Cifra de afaceri a SC Chimcomplex SA a scăzut în primele şase luni din acest an cu 25,7% comparativ cu primul semestru din 2019

Conform raportului semestrial, cifra de afaceri a SC Chimcomplex SA a scăzut în primele şase luni din 2020 cu 183 de milioane de lei (25,77%) comparativ cu primul semestru din 2019. Veniturile totale au scăzut cu 200 de milioane de lei (27,91%), la 519,94 milioane de lei, din care 516,03 milioane de lei venituri din exploatare, însă compania a redus de asemenea într-o măsură importantă şi din cheltuielile totale (167 de milioane de lei), astfel că profitul din exploatare a fost în semestrul I 2020 mai mic cu 36 de milioane de lei (60%) faţă de semestrul I 2019, cifrându-se la 24,01 milioane de lei. Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2020 au fost de 544,41 milioane de lei, din care 492,02 milioane de lei cheltuieli de exploatare şi 52,39 milioane de lei cheltuieli financiare. Activitatea de bază a SC Chimcomplex SA a fost afectată de pandemia de Covid-19, în sensul scăderii cererii de produse chimice atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă. În semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin faptul că nu s-au mai vândut produse Oxo (oxo-alcooli – afaceri de 90,30 milioane de lei la semestrul I 2019), instalaţia fiind închisă. În contextul Covid-19, vânzarea produselor clorosodice (241,35 milioane de lei la semestrul I 2019, 194,87 milioane de lei la semestrul I 2020) a fost determinată de scăderea preţurilor de vânzare/scăderea cererii ori s-au anulat/redus achiziţiile de către principalul client intern. Încă de la finalul lunii martie s-au anulat foarte multe comenzi de polioli ca urmare a extinderii pandemiei şi declarării stării de urgenţă în ţările ce reprezintă pieţe de desfacere pentru SC Chimcomplex SA. Vânzările de biocide au înregistrat creştere comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În acest context cifra de afaceri a scăzut în semestrul I faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 183 de milioane de lei.

Societatea a înregistrat o pierdere de 27,64 milioane de lei în primele 6 luni

Rezultatul net înregistrat de SC Chimcomplex SA în primul semestru din acest an a fost o pierdere de 27,64 milioane de lei comparativ cu un profit de 570.000 de lei în primul semestru din 2019, influenţat de pierderea financiară care s-a menţinut ridicată (48,48 milioane de lei la semestrul I 2020, faţă de 51,64 milioane de lei la semestrul I 2019). Cheltuielile cu materiile prime şi consumabile, energie şi apă, principalele ale SC Chimcomplex SA, au scăzut de la 493,64 milioane de lei la semestrul I 2019, la 350,81 milioane de lei la semestrul I 2020. Din acestea, cheltuielile cu energia şi apa au rămas în continuare ridicate având în vedere natura lor, la 144,78 milioane de lei la semestrul I 2020, faţă de 163,54 milioane de lei la semestrul I 2019. Cheltuielile financiare în semestrul I 2020, chiar dacă au înregistrat o scădere cu 11 milioane de lei, se menţin la un nivel ridicat, determinate de cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor datoriilor în valută, în special a creditelor bancare şi de costurile creditelor contractate pentru achiziţionarea activelor SC Oltchim SA. Veniturile financiare au fost de 3,9 milioane de lei la semestrul I 2020, faţă de 11,41 milioane de lei la semestrul I 2019, în timp ce cheltuielile financiare au fost de 52,39 milioane de lei la semestrul I 2020, faţă de 63,05 milioane de lei la semestrul I 2019. Rezultatul financiar de minus 48,48 milioane de lei este format din 40 milioane de lei dobânzi credite şi alte cheltuieli financiare şi 8,4 milioane de lei pierderi din diferenţe de curs valutar. Pierderea din diferenţe de curs valutar a fost determinată de instabilitatea monedei naţionale care s-a depreciat de la 4,7793 lei/euro la data de 31 decembrie 2019 la 4,8423 lei/euro la data de 30 iunie 2020. Cifră de afaceri a SC Chimcomplex SA s-a cifrat la 524,22 milioane de lei în semestrul I 2020, cu 25,77% sub cele 706,74 milioane de lei realizate în semestrul 2019, iar cheltuielile de capital (investiţii) la 6 luni 2020 la 32,23 milioane de lei, faţă de 9,98 milioane de lei la 6 luni 2019. Compania avea la 30 iunie 2020 disponibilităţi băneşti de 60,35 milioane de lei, fluxul de numerar net fiind uşor negativ (1,02 milioane de lei). Ca factor de risc ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale menţionăm evoluţia în scădere a preţurilor pe piaţa externă şi evoluţia cursului de schimb valutar, ţinând cont că exportul reprezintă aproximativ 68% din cifra de afaceri. Sumele care trebuiesc plătite de SC Chimcomplex SA într-o perioadă de până la un an se găseau la 30 iunie 2020 la 124,73 milioane de lei, mai mici cu 47,43% decât la 31 decembrie 2019. Sumele care trebuiesc plătite într-o perioadă mai mare de 1 an se regăseau la 30 iunie 2020 la 696,32 milioane de lei, faţă de 598,22 milioane de lei la 31 decembrie 2019. Activitatea care deţine ponderea cea mai mare în venitul realizat de societate în semestrul I 2020, conform codificării CAEN, este 2014 fabricarea altor produse chimice organice de bază. SC Chimcomplex SA achită obligaţiile la bugetul consolidat al statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 30 iunie 2020 este de 10,3 milioane de lei).

Auditorul independent a dat un raport de revizuire a situaţiilor financiare

Raportul de revizuire al auditorului independent asupra situaţiilor financiare interimare ale SC Chimcomplex SA cuprinde situaţia activelor, datoriilor şt capitalurilor proprii, contul de profit şi pierdere, precum şi datele informative şi balanţa dc verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2020. „Conducerea SC Chimcomplex SA este responsabilă de întocmirea şi prezentarea adecvată a acestor situaţii financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2206 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informaţii financiare interimare, pe baza revizuirii noastre. Am desfăşurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internaţional pentru Misiunile de Revizuire 2410 – revizuirea informaţiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entităţii. O revizuire a informaţiilor financiare interimare constă în realizarea de intervievări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare şi contabile şi în aplicarea procedurilor analitice şi a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizuiri este, în mod substanţial, mai redus faţă de domeniul de aplicare al unui audit, desfăşurat în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi, în consecinţă, nu ni se permite să obţinem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit. Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoştinţă de nimic care să ne facă sa credem că situaţiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziţia financiară a entităţii la data de 30 iunie 2020, şi performanţa sa financiară pentru perioada de şase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2206 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici”, se arată în raportul de revizuire al auditorului independent asupra situaţiilor financiare interimare ale SC Chimcomplex SA. Pentru conversia în lei a creanţelor şl datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 30 iunie 2020 comunicate de BNR. Preţul de închidere al unei acţiuni CHOB în data de 26 iunie 2020 a fost de 2,46 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 578,88 milioane de lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *