Daniel Băluţă, primarul investițiilor de succes la Vaideeni

Daniel Băluţă a intrat pentru a treia oară în competiţia electorală în vederea câştigării fotoliului de primar al localităţii Vaideeni.

Administrează de 8 ani comuna Vaideeni, unde aproape de fiecare data a fost ales cu un procent covârşitor din voturile cetăţenilor. Lui Daniel Băluţă nu i-a lipsit relaţia cu cetăţeanul şi poate că acest lucru a fost esenţial în câştigarea funcţiei de primar al localităţii două mandate consecutive. Înainte să ajungă în administraţia locală, social-democratul din Vaideeni a lucrat în domeniul financiar, iar experienţa din acest domeniu a uşurat sarcinile pe care, ulterior, din postura de primar a fost şi este nevoit să le rezolve:

 „Faptul că am lucrat în domeniul financiar m-a ajutat foarte mult, pentru că am venit dintr-un sistem în care am lucrat cu oamenii şi este important să înţelegi cum se pun toate problemele, din punct de vedere fiscal, pentru că, până la urmă, totul se rezumă la bani. Şi în primărie se întâmplă acelaşi lucru, absorbţia fondurilor a fost şi este primordială, dacă nu ai bani nu poţi să ajuţi comunitatea.  Drumul spre o Europă civilizată trece şi prin Vaideeni, dar cu bani atraşi pentru investiţii”, a declarat prim-gospodarul din Vaideeni.

Acesta a reuşit, în timpul mandatului, să ducă la îndeplinire foarte multe dintre obiectivele pe care şi le-a propus acum patru ani.

Daniel Băluţă: „M-am angrenat în această luptă pentru că mi-am dorit ca localitatea să redevină ce a fost cândva”

În 2012, Daniel Băluţă s-a aruncat în luptă pentru fotoliul de primar deoarece îşi dorea ca localitatea în care s-a născut să redevină una de primă importanţă. Înainte de anul 1989, comuna Vaideeni a fost cea mai renumită din judeţ. Totodată, social-democratul Daniel Băluţă a fost conştient că munca de primar necesită mult timp, răbdare, şi că va fi nevoit să facă eforturi suplimentare pentru a da o nouă faţă localităţii:

„M-am angrenat în această luptă pentru că mi-am dorit ca localitatea în care m-am născut să redevină ce a fost cândva. Înainte de ’89, Vaideeniul era cea mai renumită comună din judeţ. Aici întotdeauna au fost oameni bogaţi şi sunt în continuare. Deşi sunt plecaţi prin diferite locuri, toţi ştiu că sunt din Vaideeni şi sunt mândri de lucrul acesta”, a precizat primarul.

Accesarea fondurilor europene, o prioritate pentru Vaideeni

Astăzi, Primăria Vaideeni are proiecte europene în valoare de aproximativ 10 milioane de euro şi alte câteva investiţii noi, în valoare de aproximativ 5 milioane de euro sunt în aşteptare în vederea finanţării. Cu bani europeni atraşi, la Vaideeni s-a reuşit prin Programul Operaţional Capital Uman demararea unui proiect amplu care, pe lângă două obiective de infrastructură privind reabilitarea remizei şi a spaţiului de agrement de la şcoală, poate cuprinde şi incluziunea socială pentru elevi şi protecţie în tot ceea ce înseamnă asistenţa medicală, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea unor măsuri integrate. Valoarea investiţiei este de 5 milioane de euro şi se află în al doilea an de implementare. Prin intermediul acestui program, aproximativ 600 de persoane defavorizate beneficiază de implementarea măsurii:

„Pentru accesarea fondurilor europene am depus proiecte pentru infrastructura de drumuri locale, modernizarea drumurilor agricole, modernizarea Căminului Cultural şi a şcolii vechi. Sperăm să atragem mult mai mulţi bani europeni, dar, din păcate, sumele alocate din fondurile europene au fost consumate într-un timp record. Fac această precizare pentru că, de un an şi jumătate, nu mai avem linii de finanţare deschise”, spune primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă.

Investiţii realizate și în curs de finalizare

 • Extinderea și renovarea clădirii Primăriei Vaideeni.
 • Amenajare Centru Civic.
 • Reabilitare, modernizare, dotare și extindere dispensar uman din satul Vaideeni, Comuna Vaideeni
 • Înfiinţare centru de informare turistică
 • Construire locuinţe sociale (în parteneriat cu ONG – 13)
 • Restaurare monumentul eroilor din Comuna Vaideeni
 • Realizarea amenajamentului pastoral
 • Restaurare si dotare şcoală (Școala Veche) din ansamblul rural, cu destinaţia expunerii tradiţiilor locale în comuna Vaideeni
 • Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-VIII, Sat Izvoru Rece
 • Înfiinţare și dotare grădiniţă cu 2 săli de grupă, sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
 • Înființare și dotare grădiniță Atârnaţi
 • Extindere și reabilitare Şcoala cu clasele I-IV Atârnaţi
 • Reabilitare Şcoala Mariţa, Comuna Vaideeni
 • Reabilitare Cămin Izvoru Rece și Cămin Marița
 • Parc de joacă, Sat Izvoru Rece
 • Reabilitare reţea de distribuţie apă potabilă în comuna Vaideeni
 • Extindere reţea de canalizare menajeră și racorduri la abonaţi DC138 și DJ 665, Sat Vaideeni, Comuna Vaideeni
 • Modernizarea sistemului de iluminat public si înfiinţarea reţelei de supraveghere cu camere video în comuna Vaideeni
 • Reabilitare Pod Coman – DC 138, sat Vaideeni
 • Reconstruire pod în punctul La Troiţa, sat Izvoru Rece
 • Lucrări de refacere podeţ și amenajare torent situate pe drumul de interes local peste râu, în punctul Baboiu-Dârzu, sat Vaideeni
 • Refacere pod pe DC157, Pct. La Mitică Neamțu
 • Refacere poduri pe DC136 Cerna, Pct. La Mârtan
 • Lucrări de punere în siguranţă a podului peste pârâul Cerna, Pct. La Biserica, Sat Cerna, comuna Vaideeni
 • Lucrări de punere în siguranţă a podului peste Pârăul Valea Plopilor, Sat Izvoru Rece, Pct. La Dumitrescu
 • Refacere Punte Baboiu – Dârzu, sat Vaideeni
 • Refacere Punte Cosmulete, sat Vaideeni
 • Lucrări de refacere punte carosabilă, Pct. Romcescu-Talănci
 • Consolidare maluri pârâul Luncavăţ prin executarea de gabioane şi ziduri de protecţie
 • Reparaţii amenajare torent Valea Plaiului şi torent La Roşianu (Grădiniţă) situate în satul Vaideeni
 • Remediere alunecare teren în pct. La Dumitrescu, sat Izvoru Rece, Comuna Vaideeni
 • Lucrări de consolidare pentru punerea în siguranţă a platformei drumului de interes local Ciorani, pct. Șerban Elena
 • Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, sat Vaideeni – Gabreni, spre Crucea de Piatra, Dealul Ursani, Pades si Floresti (Gabreni, Lazuri, Ciocioi, Padeș,  Hănci, Popești, Atârnați, Afânata, Badulești, Funduri, La Roșianu, Priporu Roșu, Dispensarului, Nisipi, Tanti Lica, La moară)
 • Modernizare drumuri de interes local, comuna Vaideeni, județ Vâlcea (Dealul Cernei, Marița, Drumul Cornetu, Linia Recea, Râpa Recea, Peste Râu, Popești Nisipi, Padeș, Ciocioi, Hârleata, DC154, Cimitirului)
 • Lucrări de refacere a drumului comunal 136, sat Cerna
 • Lucrări de refacere a drumului comunal 138 Valea Seacă, Sat Vaideeni
 • Reparații pe drumul comunal 157 (Talănci), în comuna Vaideeni
 • Refacere drum Ion Ionescu, sat Izvoru Rece, comuna Vaideeni
 • Reabilitare drumuri sătești, vicinale, agricole și forestiere
 • Servicii de împăduriri și protecţia pădurilor în zona Balota
 • Achiziţionare scenă mobilă
 • Achiziţionare buldoexcavator (GAL)
 • Achiziţionare de utilaje pentru deszăpezire şi salubritate (tractor)
 • Amenajare şi întreţinere refugii montane în pct. Ursu şi Căşerie, precum şi

reţea de trasee montane 

 • Program integrat (HOPE):
 • Înfiinţare  centru comunitar pentru persoanele vulnerabile
 • Program de şcoală after school la Şcoala Luca Solomon
 • Pachet de excursii educaţionale periodice şi organizarea de tabere educaţionale  pentru copiii din familii marginalizate ale satului
 • Organizarea periodică de expoziţii cu produse tradiţionale
 • Campanie de igienizare şi deratizare
 • Un program de consiliere profesională a persoanelor marginalizate
 • Un program de calificare a persoanelor vulnerabile fără loc de muncă
 • Dezvoltarea unor afaceri locale finanţate prin ajutor de minimis pentru persoanele vulnerabile din Vaideeni
 • Diverse programe de campanii sociale şi medicale, printre care analize şi consultaţii gratuite
 • Susţinerea și promovarea tradiţiilor si obiceiurilor (anual – Învârtita Dorului, Târg de animale, Festivalul Carvarilor – sculptură cu drujba, festival internaţional de supravieţuire, precum și alte acţiuni, în colaborare cu diverşi parteneri)
 • Susţinerea și promovarea artiştilor locali, ansamblurilor de dansuri, a fluierașilor, producătorilor locali, prin participarea la diferite festivaluri și târguri naţionale și internaţionale
 • Susţinerea echipelor de fotbal Pastorul Vaideeni şi Montana Izvoru Rece
 • Premierea elevilor cu rezultate deosebite, precum și a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie.
 • Promovarea culturală a obiceiurilor și tradiţiilor, dar și istoriei comunei Vaideeni, prin tipărirea a peste 15 cărţi, precum și susţinerea artiştilor locali.
 • Sprijinirea lăcaşurilor de cult prin amenajare, întreţinere și asigurare lemne de foc.

Proiecte începute și de viitor

 • Reabilitare, extindere şi modernizare Cămin Cultural „Vartolomei Todeci”
 • Reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala Gimnazială Luca Solomon
 • Amenajare spațiu de agrement Școala Gimnazială Loca Solomon, comuna Vaideeni
 • Reabilitare și dotare clădire Şcoala Cerna
 • Amenajare spații de agrement (locuri de joacă) în toate satele
 • Sală de sport şcolară cu tribună de 180 de locuri, comuna Vaideeni
 • Bază sportivă
 • Amenajare faleză Luncavăţ (promenadă+spaţiu de joacă)
 • Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Vaideeni și localitățile (Vaideeni, Izvoru Rece, Mariţa, Cornet, Cerna).
 • Înființare reţea de apă și energie electrică, infrastructură rutieră și diverse spații de agrement în zona Ursu – Ursulețul (Adventure Park, domeniu schiabil, transport pe cablu)
 • Refacere podeț pct. Spelboiu, sat Izvoru Rece
 • Colectarea selectivă a deșeurilor
 • Extindere canalizare în toate satele
 • Dezvoltarea infrastructurii de agrement în județul Vâlcea – Adventure Park în pct. Bora
 • Sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public cu leduri
 • Modernizarea rețelei de drumuri locale în Comuna Vaideeni (Băluțarilor, DC137, Drum sătesc Biserică, Marian Olaru, Cornet, Marița, Apa Marița, Drumul Bisericii, Drumul Fântânii, Grădiștea, Târgului)
 • Reabilitare drumuri locale afectate de calamităţi (La Râpa Recea, Bâlâceanca, La Marcu, Biserica (Romceștilor), La Micele, La Jianu, Apa Marița 2, Dealul Mariței, Dealul Roșcăi, Secătura, Guriloaie)
 • Modernizare drumuri agricole (Plaiul Nedeiului, Musița, Laz, Grui, Grindul Bordii, Grindul, Zapodii, Dunga Recii, Priporul Roșu, Loturile lui Cosmulete, De la Didelas, Drumul Văilor, Culmea Zbierii, Valea Mărginelii, Podul Obrejii)
 • Realizare pod pct. Valea Seacă și punte pietonală în pct. Atârnați
 • Refacere pod din satul Izvorul Rece, Pct. Romcescu, Comuna Vaideeni
 • Amenajarea torenților din comuna Vaideeni (peste 30 de torenți)
 • Amenajare spaţii de agrement
 • Modernizare stații de autobuz în comuna Vaideeni
 • Reabilitare clădire Remiza, comuna Vaideeni, județ Vâlcea
 • Centru comunitar integrat în comuna Vaideeni (centru de sănătate)
 • Construire locuințe sociale (în parteneriat cu ONG – 14)
 • Cadastru general
 • Actualizare PUZ
 • Atestarea comunei Vaideeni ca stațiune de interes local şi declararea festivalului păstoresc Învârtita Dorului patrimoniu cultural UNESCO (parteneriat în acest sens cu ONG-uri)
 • Sprijinirea locuitorilor comunei Vaideeni prin înființarea de puncte de gastronomie locală şi staţii de procesare a produselor tradiţionale, atestarea și certificarea meșterilor populari
 • Sprijinirea tinerilor în implementarea proiectelor.
 • Susținerea și promovarea tradițiilor și obiceiurilor
 • Înregistrare produse locale și tradiționale ca produse certificate, recunoscute la nivel european (produs montan, DOP/IGP)
 • Crearea de locuri de muncă prin înființarea de spatii de procesare lapte (centru colectare și prelucrare lapte – atestare Brânză de Vaideeni), carne (abatoare de capacitate mică), lână (fabrică în parteneriat cu alte UAT-uri), centru de colectare fructe și fructe de pădure, reabilitare stâni.

Echipa PSD pentru Consiliul Local Vaideeni:

Balută Achim

Ichim Vasile Cornel

Băncescu Mihăiță

Andreescu Maria-Magdalena

Jianu i. Dumitru

Marian Gheorghe-Alin

Apostoloiu-Bogorodea Radu Florin

Glăvan Constantin-Ghiorghiță

Ciucă Ion-Bogdan

Botocan Irina Maria

Mihai Elena Cristina

Vladu Ovidiu Valerian

Jianu Loredana Iuliana

Jianu Petrișor-Daniel

Perșa Victor-Sebastian

Bondoc Constantin-Janin

Zăvoi Ion

CASETĂ.

„Vaideeni, comuna sufletului meu”

Stimate concetățean,

„Au trecut opt ani deja de când mi-ați acordat încrederea pentru a conduce și a gospodări comuna unde m-am născut, am crescut, trăiesc și muncesc alături de dumneavoastră.

Mi-am dorit și îmi doresc din tot sufletul să facem din comuna sufletului nostru o grădină frumos gospodărită. Cu voia lui Dumnezeu și a dumneavoastră vreau să continuăm ce am început în acești ani, pentru că numai continuitatea poate asigura o dezvoltare armonioasă localității noastre. Întotdeauna  acasă și într-o localitate mai sunt multe de făcut. Am început împreună un „drum nou”, care a schimbat fața comunei noastre, și tot împreună vreau să continuăm să zidim mai departe această cărare a împlinirilor. Am arătat că se poate. Începutul poate a fost mai greu, dar am căutat să aduc viața dumneavoastră mai aproape de normalitate. Acești opt ani nu au fost ușori, am trecut prin multe greutăți de neimaginat pentru alte localități. Am fost loviți de calamități, dar uniți am demonstrat că suntem o comună de oameni puternici, oameni harnici și gospodari. Am ținut fruntea sus chiar și în cele mai grele momente din istoria comunității noastre. Ca exemplu vă pot da evenimentul care a avut loc în urmă cu doi ani, cu doar două zile înainte de Festivalul Păstoresc „Învârtita Dorului”, ediţia a 50-a ediţie, eveniment de mare sărbătoare pentru comunitatea noastră, când întreaga localitate a fost sub ape, iar prin forțele noastre unite am reușit să organizăm unul dintre cele mai frumoase festivaluri. După opt ani de eforturi am învățat în primul rând că adevăratele împliniri sunt cele care se văd în viața de zi cu zi a oamenilor. Am transformat multe dorințe în realitate, dar astăzi mă gândesc la ceea ce mai avem de făcut. Am stat de vorbă cu mulți consăteni. Vă știu durerile și visurile, am muncit împreună și știu că meritați tot respectul și o viață mai bună. Știu ce am de făcut și veți vedea în anul 2024 o față și mai frumoasă a comunei noastre. Sunteți toți oameni deosebiți, creștini adevărați, cu Dumnezeu în suflet, harnici și cugetați. Vă promit o campanie curată, respect și împliniri.

Fie ca Dumnezeu să ne călăuzească pașii pe drumul luminat!”

Cu deosebită considerație, Daniel Achim Băluță.

CMF: 21200019

Comandat de: Partidul Social Democrat Vâlcea

Realizat de SC INFOTOUR SRL

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *