„Ca fiu al acestei minunate localități am simțit obligația de a dărui o parte din experiența și priceperea mea pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale consătenilor mei, iar împreună cu ei am realizat pași importanți pentru dezvoltarea vieții economice și sociale a comunității.

În continuare, îmi doresc ca localitatea Gușoeni să beneficieze de o infrastructură economico-socială modernă, care să atragă tinerii și investitorii, să ducă la o creștere demografică și stabilă a populației, concretizată într-o dezvoltare rurală durabilă.

Candidez pentru continuarea dezvoltării socio-economice a localității, prin realizarea investițiilor necesare cetățenilor comunei Gușoeni și pentru  asigurarea unui mediu al calității vieții la standarde europene”, spune primarul localităţii Guşoeni, Nicolae Concioiu.

Comuna Guşoeni cunoaşte o altă dinamică sub mandatul primarului Nicolae Concioiu

Nicolae Concioiu se bucură de multă simpatie în rândul cetăţenilor comunei, câştigând detaşat trei mandate de primar în urma exprimării opiniei cetăţenilor din Guşoeni. Numirea sa în funcţia de primar a fost doar începutul reconstruirii localităţii, mai ales în privinţa utilităţilor, care erau aproape inexistente în zonă.

Candidează pentru un nou mandat  fiindcă şi-a  propus să dezvolte comuna în continuare, în vederea creării celor mai bune condiţii pentru cetăţeni. În localitatea Guşoeni s-au asfaltat drumurile comunale, în centrul localităţii s-a ridicat un aşezământ cultural, iar în localitate se  construieşte din temelii cea mai modernă grădiniţă. Tot la capitolul infrastructură educaţională putem vorbi şi despre proiectul de modernizare a şcolii, investiţie care s-a finalizat anul trecut. Localitatea este conectată la internet, şcoala are accesibilitate în acest sens. Referitor la înfiinţarea sistemului de distribuţie a gazelor, primăria a încheiat contractul de concesionare. Prin urmare, anul acesta se va lucra la proiectul de înfiinţare a sistemului de gaze în localitate. În cadrul proiectului se vor construi 13 kilometri de reţea de gaze, cuprinzând aproximativ toate cele 900 de gospodării ale localităţii:

„Comunitatea este conştientă că sistemul de gaze este un lucru bun, pentru că atât lemnul, cât şi cărbunele devin din ce în ce mai greu de procurat şi sunt destul de scumpe”, spune primarul localităţii Guşoeni, Nicolae Concioiu.

            Obiective realizate în mandatul 2016-2020

1. Reabilitarea Școlii Gimnaziale Gușoeni;

2. Asfaltarea drumului comunal DC 86 Spârleni – Dealu Mare – Bălșoara;

3. Asfaltarea drumului din Măgureni către Lac și către Biserică;

4. Amenajarea și pietruirea drumurilor: Dadiciu, Carabuca, Codroaia, Zorilor, Ursoaia, Valea Rudarilor și Năgrăpița;

5. Construirea și inaugurarea Căminului Cultural Gușoeni;

6. Amenajarea Centrului Civic în fața Primăriei și a Căminului Cultural;

7. Refacerea zonei de drum calamitată la km 4+000 din DC 85 Gușoianca;

8. Amenajarea albiei pârâului Gușoianca în zonele inundabile;

9. Introducerea internetului gratuit prin accesarea programului european WiFi4EU în zonele publice din fiecare sat;

10. Înființarea Sistemului de Iluminat Public Stradal – Inteligent;

11. Construirea, punerea în funcțiune și racordarea la RED 20kW a Centralei Electrice Fotovoltaice;

12. Construirea și punerea în funcțiune a releului de telefonie mobilă prin rețeaua Digi – RDS&RCS.

13. Reabilitarea, întreținerea și sprijinirea bisericilor și cimitirelor din comuna Gușoeni.

14. Continuarea organizării evenimentelor culturale cu ocazia sărbătorilor: „Ziua comunei”, „Fiii satului”, „Ziua femeii” ș.a;

15. Amenajarea drumurilor de exploatare pentru accesul la terenurile agricole și forestiere;

16. Punerea în funcțiune a sistemului de supraveghere video din comună;

17. Menținerea taxelor și impozitelor la nivel minim;

18. Susținerea și implicarea în activitățile sportive și culturale din localitate;

19. Modernizarea și dotarea cu aparatură și birotică a activității administrative;

20. Atragerea de investitori prin organizarea șantierului gazoductului BRUA pe teritoriul comunei și înființarea de noi locuri de muncă.

            Obiective propuse 2020 -2024 

1. Punerea în funcțiune a investiției „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Gușoeni”;

2. Punerea în funcțiune a investiției finanțate prin fonduri europene „Înființare sistem de apă în comuna Gușoeni”;

3. Punerea în funcțiune a investiției finanțate prin fonduri europene a „Sistemului de canalizare și stație de epurare în comuna Gușoeni”;

4. Continuarea asfaltării străzilor și ulițelor de interes local în lungime totală de 13,3 km, conform proiectelor înaintate la Ministerul Lucrărilor Publice în anul 2019;

5. Finalizarea construcției și punerea în funcțiune a Grădiniței cu program prelungit;

6. Finalizarea construcției – extinderii și dotarea cu aparatură medicală a Dispensarului medical; 

7. Construirea sălii de sport școlare prin Compania Națională de Investiții.

8. Continuarea modernizării și dotării complexului sportiv;

9. Reabilitarea și amenajarea clădirii (fostă Consumcoop) pentru desfășurarea unor activități în interesul cetățenilor;

10. Înființarea unui centru multifuncțional pentru persoane vârstnice sau vulnerabile.

11. Extinderea rețelei de internet gratuit WIFI4EU ;

12. Extinderea sistemului de iluminat public stradal inteligent;

13. Eficientizarea sistemului de colectare și reciclare a deșeurilor;

14. Continuarea acțiunilor de sprijinire și întreținere a bisericilor din localitate;

15. Efectuarea lucrărilor de refacere a zonelor calamitate din drumurile comunale, conform aprobării de finanțare;

16. Introducerea în toată localitatea a internetului de mare viteză;

17. Continuarea lucrărilor de amenajare a Centrului Civic în zona Dispensarului medical, magazinului Annabella și fostei clădiri Consumcoop;

18. Continuarea organizării evenimentelor culturale din viața comunității;

19. Continuarea dotării și amenajării Școlii Gimnaziale;

20. Reabilitarea, modernizarea și dotarea sediului Primăriei Gușoeni;

21. Amplasarea stațiilor de călători moderne, echipate cu panouri de informare a cetățenilor;

22. Achiziționarea unui utilaj multifuncțional;

23. Înfrățirea comunei Gușoeni cu alte localități din țară și din străinătate;

24. Includerea localității în circuitul turistic monahal și viticol din județ;

25. Atragerea în continuare de investitori și crearea de noi locuri de muncă.

26. Extinderea Centralei Electrice Fotovoltaice de la 80 Kw la capacitatea de 0,5 MW.

27. Modernizare zone pietonale și înființare piste de biciclete;

28. Înființarea Ansamblului Folcloric din Gușoeni;

29. Regularizarea, prin îndiguire, a albiei pârâului Gușoianca, în zonele expuse riscului de inundație;

30. Implementarea de proiecte educaționale dedicate tinerilor din localitate.    

ECHIPA MEA:

Concioiu Nicolae

Paraschiva Constantin  Cristian

Concioiu Marin

Rusoiu Dumitru

Bîzoi Mihai

Parcea Eugen

Lăutaru Ilie

Enache Ion

Hoțaru Claudiu Vasile

Enache Ion-Silviu

Pană Gheorghe

Mălăescu Alina Ana Maria

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *