SC Wipro Infrastructure Engineering SA va contracta o facilitate de export în limita de expunere în sumă de 3 milioane de euro

Rajib Ghosh, în calitate de administrator unic al SC Wipro Infrastructure Engineering SA, a decis convocarea Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor pentru data de 23 octombrie 2020, la sediul societăţii din Râmnicu Vâlcea, pentru acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 1 octombrie 2020 (data de referinţă) în registrul acţionarilor.

Pe ordinea de zi a AGA sunt următoarele propuneri: aprobarea contractării de către SC Wipro Infrastructure Engineering SA a unei facilităţi de factoring de export în limita de expunere în valoare de 3 milioane de euro, fără regres, prin încheierea cu Skandinaviska Ensklida Banken AB Helsinki Branch a unui contract de cumpărare creanţe, cu privire la creanţele societăţii faţă de debitorul Cargotec Polonia SP, cu sediul social în Polonia; aprobarea încheierii de către SC Wipro Infrastructure Engineering SA a oricăror alte documente necesare în vederea intrării în vigoare a contractului de factoring, inclusiv, dar fără a se limita la contracte de garanţie, cereri de utilizare, notificări, formulare, cereri etc.

De asemenea, acţionarii SC Wipro Infrastructure Engineering SA îl vor împuternici pe Rajib Ghosh, administrator unic al societăţii, pentru ca în numele şi pe seama societăţii: să o reprezinte cu depline puteri în faţa SEB, notarului public, oricăror terţe persoane, oricăror autorităţi publice sau private şi în general oriunde va fi necesar în scopul semnării şi intrării în vigoare a contractului de factoring şi a tuturor actelor şi documentelor accesorii acestuia sau în legătură cu acesta; să negocieze şi să accepte clauzele contractuale prevăzute de contractul de factoring; să semneze şi să încheie în numele şi pe seama societăţii contractul de factoring şi orice contracte de garanţie, etc.

Potrivit situaţiilor financiare aferente anului trecut, publicate de Ministerul Finanţelor, SC Wipro Infrastructure Engineering SA a înregistrat creşteri ale încasărilor, cifrei de afaceri, dar a continuat să aibă pierderi. La 31 decembrie 2019, SC Wipro Infrastructure Engineering SA a avut o cifră de afaceri de 83,7 milioane de lei, venituri de 67,7 milioane de lei, cheltuieli de circa 75 milioane de lei şi pierderi de 7,6 milioane de lei. La finele anului trecut, SC Wipro Infrastructure Engineering SA avea datorii totale de 58,8 milioane de lei, 235 de salariaţi, active imobilizate de 18,2 milioane de lei şi tipul de activitate, conform clasificării CAEN, „Fabricarea de motoare hidraulice”.

La începutul anului 2013, Wipro Infrastructure Engineering, o companie de producţie din grupul controlat de miliardarul indian Azim Premji, prelua producătorul de pompe şi compresoare SC Hervil SA de la omul de afaceri Luigi Pepenel Gheorghe, care deţinea peste 95% din acţiuni. Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică, dar a marcat intrarea grupului indian şi în producţie pe piaţa locală, în condiţiile în care până la acea dată Wipro fusese activ doar prin divizia de tehnologie, IT şi outsourcing cu peste 800 de salariaţi în România. Exportul SC Wipro Infrastructure Engineering SA reprezintă 80% din producţie.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *