CET Govora a înregistrat în primul semestru din acest an venituri de 146,5 milioane de lei și pierderi de 45,36 milioane de lei

Conform raportului administratorului judiciar al CET Govora, societatea a înregistrat în primul semestru din acest an venituri totale de 146,5 milioane de lei (față de 249 de milioane de lei în primul semestru din 2019) și pierderi de 45,36 milioane de lei (față de 43,18 milioane de lei în primul semestru din anul trecut).

Indicatorii economico-financiari realizaţi la 30 iunie 2020 comparativ cu realizările aceleiaşi perioade ale anului 2019 sunt influenţaţi în principal de sistarea activităţii de producţie a principalului consumator al CET Govora – SC Ciech Soda România SA începând cu data de 18 septembrie 2019. SC Ciech Soda România SA este prima unitate de producţie Ciech Group din afara Poloniei şi este singurul producător de sodă calcinată rămas activ în industria chimică din România.

Evenimentul produs în dată de 23 mai 2019, în urma căruia a fost scos din funcţiune excavatorul E01, situat în orizontul productiv al carierei Alunu, declarat ca eveniment de forţă majoră conform avizului nr. 416/06 iunie 2019, emis de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, a dus la creşterea substanţială a costurilor de producţie a cărbunelui extras din carierele proprii, ca urmare a diminuării cu peste 51% a producţiei de cărbune.

Cu toate că CET Govora avea posibilitatea să denunţe contractele pe care le avea în derulare imediat după apariţia cazului de forţă majoră, a făcut toate eforturile pentru continuarea livrării aburului şi energiei electrice către SC Ciech Soda România SA şi SC Chimcomplex SA, în scopul continuării relaţiilor comerciale şi, implicit, pentru salvarea Platformei Chimice Râmnicu Vâlcea.

Deşi costurile de producţie au crescut considerabil, afectând întreaga activitate a CET Govora, preţurile la aburul industrial au fost menţinute până în data de 18 septembrie 2019, perioadă în care CET Govora a invitat în repetate rânduri partenerii contractuali în scopul identificării celei mai bune soluţii în ceea ce priveşte schema de funcţionare şi preţurile pentru aburul industrial care rezultă din aceasta, pentru continuarea relaţiilor comerciale şi după data de 18 septembrie 2019, dând astfel dovadă de deschidere şi disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv şi transparent cu partenerii comerciali.

Veniturile CET Govora din activitatea de bază s-au redus cu 96 de milioane de lei

CET Govora a făcut eforturi importante în a livra partenerilor comerciali abur industrial conform contractelor în vigoare, atât în ceea ce priveşte cantitatea, cât şi preţul. Menţinerea preţului contractual la aburul industrial pune CET Govora în imposibilitate de plată şi în stare de faliment. Acesta este motivul pentru care CET Govora a invitat reprezentanţii SC Chimcomplex SA şi SC Ciech Soda România SA la o renergociere a contractului, în condiţii de rentabilitate minimă şi pentru CET Govora.

CET Govora a pus la dispoziţia reprezentanţilor Chimcomplex şi SC Ciech Soda România SA modul de fundamentare al preţului, precum şi propunerile CET Govora, de continuare a relaţiilor contractuale cu cei doi parteneri. De asemenea, administratorul judiciar a prezentat în cadrul rapoartelor lunare depuse la judecătorul sindic şi comunicate creditorilor situaţia reală a activităţii CET Govora, cu menţiunea că aceste rapoarte sunt publice şi pot fi accesate de orice persoană interesată. Încă de la deschiderea procedurii insolvenței CET Govora, din data de 9 mai 2016, administratorul judiciar Euro Insol a implementat toate măsurile necesare funcţionării CET Govora, astfel încât să asigure coexistența partenerilor de pe Platforma Chimică Râmnicu Vâlcea.

Pentru a-şi onora obligaţiile contractuale asumate în relaţiile cu SC Ciech Soda România SA şi Chimcomplex, CET Govora a importat în perioada iunie-august 2019 o cantitate 37.962 de tone de huilă, suportând astfel o cheltuială suplimentară de 16,34 milioane de lei. De asemenea, a contractat de la Complexul Energetic Oltenia 175.000 de tone de lignit, la o valoare totală de 21,65 milioane de lei.

Tot pentru a-şi respecta angajamentele faţă de partenerii contractuali, CET Govora a consumat o cantitate suplimentară de 35.667 mii Nmc de gaze naturale de la Romgaz, în valoare de 43,64 milioane de lei. Din păcate, reprezentanţii SC Ciech Soda România SA nu au acceptat nici una dintre variantele de funcţionare şi de preţ oferite de CET Govora, motivând că aceste preţuri îi fac necompetitivi pe piaţa de profil – unde concurența este din ce în ce mai acerbă – generând costuri suplimentare, peste pragul de rentabilitate.

SC Ciech Soda România SA a decis să nu semneze contract de furnizare cu CET Govora şi să-şi sisteze activitatea începând cu 18 septembrie 2019. În aceste condiţii, veniturile CET Govora din activitatea de bază s-au redus în perioada analizată cu 96,88 milioane de lei, în timp ce cheltuielile din exploatare s-au redus cu 99,68 milioane de lei. Pentru perioada ianuarie – iunie 2020 rezultă o creştere a costului (producere şi cost complet în depozit), în condiţiile reducerii producţiei de lignit cu 233.500 de tone (395.500 de tone în 2020, faţă de 629.000 tone în aceeaşi perioadă din 2019).

În luna iunie, CET Govora a distribuit creanţe garantate de un milion de lei

Finanţarea plăţilor efectuate de CET Govora în cursul lunii iunie 2020, în valoare de 28.509 lei s-a realizat din încasările înregistrate pe parcursul lunii, în valoare de 23.573 e lei şi din suma disponibilă în contul curent, diminuându-se soldul acestuia. La finalul lunii s-a înregistrat un deficit de numerar de 4.935 de lei.

În categoria alte plăți este inclusă plata sumei de 667.702 lei, fără TVA, către administratorul judiciar Euro Insol, reprezentând onorariul de 20.000 euro/lună la cursul de 4,8415 lei/euro, pentru două luni, respectiv suma de 193.660 de lei şi contravaloarea 3% onorariu de succes al administratorului judiciar pentru lunile ianuarie 2020 şi februarie 2020, respectiv suma de 474.042 lei, prin aplicarea procentului de 3% la suma de 15,8 milioane de lei.

Totalul încasărilor înregistrat de CET Govora în luna iunie 2020, de 23,57 milioane de lei a fost realizat astfel: 42% din energia electrică, 30% din energia termică furnizată agenţilor industriali, 21% din energia termică livrată către termoficarea urbană şi 7% din încasări diverse. Destinaţia plăţilor efectuate de CET Govora în luna iunie 2020, în suma totală de 28,5 milioane de lei, a fost astfel: 32% pentru obligaţii bugetare, 30% pentru plăți diverse, 15% pentru obligaţii salariale, 8% pentru utilităţi, 6% serviciile de care a beneficiat societatea, 4% pentru certificate EUA, 3% pentru energia electrică furnizată către Chimcomplex şi 2% pentru materii prime şi materiale. În luna iunie s-au distribuit creanţele garantate aferente tranșei VI din Programul de Plată a Creanţelor, anexă la Planul de Reorganizare Modificat al CET Govora, în sumă totală de 1 milion de lei. Deficitul lunii iunie 2020 al CET Govora a fost de 4,93 milioane de lei, rezultat din diferenţa dintre încasările realizate şi plăţile efectuate în această lună.

Acest deficit a fost finanţat din excedentele lunilor anterioare, acumulate în disponibilul contului curent. Comparând luna iunie 2020 cu aceeaşi lună a anului anterior se observă creşterea încasărilor cu 1,9 milioane de lei şi a plăţilor cu 2,93 milioane de lei. Toate plăţile realizate de debitoarea CET Govora în perioada analizată au fost supervizate de echipa administratorului judiciar, prezentă la sediul debitoarei. În acest sens, s-a avut în vedere realizarea cu prioritate a plăţilor necesare continuării în bune condiţii a activităţii. Prin Încheierea pronunţată la data de 9 mai 2016 în dosarul nr. 1396/90/2016, Tribunalul Vâlcea a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență împotriva debitoarei CET Govora, persoană juridică română cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr. 1, şi a desemnat administrator judiciar pe Euro Insol SPRL cu sediul în Bucureşti.

Consiliul Judeţean va cumpăra staţia electrică a CET Govora, de 110 kV

Prin adresa nr. 4026 din 11 iunie 2020, Consiliul Judeţean Vâlcea şi-a manifestat intenţia de a achiziţiona, cu plata în rate, pentru o perioadă de 12 luni, staţia electrică de conexiuni a CET Govora de 110 kV şi terenul aferent, precum şi racordul de gaze naturale din reţea – utilizare gaze SRMP Transgaz. Acestea reprezintă doar o parte dintre activele funcţionale scoase la vânzare.

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea nu a transmis nici un răspuns la notificarea transmisă cu privire la intenţia de a achiziţiona activele necesare funcţionării termoficării urbane, precum şi activele necesare realizării investiţiei – centrala de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural.

Echipa administratorului judiciar Euro Insol a fost implicată direct în toate fluxurile operaţionale ale CET Govora, a analizat şi a implementat măsuri de restructurare la nivelul tuturor structurilor funcţionale. De la deschiderea procedurii insolventei şi până în prezent, administratorul judiciar a implementat mai multe măsuri care au avut ca obiectiv îmbunătăţirea organigramei şi reducerea costurilor cu forţa de muncă. Structura organizatorică a CET Govora, la data deschiderii procedurii insolvenței era supradimensionată, iar pachetul salarial includea mai multe sporuri şi beneficii care nu se justificau prin rezultatele obţinute de societate. La sfârşitul lunii iunie, se înregistrează un efectiv de 1.360 de salariaţi, cu 952 mai puţini decât la data deschiderii procedurii insolvenței, respectiv 9 mai 2016, când erau angajaţi 2.312. În ceea ce priveşte încadrarea personalului CET Govora, la data de 30 iunie 2020, 76,76% dintre persoanele angajate erau muncitori, 7,06% maiştri şi 16% personal TESA.

Prin Decizia nr. 356/31 martie 2020 a administratorului judiciar şi a administratorului special al CET Govora, în perioada 4 aprilie – 3 mai 2020 s-a aplicat măsura suspendării contractelor individuale de muncă ale salariaţilor din activitatea de minerit, ca urmare a aplicării măsurii reducerii activităţii Departamentului Exploatare Minieră, din motive economice generate de situaţia de urgenţă decretată la nivelul ţării, în condiţiile aplicării măsurilor dispuse de autorităţi cu scopul de a limita extinderea infectării populaţiei cu Coronavirus şi limitării efectelor pandemiei, declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

În luna iunie, au fost suspendate contractele individuale de muncă pentru 68 de salariaţi ai CET Govora pentru o perioadă de 428 de zile, ca urmare a aplicării măsurii reducerii activităţii Departamentului Exploatare Minieră. Cu privire la procedurile de achiziţii, acestea s-au derulat în conformitate cu necesităţile societăţii, cu obiectivele stabilite şi cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor, precum şi a procedurilor şi deciziilor interne. La iniţierea fiecărei proceduri de achiziţie, s-a efectuat analiza ante-proces constând în corelarea cerinţelor documentaţiei cu prevederile legislative. De asemenea, s-au centralizat cumulativ cerinţele similare pentru activitatea minieră şi pentru activitatea CET Govora.

Au fost atribuite în luna iunie 2020, un număr de un contract sectorial la termen şi 2 contracte subsecvente.

În iunie, CET a livrat către Chimcomplex 26.477 Gcal de agent termic

Cantitatea de agent termic livrată de CET Govora în luna iunie 2020 către Chimcomplex era de 26.447 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 7,32 milioane de lei cu TVA. Cantitatea de agent termic facturată de CET Govora către SC Prelcet SA în luna iunie 2020 era de 3 Gcal, valoarea facturii aferente fiind de 428 lei cu TVA. CET Govora a vândut o cantitate totală de 11.658 tone cenuşă din care: 7.529 tone cenuşă ciment, 1.309 tone cenuşă beton, 71 tone cenuşă PAR şi 2.749 tone cenuşă batal. Valoarea facturilor de vânzare cenuşă a fost de 55.856 lei fără TVA. În luna iunie 2020 s-a valorificat către Holcim România SA cantitatea de 3.697 de tone șlam gips (haldă), în valoare de 4.399 de lei, cu TVA. Au fost emise un număr de 54 de facturi de vânzare către clienţii CET Govora în sumă totală de 16 milioane de lei cu TVA.

În luna iunie, CET Govora a efectuat activităţile comerciale necesare derulării contractelor de achiziţie (livrări pe conductă, furnizare gaze naturale, apă potabilă, furnizare gaze naturale, reconfirmări cantităţi gaze naturale, nominalizări, alocări, renominalizări) şi de vânzare (energie termică, cenuşă, deşeuri feroase şi neferoase) care presupun: comunicări zilnice, săptămânale şi lunare de date (consumuri, necesare), verificări, întocmire procese verbale de închidere lunară şi acceptarea la plată a facturilor de achiziţie, precum şi emiterea facturilor aferente contractelor de vânzare, reconfirmări cantităţi gaze naturale. Au fost emise un număr de 989 de facturi de vânzare către clienţii CET Govora – Termoficare Urbană pentru cele trei oraşe Râmnicu Vâlcea, Olăneşti şi Călimăneşti, în sumă totală de 839.807 lei cu TVA.

În cadrul Compartimentului Vânzări Termo sunt înregistrate şi se derulează contractele de vânzare energie termică către populaţie, instituţii publice şi agenţi economici pentru cele trei oraşe. În prezent, sunt un număr de 1.800 de clienţi agent termic cu contracte valabile. În cadrul Compartimentului Logistică al CET Govora s-au desfăşurat activităţile curente constând în: asigurarea activităţii de transport cu mijloace auto a cărbunelui de la Depozitul Berbeşti Vest (în luna iunie 2020 a fost transportată cu mijloace auto, de la Depozitul Berbeşti Vest la CET Govora, o cantitate de 16.559 de tone); întreţinerea şi repararea liniilor ferate industriale aparţinând CET Govora (în cursul lunii iunie 2020 s-a efectuat înlocuirea schimbătorului nr. 05 din Antestația CET Govora, care nu mai prezenta siguranţă în funcţionare datorită uzurii foarte mari a elementelor componente, existând riscul producerii unor incidente feroviare); activitatea de primire-predare a mărfurilor intrate/ieşite din gestiunile din cadrul Compartimentului Logistică, atât la CET Govora, cât şi la Berbeşti şi Alunu.

De asemenea, s-a urmărit stocul de motorină, astfel încât să nu se ajungă în situaţia în care să existe sincope în alimentarea cu motorina a utilajelor aparţinând CET Govora şi în dată de 19 iunie 2020 s-a aprovizionat o cantitate de 19.881 kg, pentru utilajele de la Departamentul Exploatare Minieră Berbeşti. În cadrul Compartimentului Transporturi s-au desfăşurat activităţile curente constând în: activitatea de întreţinere şi reparare a autovehiculelor proprietate CET Govora; în cursul lunii iunie 2020, a continuat activitatea de verificare a consumului de combustibil pentru utilajele şi autovehiculele aparţinând CET Govora; activitatea de transport auto cu autovehiculele proprietate CET Govora, în scopul rezolvării problemelor curente, cu accent pe optimizarea programului de transport în scopul reducerii costurilor.

Cantitatea de cărbune consumată în iunie a fost de 80.736 de tone de lignit

În luna iunie 2020, s-a asigurat de către Departamentul Exploatare Minieră Berbeşti din CET Govora şi din alte surse cărbunele necesar consumului zilnic. În luna martie 2020 s-au cumpărat 574 de tone de păcură, din care s-au consumat în cursul lunii 180 de tone, în cursul lunii aprilie 290 de tone, rămânând în stoc o cantitate de 104 tone de păcură.

Cantitatea de cărbune consumată în luna iunie 2020 a fost de 80.736 de tone de lignit şi 192 de tone de huilă. De asemenea stocul de cărbune propriu la CET Govora la data de 30 iunie 2020 era format din 60.920 de tone de lignit şi 655 de tone de huilă. În luna iunie 2020 s-a realizat profilaxia la echipamentele şi instalaţiile agregatelor de bază pe parte de AMC, PRAM şi Electric, inclusiv la cele din Secţia Combustibil şi Secţia Chimică, precum şi lucrările de mentenanţă, conform programului de mentenanţă anual. La toate agregatele de bază, cazane, turbine, instalaţii şi echipamente auxiliare s-a realizat mentenanţa preventivă şi corectivă (lichidări de incidente şi avarii), menţinerea tuturor capacităţilor de producţie în stare de funcţionare (fie în funcţie şi/sau în rezervă caldă) reprezentând obiectivul fundamental al politicii energetice impus de managementul CET Govora.

De asemenea, s-au realizat lucrările de mentenanţă şi intervenţii pentru lichidarea de avarii, atât la reţeaua de transport apă fierbinte, cât şi la reţelele de distribuţie agent termic pentru încălzire, precum şi la cele de furnizare apă caldă de consum.

Programul de mentenanţă preventivă şi corectivă la reţelele de distribuţie apă caldă de consum şi furnizare agent termic pentru încălzire către consumatorii din municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băile Olăneşti şi Călimăneşti a fost realizat, conform planificării. Lucrările de reparaţii s-au executat cu personal propriu şi cu societatea afiliată, SC Prelcet SA. De asemenea, pentru Secţia Combustibil, respectiv Secţia Electrică a CET Govora, lucrările de reparaţii au fost realizate de atelierele de reparaţii ale secţiilor respective.

Gradul de încasare în luna iunie 2019 a fost de 100,67% respectiv 99,66% în luna iunie 2020 raportate la 365 zile anterioare, grad de încasare mai mic cu 1% în luna iunie 2020 faţă de luna iunie 2019, pe fondul unei producţii facturate cu 8,39% mai mică în intervalul iulie 2019 – iunie 2020 decât în intervalul iulie 2018 – iunie 2019, respectiv a unei producţii încasate mai mici cu 9,3% în aceleaşi intervale. CET Govora a funcţionat cu un grup, dar livrarea de energie, atât electrică, cât şi energia termică, sub formă de abur, a fost constantă pe parcursul lunii. Pentru funcţionarea în regim de continuitate, în schema cu două grupuri energetice, s-au realizat majoritatea lucrărilor planificate, conform programului de mentenanţă. În luna iunie 2020, Departamentul Exploatare Minieră a realizat o producţie de cărbune de 85.000 tone şi 300.000 mc steril. Din punct de vedere economic, în luna iunie 2020, costul unitar estimat de CET Govora la cărbune este de 83,09 lei/tonă, în condiţiile în care în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a prevăzut costul tonei de cărbune la 95,19 lei.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *