Anul trecut, pierderi de 31,3 milioane lei şi capitaluri negative de 27,3 milioane lei pentru SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea

Conform datelor Ministerului Finanţelor Publice, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea (o societate înfiinţată în 2013 de SC Ciech Soda România SA pentru a comercializa mărfurile produse în fabrica din Râmnicu Vâlcea) a realizat anul trecut o cifră de afaceri de circa 365 milioane de lei, venituri totale de 375 milioane de lei şi pierderi de 31,3 milioane de lei.

La data de 31 decembrie 2019, SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea avea datorii de 106 milioane de lei şi creanţe de 32 milioane de lei.

Societatea avea anul trecut un număr mediu de salariaţi de 48 de persoane, capitaluri negative de 27,3 milioane de lei, iar tipul de activitate, conform clasificării CAEN, era „Comerţ cu ridicata al produselor chimice”.

În comparaţie, în 2018, societatea a realizat afaceri de 498,5 milioane de lei, venituri totale de 514,5 milioane de lei şi pierderi de 4,58 milioane de lei. Prin contractul de vânzare a pieţei nr. 216/31 ianuarie 2014, SC Ciech Soda România SA a vândut către SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea drepturi de piaţă, acesta însemnând transferul sau vânzarea activităţii efectuate de vânzător înainte de data tranzacţiei (definite în contract ca fiind cu data de 1 ianuarie 2014) reprezentând contractele existente, clienţi, baza de date, relaţiile de piaţă, analizele de piaţă existente, împreună cu interzicerea din partea vânzătorului a competiţiei (concurenţei) după încheierea tranzacţiei. Contractul de vânzare a pieţei încheiat între SC Ciech Soda România SA, în calitate de vânzător, şi SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea, în calitate de cumpărător, are o valoare juridică de 4,4 milioane de lei.

Prin contractul de colaborare în domeniul vânzării sau cumpărării produselor dintre SC Ciech Soda România SA şi SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea s-au definit normele şi procedurile de vânzare a produselor producătorului în favoarea Ciech şi stabilirea obligaţiilor părţilor în ceea ce priveşte achiziţionarea produselor producătorului în numele şi pe contul propriu al Ciech, în scopul revânzării acestora de către Ciech cumpărătorilor din ţară şi din străinătate. Lista produselor SC Ciech Soda România SA destinate vânzării cuprinde carbonat de sodiu şi silicat de sodiu.

Contractul cu SC Ciech Spolka Akcyjna Varşovia SA Sucursala Râmnicu Vâlcea este încheiat pe o perioadă nedeterminată. În baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) de la SC Ciech Soda România SA din 15 ianuarie 2015 a fost decisă retragerea de la tranzacţionare a societăţii de pe piaţa BVB şi radierea din evidenţa ASF a acţiunilor emise de societate, întreprinderea fiind delistată de pe pieţele de capital.

Tot atunci, acţionarii SC Ciech Soda România SA au mai aprobat intrarea societăţii în calitate de parte care se obligă, împrumutat suplimentar sau garant suplimentar, la contractul multi-facilitate de credit şi asumarea de către societate a tuturor drepturilor şi obligaţiilor care decurg în beneficiul sau în sarcina acesteia, din contractul multi-facilitate de credit, urmare a acestei aderări

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *