugăreşti, specifice zonei;

# Amenajare trasee turistice şizone atractive din punct de vedere turistic, cu accent pe obiectivele culturaleecumenice şi istorice din zonă;

# Înființarea unui centru de promovare şi informare turistică în orașul Băbeni; # Realizarea unui site de promovare a produselor turistice ale zonei

Comandat de Partidul Naţional Liberal Vâlcea

 CMF: 21200012

realizat de SC  INFOTOUR SRL 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *